Bestseller

Nabycie nieruchomości rolnej w praktyce notarialnej. Wzory aktów notarialnych. Dokumenty. Przykłady zapisów

Promocyjna cena
%
 • 143,65 zł z VAT

  Najniższa cena: najniższa cena w ostatnich 30 dniach przed aktualną obniżką.

  Cena katalogowa: początkowa cena produktu.

  Najniższa cena: 143,65 zł
  Cena katalogowa: 169,00 zł -15%
  %
 • Koszt dostawy od 12,99 zł

  Wysyłka w 24 godziny [?]

  Zamówienia złożone w dniu roboczym do 12:00 wysyłamy tego samego dnia!

Omówienie problematyki nabycia nieruchomości rolnej w praktyce notarialnej. Opracowanie zawiera omówienie istotnych zagadnień związanych z nabyciem nieruchomości rolnej przez rolnika indywidualnego oraz wybrane orzecznictwo. Książka została wzbogacona o przykłady zapisów w... więcej ›

Promocja

Teraz z tym produktem, możesz kupić:

Informator prawniczy 2023 za 5,00 zł z VAT

Promocyjny produkt możliwy do dodania w koszyku.

Opis książki

Omówienie problematyki nabycia nieruchomości rolnej w praktyce notarialnej.

Opracowanie zawiera omówienie istotnych zagadnień związanych z nabyciem nieruchomości rolnej przez rolnika indywidualnego oraz wybrane orzecznictwo. Książka została wzbogacona o przykłady zapisów w aktach notarialnych oraz wzory aktów notarialnych.

Książka ta powstała jako odpowiedź na zaobserwowane braki na rynku publikacji dla notariuszy i aplikantów notarialnych. Notariusze, ale też aplikanci notarialni i pracownicy kancelarii stykają się z różnymi, specyficznymi dla danego regionu kraju sytuacjami prawnymi oraz faktycznymi. Książka opisująca szczegółowo, wraz z wzorami aktów notarialnych i niezbędnych dokumentów kwestię nabywania nieruchomości rolnych, stworzona w oparciu o praktyczne doświadczenia zawodowe będzie interesującą pozycją dla każdego notariusza. Publikacja uwzględnia aktualne ustawodawstwo i orzecznictwo sądowe.

Publikacja omawia zagadnienia związane z nabyciem nieruchomości rolnej przez rolnika indywidualnego (m.in. definicja nieruchomości rolnej, definicja rolnika indywidualnego, definicja kwalifikacji rolniczych, definicja „osobistego prowadzenia gospodarstwa rolnego") oraz zawiera wybrane orzecznictwo dotyczące sprzedaży nieruchomości rolnych związane m.in. z:

 • nabyciem własności nieruchomości rolnej w toku egzekucji sądowej z nieruchomości,
 • ograniczeniami w transakcjach nabywania działek rolnych oraz leśnych,
 • pojęciem rolnika indywidualnego w kontekście przesłanek udziału w przetargu,
 • poświadczenia osobistego prowadzenia gospodarstwa rolnego,
 • dowody potwierdzającego zamieszkanie,
 • zbycia nieruchomości rolnej.

Pozycja zawiera również:

 • przykłady zapisów w aktach notarialnych dotyczących oświadczeń składanych przez rolników indywidualnych,
 • wzory aktów notarialnych dotyczących przeniesienie przeniesienia własności nieruchomości rolnych (m.in. umowy sprzedaży zabudowanej nieruchomości rolnej o powierzchni mniejszej niż 0,3 ha, gdy nieruchomość jest przedmiotem dzierżawy; umowy sprzedaży nieruchomości rolnej o powierzchni co najmniej 1,00 ha na rzecz osoby niebędącej rolnikiem indywidualnym z uwzględnieniem kwestii nabycia za zgodą Dyrektora Generalnego KOWR; umowy sprzedaży na rzecz rolnika indywidualnego oraz umowy częściowego zniesienia współwłasności pomiędzy osobami bliskimi; warunkowej umowy sprzedaży nieruchomości rolnej poniżej 1,00 ha na rzecz osoby niebędącej rolnikiem indywidualnym ani osobą bliską zbywcy; umowy sprzedaży nieruchomości rolnej na rzecz jednostki samorządu terytorialnego; umowy darowizny nieruchomości rolnej nabytej przez rolnika indywidualnego na rzecz osoby bliskiej i jego małżonka).

