Monitor Prawa Handlowego Nr 3/2022

 • 89,00 zł z VAT
  Najniższa cena: 75,65 zł
  Cena katalogowa: 89,00 zł
 • Nawet 20% TANIEJ z kodem: RABAT20

  Koszt dostawy od 12,99 zł

  Wysyłka w 24 godziny [?]

  Zamówienia złożone w dniu roboczym do 12:00 wysyłamy tego samego dnia!

Kwartalnik przedstawia i analizuje rozległy zespół norm prawnych dotyczących przedsiębiorców oraz obrotu gospodarczego. W numerze 3/2022 „Monitora Prawa Handlowego" polecamy: Piotr Letolc, Karol Maciej Szymański „Nowelizacja KSH 2022 – omówienie zmian". W dniu... więcej ›

Opis czasopisma

Kwartalnik przedstawia i analizuje rozległy zespół norm prawnych dotyczących przedsiębiorców oraz obrotu gospodarczego.

W numerze 3/2022 „Monitora Prawa Handlowego" polecamy:

 • Piotr Letolc, Karol Maciej SzymańskiNowelizacja KSH 2022 – omówienie zmian". W dniu 13.10.2022 r. w życie weszła ustawa z 9.2.2022 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw, wprowadzająca szereg mechanizmów usprawniających bieżące funkcjonowanie spółek kapitałowych, a także zwiększających bezpieczeństwo obrotu gospodarczego. Nowelizacja, będąca największą modyfikacją Kodeksu spółek handlowych od czasu przyjęcia jego pierwotnego tekstu, czyli od ponad 20 lat, objęła następujące obszary: wprowadzenie do KSH przepisów prawa holdingowego, przepisy usprawniające sprawowanie nadzoru w spółkach kapitałowych oraz przepisy precyzujące dotychczasowe regulacje KSH i wprowadzające nowe instytucje prawne dotyczące obszaru odpowiedzialności członków organów spółek kapitałowych.
 • dr Ewa SkibińskaStatus konsumenta i klienta detalicznego na rynku usług finansowych. Uwagi na tle wyroku Trybunału Sprawiedliwości w sprawie Petruchová (C-208/18)". W rozbudowywanym, zwłaszcza w ostatnim czasie w obszarze usług finansowych, prawie konsumenckim – zarówno w zakresie regulacji prawa wtórnego Unii Europejskiej, jak i orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej – podstawową rolę odgrywa kwalifikacja danej jednostki jako konsumenta. Celem tych unijnych aktów prawnych jest bowiem zapewnienie wysokiego poziomu ochrony konsumenta w stosunkach prawnych z przedsiębiorcą. Przepisy prawa unijnego oraz ich wykładnia dokonywana przez Trybunał mają zasadniczy wpływ na przedmiotową ocenę w sporach również przed polskimi sądami, w tym co do jurysdykcji polskich sądów. W artykule Autorka nie tylko szczegółowo analizuje pojęcia „konsument" w rozumieniu rozporządzenia Bruksela I bis3 i „klient detaliczny" w rozumieniu dyrektywy MiFID II oraz w świetle wyroku Trybunału w sprawie Petruchová (C-208/18), ale również wskazuje na konsekwencje prawne powołania się na taki status.
 • dr Mateusz BaszczykFunkcjonowanie rady nadzorczej spółki z o.o. w kontekście najnowszych nowelizacji Kodeksu spółek handlowych – zagadnienia wybrane". W spółce z o.o. rada nadzorcza jest organem fakultatywnym, chyba że spełnione zostały przesłanki wskazane w art. 213 § 2 KSH. Jej zadaniem jest sprawowanie stałego nadzoru we wszystkich dziedzinach działalności spółki (art. 219 § 1 KSH). Inaczej niż w innych porządkach prawnych3 – w Polsce rada nadzorcza spółki z o.o. ma własną regulację (bez wprowadzania odesłania), która zasadniczo bazuje na tej właściwej dla spółki akcyjnej. W ostatnich latach przepisy poświęcone radzie nadzorczej uległy istotnym zmianom. Przedmiotem niniejszego artykułu jest omówienie roli przewodniczącego rady nadzorczej, zasad zwoływania posiedzeń, a także podejmowania uchwał rady nadzorczej w kontekście ostatnich zmian.
 • Sebastian MichalakZakres umocowania prokurenta w postępowaniu rejestrowym". Przedmiotem artykułu jest zagadnienie upoważnienia prokurenta do reprezentacji przedsiębiorcy w postępowaniu rejestrowym, kwestionowanego przez część sądów rejestrowych oraz niektórych przedstawicieli doktryny. W szczególności analizie poddano ogólny zakres umocowania prokurenta oraz charakter czynności podejmowanych w ramach postępowania rejestrowego, a zwłaszcza ich związek z prowadzeniem przedsiębiorstwa, co pozwoliło ocenić, czy należą one do kompetencji prokurenta.

W Monitorze Prawa Handlowego podejmowane zagadnienia są związane m.in. z:

 • prawem spółek,
 • prawem umów handlowych
 • prawem papierów wartościowych,
 • prawem własności przemysłowej,
 • prawem ochrony konkurencji,
 • prawem karnym gospodarczym.

Wysoki poziom merytoryczny czasopisma gwarantuje Rada Programowa: SSA Stanisław Gurgul, Prof. Andrzej Kidyba, Dr Radosław L. Kwaśnicki, Prof. Marek Michalski, Prof. Adam Opalski, Prof. Michał Romanowski, Prof. Andrzej Szajkowski, Prof. Andrzej Szumański, Prof. Robert Zawłocki, oraz Autorzy Kwartalnika.

"Monitor Prawa Handlowego" adresowany jest przede wszystkim do prawników, radców prawnych, adwokatów, sędziów oraz akademickich środowisk prawniczych, a także przedsiębiorców i bankowców.

Pliki do pobrania

Szczegóły

 • Seria: Monitor Prawa Handlowego
 • Rok wydania: 2023
 • Oprawa: Miękka
 • Liczba stron: 48
 • Wymiary: 205x287 mm
 • Waga: 140 g
 • ISSN: 2083-7968
 • ISBN: 977208379622403
 • EAN: 977208379622403
 • Kod serwisu: PZ61

Kategorie