Orzecznictwo Aplikanta

  • Tezy orzeczeń do poszczególnych artykułów.
  • Wiedza niezbędna w procesie argumentacji.
  • Orzeczenia zarówno podobne, jak i odmienne, rozstrzygające podobne kwestie.
  • Przejrzysta i elastyczna struktura tekstu.
  • Zakresy tematyczne odpowiadające poszczególnym częściom egzaminu.