Publikacja została opracowana z myślą o praktycznym wykorzystaniu w codziennej pracy kancelarii notarialnej, będzie również przydatna dla aplikantów notarialnych, przygotowujących się do kolokwiów i egzaminu notarialnego oraz każdej osoby zainteresowanej tematyką nabycia nieruchomości rolnej w praktyce notarialnej.

Spis treści

Wstęp

Wykaz skrótów

Rozdział 1. Nabycie nieruchomości rolnej przez rolnika indywidualnego

 • I. Definicje
  • A. Nieruchomość rolna
  • B. Rolnik indywidualny
  • C. Kwalifikacje rolnicze
  • D. Pojęcie „zamieszkiwanie w gminie"
  • E. Pojęcie „osobiste prowadzenie gospodarstwa rolnego"
 • II. Zakaz zbywania oraz oddawania w posiadanie nabytej nieruchomości innym podmiotom oraz prawo pierwokupu i prawo nabycia
  • A. Zakaz zbywania oraz oddawania w posiadanie nabytej nieruchomości
  • B. Prawo pierwokupu i prawo nabycia
  • C. Prawo pierwokupu dzierżawcy
  • D. Umowa zobowiązująca do przeniesienia własności
 • III. Pierwokup KOWR i nabycie nieruchomości rolnych
  • A. Sposoby nabycia
  • B. Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa
  • C. Realizacja prawa pierwokupu
  • D. Zawiadomienie o nabyciu nieruchomości rolnej
  • E. Prawo nabycia nieruchomości rolnej przez KOWR
  • F. Skutki niezawiadomienia KOWR o przysługującym prawie nabycia lub pierwokupu
  • G. Pozostałe przypadki nabycia nieruchomości rolnej
  • H. Nabycie nieruchomości rolnej o powierzchni między 0,3 ha i 1 ha
  • I. Ogłoszenia o zamiarze sprzedaży ziemi rolnej
  • J. Zwolnienia w zakresie ograniczeń w nabywaniu nieruchomości rolnych
  • K. Nabycie nieruchomości rolnej w wyniku dziedziczenia, a także zapisu windykacyjnego
  • L. Nabycie nieruchomości rolnej na skutek przekroczenia bez winy umyślnej granicy sąsiedniego gruntu
  • M. Nabycie nieruchomości rolnej w toku postępowania restrukturyzacyjnego w ramach postępowania sanacyjnego
  • N. Nabycie nieruchomości rolnej w trybie art. 118 UbRolIndU
  • O. Roszczenie o wykup gruntów
  • P. Ograniczenie sposobu korzystania z nieruchomości niezbędnej w celu poszukiwania, rozpoznawania, wydobywania kopalin objętych własnością górniczą
  • R. Nabycie nieruchomości rolnej w toku postępowania egzekucyjnego
  • S. Nabycie nieruchomości rolnej w toku postępowania upadłościowego
  • T. Nabycie nieruchomości rolnej w wyniku przekształcenia spółki handlowej
 • IV. Wzór oświadczenia rolnika indywidualnego z omówieniem
 • V. Przykładowe wnioski o wyrażenie zgody na nabycie ze strony KOWR
  • A. Uwagi wstępne
  • B. Wniosek zbywcy o wyrażenie zgody na nabycie nieruchomości rolnej
  • C. Wniosek o wyrażenie zgody na nabycie nieruchomości rolnej składany przez osobę fizyczną zamierzającą utworzyć gospodarstwo rodzinne
  • D. Wniosek o wyrażenie zgody na nabycie nieruchomości rolnej składany przez osobę fizyczną zamierzającą powiększyć gospodarstwo rolne
  • E. Wniosek o wyrażenie zgody na nabycie nieruchomości rolnej składany przez uczelnię
  • F. Wniosek o wyrażenie zgody na nabycie nieruchomości rolnej przez inwestora
 • VI. Przegląd orzecznictwa
  • A. Nieruchomość rolna – definicja, charakter prawny, zbycie
  • B. Osobiste prowadzenie gospodarstwa rolnego – definicja, terminy
  • C. Status rolnika indywidualnego
  • D. Miejsce zamieszkania rolnika indywidualnego
  • E. Prawo pierwokupu i jego wykonanie
  • F. Nabycie nieruchomości rolnej przy przekształceniu spółki
  • G. Ograniczenia w zbywaniu nieruchomości rolnych
  • H. Różne

