Monografie Ekonomiczne

Wnikliwe ujęcie tematu

Monografie Prawnicze to seria, w której ukazują się publikacje omawiające w wyczerpujący sposób określone instytucje czy zagadnienia ekonomiczne.