Monitor Prawa Handlowego Nr 1/2020

Promocyjna cena 5% taniej
 • 71,25 zł z VAT
  Cena katalogowa: 75,00 zł z VAT
  5% taniej
 • Koszt dostawy od 8,95 zł

  Wysyłka w 24 godziny [?]

  Zamówienia złożone w dniu roboczym do 14:00 wysyłamy tego samego dnia!

Kwartalnik przedstawia i analizuje rozległy zespół norm prawnych dotyczących przedsiębiorców oraz obrotu gospodarczego. W numerze 1/2020 „Monitora Prawa Handlowego" polecamy: dr hab. Dominika Wajda, Paweł Tymczyszyn „Jeszcze o kolegialności działania rady... więcej ›

Opis czasopisma

Kwartalnik przedstawia i analizuje rozległy zespół norm prawnych dotyczących przedsiębiorców oraz obrotu gospodarczego.

W numerze 1/2020 „Monitora Prawa Handlowego" polecamy:

 • dr hab. Dominika Wajda, Paweł TymczyszynJeszcze o kolegialności działania rady nadzorczej w spółce akcyjnej". Przedmiotem rozważań w niniejszym opracowaniu jest wynikający z KSH wymóg kolegialności działania rady nadzorczej w spółce akcyjnej. Wskazane zostało, jak wpływa on na sposób funkcjonowania tego organu spółki i jakie wątpliwości praktyczne może budzić. Ze względu na ramy niniejszego artykułu przedstawione zostaną kluczowe, w naszej ocenie, kwestie. Opracowanie nie ma jednak charakteru wyczerpującego komentarza i nie zawiera analizy wszystkich regulacji wyłączających zasadę kolegialności działania rady nadzorczej. Poza zakresem analizy pozostała także sama kwestia trafności przyjętej przez ustawodawcę reguły działania rady nadzorczej in gremio.
 • Łukasz KozakiewiczZgłaszanie wierzytelności po nowelizacji Prawa upadłościowego – wymogi formalne i ich ocena". Nowelizacja ustawy z 28.2.2003 r. – Prawo upadłościowe, dokonana ustawą z 30.8.2019 r. o zmianie ustawy – Prawo upadłościowe oraz niektórych innych ustaw, uczyniła syndyka bezpośrednim adresatem zgłoszeń wierzytelności. Artykuł ma na celu przybliżenie problematyki poprawności formalnej zgłoszenia wierzytelności i jej znaczenia dla możliwości nadania mu dalszego biegu. Omówiono procedurę badania wymogów formalnych zgłoszenia wierzytelności, zasady oceny ich spełnienia, a tym samym identyfikacji ewentualnych braków zgłoszenia wierzytelności, a dalej ich konwalidacji oraz oceny jej skuteczności. Kilka słów poświęcono także zarządzeniu o zwrocie zgłoszenia wierzytelności i zasadom jego zaskarżania.
 • dr Piotr KędzierskiZaspokojenie należności komornika sądowego w postępowaniu upadłościowym". Umorzenie postępowania egzekucyjnego z powodu ogłoszenia upadłości dłużnika skutkuje koniecznością przekazania wyegzekwowanych przez komornika sum na rachunek masy upadłości bez możliwości dokonywania jakichkolwiek potrąceń i prób zaspokojenia wierzycieli czy pokrycia kosztów postępowania egzekucyjnego poza postępowaniem upadłościowym. Ta naturalna konsekwencja ogłoszenia upadłości dłużnika może się okazać szczególnie dotkliwa dla organu egzekucyjnego, który zostaje pozbawiony możliwości uproszczonego dochodzenia swoich należności w postępowaniu egzekucyjnym. W miejsce tych zasad wchodzą bowiem reguły zaspokojenia wierzytelności w postępowaniu upadłościowym. O ile sam obowiązek przekazania do masy upadłości sum uzyskanych w toku egzekucji nie rodzi zastrzeżeń, a na gruncie obowiązujących od dawna przepisów wydaje się być oczywisty i niekwestionowany, o tyle spory w praktyce wywołuje zakres tego obowiązku. Wątpliwości pogłębiła nowelizacja przepisów regulujących sposób ustalania i rozliczania kosztów komorniczych, która weszła w życie 1.1.2019 r. Niniejszy artykuł porządkuje materię w tej sprawie i stanowi próbę rozwiązania nakreślonego problemu.
 • dr Joanna RupaRealizacja międzynarodowych inwestycji budowlanych na podstawie warunków kontraktowych FIDIC – problemy praktyczne na przykładzie Polski i Niemiec, cz. I". W związku z rosnącą liczbą inwestycji międzynarodowych i upowszechnieniem stosowania podczas ich realizacji warunków kontraktowych FIDIC pojawiają się liczne pytania co do prawidłowej wykładni i zastosowania postanowień umowy zawierającej te warunki. Artykuł stanowi próbę pokazania licznych praktycznych problemów związanych ze stosowaniem warunków kontraktowych FIDIC w obrocie transgranicznym. Obszar analizy ograniczony został do Polski i Niemiec. Część pierwsza traktuje o pochodzeniu, istocie i charakterze warunków kontraktowych FIDIC oraz porusza kluczowe kwestie związane z wyborem prawa właściwego dla zobowiązań wynikających z zawieranej umowy. Druga część artykułu skupia się na wybranych postanowieniach warunków kontraktowych FIDIC, pokazując ich często odmienne praktyczne zastosowanie w Polsce i w Niemczech. Porównawcze przedstawienie, w jaki sposób poszczególne klauzule FIDIC stosowane są w świetle polskiego i niemieckiego prawa, umożliwia pokazanie problemów w praktycznym zastosowaniu z pozoru „tych samych klauzul FIDIC".

Podejmowane zagadnienia są związane m.in. z:

 • prawem spółek,
 • prawem umów handlowych
 • prawem papierów wartościowych,
 • prawem własności przemysłowej,
 • prawem ochrony konkurencji,
 • prawem karnym gospodarczym.

Wysoki poziom merytoryczny czasopisma gwarantuje Rada Programowa: SSA Stanisław Gurgul, Prof. Andrzej Kidyba, Dr Radosław L. Kwaśnicki, Prof. Marek Michalski, Prof. Adam Opalski, Prof. Michał Romanowski, Prof. Andrzej Szajkowski, Prof. Andrzej Szumański, Prof. Robert Zawłocki, oraz Autorzy Kwartalnika.

"Monitor Prawa Handlowego" adresowany jest przede wszystkim do prawników, radców prawnych, adwokatów, sędziów oraz akademickich środowisk prawniczych, a także przedsiębiorców i bankowców.

Pliki do pobrania

Szczegóły

 • Seria: Monitor Prawa Handlowego
 • Rok wydania: 2020
 • Oprawa: Miękka
 • Liczba stron: 48
 • Wymiary: 205x287 mm
 • Waga: 140 g
 • ISSN: 2083-7968
 • ISBN: 977208379620001
 • EAN: 977208379620001
 • Kod serwisu: PZ61

Kategorie