Rozdział 2. Wybrane przykłady zapisów w aktach notarialnych dotyczących oświadczeń składanych przez rolników indywidualnych

 • I. Rolnik indywidualny z wykształceniem podstawowym (własność)
 • II. Rolnik indywidualny z wykształceniem podstawowym (własność i współwłasność, duplikat świadectwa)
 • III. Rolnik indywidualny z wykształceniem podstawowym (własność w kilku gminach)
 • IV. Rolnik indywidualny z wykształceniem podstawowym (własność, współwłasność i dzierżawa)
 • V. Rolnik indywidualny – absolwent gimnazjum
 • VI. Rolnik indywidualny posiadający tytuł kwalifikacyjny lub tytuł zawodowy, lub tytuł zawodowy mistrza w zawodzie przydatnym do prowadzenia działalności rolniczej
 • VII. Rolnik indywidualny z tytułem kwalifikacyjnym
 • VIII. Rolnik indywidualny – absolwent zespołu przysposobienia rolniczego
 • IX. Rolnik indywidualny z wykształceniem zasadniczym zawodowym rolniczym (rolnik – własność i dzierżawa)
 • X. Rolnik indywidualny z wykształceniem zasadniczym zawodowym rolniczym (rolnik – własność)
 • XI. Rolnik indywidualny z wykształceniem zasadniczym zawodowym rolniczym (mechanik maszyn rolniczych)
 • XII. Rolnik indywidualny z wykształceniem zasadniczym zawodowym rolniczym (pszczelarz)
 • XIII. Rolnik indywidualny z wykształceniem zasadniczym zawodowym rolniczym (rolnik mechanizator)
 • XIV. Rolnik indywidualny z wykształceniem zasadniczym zawodowym rolniczym (mechanik operator pojazdów i maszyn rolniczych – dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe)
 • XV. Rolnik indywidualny z wykształceniem zasadniczym zawodowym rolniczym (mechanik operator pojazdów i maszyn rolniczych – świadectwo ukończenia szkoły zasadniczej w zawodzie z uzyskaniem tytułu robotnika wykwalifikowanego w tym zawodzie)
 • XVI. Rolnik indywidualny z wykształceniem zasadniczym zawodowym rolniczym (dyplom uzyskania tytułu zawodowego)
 • XVII. Rolnik indywidualny z wykształceniem zasadniczym zawodowym innym niż rolnicze
 • XVIII. Rolnik indywidualny (kobieta – mężatka) z wykształceniem zasadniczym zawodowym innym niż rolnicze
 • XIX. Rolnik indywidualny z wykształceniem zasadniczym zawodowym rolniczym (na świadectwie/dyplomie brak informacji o uzyskanym tytule wykwalifikowanego robotnika – ogrodnik)
 • XX. Rolnik indywidualny z wykształceniem zasadniczym zawodowym rolniczym (na świadectwie/dyplomie brak informacji o uzyskanym tytule wykwalifikowanego robotnika – rolnik)
 • XXI. Rolnik indywidualny z wykształceniem zasadniczym zawodowym innym niż rolnicze
 • XXII. Rolnik indywidualny posiadający tytuł kwalifikacyjny lub tytuł zawodowy, lub tytuł zawodowy mistrza w zawodzie przydatnym do prowadzenia działalności rolniczej
 • XXIII. Rolnik indywidualny z wykształceniem średnim rolniczym (technik rolnik)
 • XXIV. Rolnik indywidualny z wykształceniem średnim rolniczym (technik architektury krajobrazu)
 • XXV. Rolnik indywidualny z wykształceniem średnim rolniczym (technik agrobiznesu)
 • XXVI. Rolnik indywidualny z wykształceniem średnim rolniczym (świadectwo dojrzałości technikum – technik rolnik)
 • XXVII. Rolnik indywidualny z wykształceniem średnim innym niż rolnicze (świadectwo ukończenia liceum ogólnokształcącego dla dorosłych)
 • XXVIII. Rolnik indywidualny z wykształceniem średnim innym niż rolnicze (świadectwo dojrzałości liceum zawodowego)
 • XXIX. Rolnik indywidualny z wykształceniem wyższym rolniczym
 • XXX. Rolnik indywidualny z wykształceniem wyższym innym niż rolnicze i ukończonymi studiami podyplomowymi (obejmujących programem między innymi: agrobiznes)
 • XXXI. Rolnik indywidualny z wykształceniem wyższym innym niż rolnicze i ukończonymi studiami podyplomowymi (obejmujących programem między innymi rachunkowość rolniczą)
 • XXXII. Rolnik indywidualny z wykształceniem wyższym innym niż rolnicze niepodlegający ubezpieczeniu społecznemu rolników
 • XXXIII. Rolnik indywidualny z wykształceniem wyższym innym niż rolnicze podlegający ubezpieczeniu społecznemu rolników

