Monitor Prawniczy Nr 7/2021

Promocyjna cena 5% taniej
 • 75,05 zł z VAT
  Cena katalogowa: 79,00 zł z VAT
  5% taniej
 • Koszt dostawy od 8,95 zł

  Wysyłka w 24 godziny [?]

  Zamówienia złożone w dniu roboczym do 14:00 wysyłamy tego samego dnia!

Specjalistyczny dwutygodnik omawiający kluczowe zagadnienia prawnicze. W numerze 7/2021 „Monitora Prawniczego" polecamy: Dr Olaf Włodkowski „Nadzwyczajne złagodzenie kary w prawie karnym skarbowym". Jedną z podstawowych instytucji degresji karania... więcej ›

Opis czasopisma

Specjalistyczny dwutygodnik omawiający kluczowe zagadnienia prawnicze.

W numerze 7/2021 „Monitora Prawniczego" polecamy:

 • Dr Olaf WłodkowskiNadzwyczajne złagodzenie kary w prawie karnym skarbowym". Jedną z podstawowych instytucji degresji karania przewidzianych w materialnym prawie karnym skarbowym jest nadzwyczajne złagodzenie kary. Instytucja ta została określona w Kodeksie karnym skarbowym w sposób odmienny niż w Kodeksie karnym i Kodeksie wykroczeń. Dokonując omówienia nadzwyczajnego złagodzenia kary w publikacji wskazano na dystynkcje charakteryzujące tę instytucje na tle nadzwyczajnego złagodzenia kary przewidzianego za przestępstwa i wykroczenia. W tym zakresie poddano analizie charakter normatywny tej instytucji, przesłanki oraz tryb jej stosowania. Szczególną uwagę zwrócono na wielopostaciowość sposobów nadzwyczajnego złagodzenia kary za przestępstwa skarbowe. Przeprowadzona analiza doprowadziła do wniosku, że w prawie karnym skarbowym technika nadzwyczajnego złagodzenia kary znacząco różni się od techniki nadzwyczajnego złagodzenia kary za przestępstwo i wykroczenie, w szczególności przybiera postać orzeczenia kary w ramach zwyczajnego wymiaru kary. Taki stan rzeczy rodzi pytanie o przyczyny, zasadność i prawidłowość tak przyjętego rozwiązania w Kodeksie karnym skarbowym. Mając na uwadze wielość instytucji degresji karania przewidzianych w materialnym prawie karnym skarbowym, dokonano rozgraniczenia tej instytucji od innych środków degresji karania.
 • Piotr RatusznikEkwiwalentność świadczeń a pojęcia umów wzajemnych i czynności odpłatnych". Ekwiwalentność ma istotne znaczenie dla współczesnej cywilistyki. Pomimo, że pojęcie to wywodzi się z treści art. 487 § 2 KC, to analiza orzecznictwa wskazuje, iż nie jest to zabieg prawidłowy, a ekwiwalentność odgrywa kluczową rolę przede wszystkim poza regulacją umów wzajemnych.
 • Karol CieniakMonitorowanie działań niepożądanych produktów leczniczych jako przetwarzanie danych osobowych przez podmioty odpowiedzialne". Jednym z podstawowych obowiązków, jakie spoczywają na podmiotach wprowadzających produkty lecznicze do obrotu, jest wdrożenie procedury, dzięki której możliwe będzie gromadzenie, rejestrowanie oraz analizowanie zgłoszeń pojedynczych przypadków działań niepożądanych. Nie należy jednak zapominać o tym, że zbieranie tego rodzaju informacji w sposób nierozerwalny wiąże się z informacjami o konkretnych osobach, których te działania dotyczą, a zatem sam proces pozyskiwania tych danych musi być zorganizowany tak, aby mieścić się w granicach wyznaczonych przez przepisy dotyczące ochrony danych osobowych.
 • Dr hab. Marcin DziurdaReprezentacja małoletniego dziecka w sprawach o uchylenie obowiązku alimentacyjnego". Zgodnie z art. 98 § 1 polskiego Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego przedstawicielami ustawowymi małoletniego dziecka są rodzice. Jeżeli dziecko pozostaje pod władzą rodzicielską obojga rodziców, co do zasady każde z nich może działać samodzielnie jako przedstawiciel ustawowy dziecka. Wyjątki wynikają z art. 98 § 2 pkt 2 w zw. z § 3 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, z których wynika m.in., że żadne z rodziców nie może reprezentować dziecka w sporach między dzieckiem a jednym z rodziców. W uchwale Sądu Najwyższego z 9.10.2020 r., III CZP 91/19, przyjęto, że w sprawie o uchylenie obowiązku alimentacyjnego z powództwa jednego z rodziców sprawującego na podstawie prawomocnego postanowienia sądu opiekuńczego pieczę nad małoletnim dzieckiem, pozwany małoletni powinien być reprezentowany przez kuratora ustanowionego przez sąd opiekuńczy, a nie przez drugiego rodzica, którego władza rodzicielska została ograniczona do określonych obowiązków i uprawnień.
 • Prof. UW dr hab. Tadeusz ZembrzuskiZłożenie wniosku o nadanie klauzuli wykonalności a przerwanie biegu przedawnienia roszczeń". W postępowaniu klauzulowym sąd bada kwestie formalne umożliwiające dokonanie oceny, czy tytuł egzekucyjnym może uzyskać przymiot wykonalności, a więc czy może stanowić podstawę egzekucji. Złożenie wniosku o nadanie klauzuli wykonalności jako czynność przedsięwziętą bezpośrednio w celu dochodzenia lub ustalenia albo zaspokojenia lub zabezpieczenia roszczenia przerywa bieg przedawnienia, przy czym o ziszczeniu się tego skutku decyduje samo dokonanie czynności przez uprawnionego, a nie późniejsza treść rozstrzygnięcia sądu. Czynności procesowe nie unicestwiają skutków materialnoprawnych, chyba że ustawodawca wprost powiąże z nimi taki skutek.
 • Prof. UMK dr hab. Monika WałachowskaUmowy cywilnoprawne a ubezpieczenia społeczne w świetle orzecznictwa Sądu Najwyższego". Artykuł omawia zagadnienie kwalifikacji umów cywilnoprawnych, których przedmiotem jest szeroko pojęte świadczenie usług. Przedstawiono rozbieżności w kwalifikacji umowy o dzieło oraz innych umów o świadczenie usług (umowy zlecenia i podobnej do zlecenia) w sprawach z zakresu zabezpieczenia społecznego oraz cywilnych. Zwrócono uwagę, że nie ma uzasadnienia dla różnej kwalifikacji określonych usług w zależności od dziedziny prawa. W konsekwencji uznano, że czynności prawne powinny być kwalifikowane przez sądy w sposób jednolity.

W Monitorze Prawniczym znajdziesz:

 • Wnikliwe opracowania analizujące najistotniejsze zmiany w prawie.
 • Fachowe opinie i analizy zagadnień problemowych.
 • Przegląd najistotniejszego, nowego orzecznictwa.
 • Aktualności z sal sądowych.
 • Obszerne dodatki tematyczne.
 • Odpowiedzi na pytania kierowane do redakcji.

Pliki do pobrania

Szczegóły

 • Seria: Monitor Prawniczy
 • Rok wydania: 2021
 • Oprawa: Miękka
 • Liczba stron: 56
 • Wymiary: 209x287 mm
 • Waga: 180 g
 • ISSN: 1230-6509
 • ISBN: 977123065021113
 • EAN: 977123065021113
 • Kod serwisu: PZ51

Kategorie