Rozdział 3. Przykłady aktów notarialnych dotyczących przeniesienia własności nieruchomości rolnych

 • I. Umowa sprzedaży zabudowanej nieruchomości rolnej o powierzchni między 0,2999 ha a 0,5 ha
 • II. Umowa sprzedaży zabudowanej nieruchomości rolnej o powierzchni między 0,2999 ha a 0,5 ha. Nabycie przez sprzedającego nastąpiło po 25.6.2019 r.
 • III. Umowa sprzedaży zabudowanej nieruchomości rolnej o powierzchni mniejszej niż 0,3 ha, przy czym nieruchomość jest przedmiotem dzierżawy
 • IV. Umowa sprzedaży niezabudowanej nieruchomości rolnej na rzecz rolnika indywidualnego, a nieruchomość położona jest w gminie, w której miejsce zamieszkania mają nabywcy
 • V. Umowa sprzedaży niezabudowanej nieruchomości rolnej na rzecz rolnika indywidualnego za zgodą Dyrektora Generalnego KOWR (nieruchomość rolna nabyta przez sprzedającego po 25.6.2019 r.). Nieruchomość położona w gminie, w której miejsce zamieszkania mają nabywcy
 • VI. Umowa sprzedaży niezabudowanej nieruchomości rolnej na rzecz rolnika indywidualnego. Nieruchomość rolna nabyta przez sprzedającego po 30.4.2016 r. – w wyniku podziału majątku wspólnego na podstawie postanowienia wydanego w toku postępowania wszczętego przed 30.4.2016 r. Nieruchomość położona w gminie graniczącej z gminą, w której miejsce zamieszkania mają nabywcy
 • VII. Umowa sprzedaży nieruchomości rolnej z użytkami leśnymi na rzecz rolnika indywidualnego. Wyłączenie pierwokupu SP – Lasów Państwowych. Nieruchomość położona w gminie, w której miejsce zamieszkania mają nabywcy. Nabywca nie posiada wykształcenia rolniczego ani nie podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników
 • VIII. Umowa sprzedaży nieruchomości rolnej poniżej 0,30 ha. Nieruchomość nabyta przez sprzedającego (jako osobę bliską) między 30.4.2016 r. a 25.6.2019 r.
 • IX. Umowa sprzedaży nieruchomości rolnej o powierzchni co najmniej 1,00 ha na rzecz osoby niebędącej rolnikiem indywidualnym. Nabycie za zgodą Dyrektora Generalnego KOWR
 • X. Umowa sprzedaży nieruchomości rolnej na rzecz jednostki samorządu terytorialnego
 • XI. Warunkowa umowa sprzedaży nieruchomości rolnej z użytkami leśnymi na rzecz rolnika indywidualnego, mającego miejsce zamieszkania w gminie graniczącej z gminą miejsca położenia nieruchomości
 • XII. Warunkowa umowa sprzedaży nieruchomości rolnej poniżej 1,00 ha na rzecz osoby niebędącej rolnikiem indywidualnym. Nieruchomość nabyta przez sprzedającego (jako osobę bliską) między 30.4.2016 r. a 25.6.2019 r.
 • XIII. Warunkowa umowa sprzedaży nieruchomości rolnej na rzecz rolnika indywidualnego. Nieruchomość nie jest położona w gminie miejsca zamieszkania nabywców ani w gminie graniczącej z tą gminą
 • XIV. Umowa sprzedaży na rzecz rolnika indywidualnego oraz umowa częściowego zniesienia współwłasności między osobami bliskimi
 • XV. Warunkowa umowa sprzedaży nieruchomości rolnej poniżej 1,00 ha na rzecz osoby niebędącej rolnikiem indywidualnym ani osobą bliską zbywcy
 • XVI. Warunkowa umowa sprzedaży nieruchomości rolnej poniżej 1,00 ha z użytkami leśnymi na rzecz osoby niebędącej rolnikiem indywidualnym ani osobą bliską zbywcy
 • XVII. Warunkowa umowa sprzedaży nieruchomości rolnej położonej w granicach parku narodowego na rzecz rolnika indywidualnego zamieszkałego w gminie nieodpowiadającej miejscu położenia nieruchomości ani gminie graniczącej z tą gminą
 • XVIII. Umowa przeniesienia własności nieruchomości rolnej poniżej 1,00 ha na rzecz osoby niebędącej rolnikiem indywidualnym ani osobą bliską zbywcy oraz umowa sprzedaży nieruchomości rolnej o powierzchni co najmniej 1,00 ha na rzecz osoby niebędącej rolnikiem indywidualnym ani osobą bliską zbywcy (nabycie za zgodą Dyrektora Generalnego KOWR)
 • XIX. Umowa darowizny niezabudowanej nieruchomości rolnej na rzecz osób bliskich
 • XX. Umowa darowizny nieruchomości rolnej poniżej 1,00 ha na rzecz osób niebędących rolnikami indywidualnymi ani osobami bliskimi zbywcom
 • XXI. Umowa o dożywocie zawarta między dożywotnikiem a osobą bliską i jego małżonkiem
 • XXII. Umowa przeniesienia własności niezabudowanej nieruchomości rolnej – wykonanie zobowiązań wynikających z umowy sprzedaży warunkowej
 • XXIII. Umowa przeniesienia własności niezabudowanej nieruchomości rolnej – wykonanie zobowiązań wynikających z umowy sprzedaży warunkowej
 • XXIV. Umowa darowizny nieruchomości rolnej nabytej przez rolnika indywidualnego na rzecz osoby bliskiej i jego małżonka

Indeks rzeczowy

Pliki do pobrania

Szczegóły

 • Seria: Nieruchomości w praktyce
 • Rok wydania: 2021
 • Oprawa: Miękka ze skrzydełkami
 • Liczba stron: 326
 • Wymiary: 145x205 mm
 • Waga: 400 g
 • ISBN: 978-83-8235-479-9
 • EAN: 9788382354799
 • Kod serwisu: 00897900

Kategorie

Tagi