Ustawa o kontroli skarbowej. Komentarz praktyczny

15% taniej
Promocyjna cena 15% taniej
 • 143,65 zł z VAT
  Cena katalogowa: 169,00 zł z VAT
  15% taniej
  Promocyjna cena
 • Koszt dostawy 0 zł!

  Wysyłka w 24 godziny [?]

  Zamówienia złożone w dniu roboczym do 14:00 wysyłamy tego samego dnia!

  Z uwagi na sytuację epidemiologiczną, czas realizacji zamówienia może ulec wydłużeniu.

Ustawa o kontroli skarbowej. Komentarz praktyczny jest opracowaniem zawierającym kompleksowe omówienie przepisów dotyczących kontroli skarbowej w ujęciu praktycznym. Komentarz zawiera omówienie wszystkich najnowszych zmian wprowadzonych: ustawą z 24.5.2013 r. o środkach... więcej ›

Opis książki

Ustawa o kontroli skarbowej. Komentarz praktyczny jest opracowaniem zawierającym kompleksowe omówienie przepisów dotyczących kontroli skarbowej w ujęciu praktycznym.

Komentarz zawiera omówienie wszystkich najnowszych zmian wprowadzonych:

 • ustawą z 24.5.2013 r. o środkach przymusu bezpośredniego i broni palnej (Dz.U. z 2013 r. poz. 628) dotyczących dostosowania zasad użycia broni palnej i środków przymusu bezpośredniego stosowanych przez inspektorów i pracowników komórek realizacyjnych, funkcjonujących w strukturze organizacyjnej kontroli skarbowej, do wytycznych wynikających z wyr. TK z 10.3.2010 r., U 5/07,
 • ustawą z 30.8.2013 r. o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz ustawy o kontroli skarbowej (Dz.U. z 2013 r. poz. 1145) dotyczących wdrożenia dyrektywy Rady 2011/16/UE z 15.2.2011 r. w sprawie współpracy administracyjnej w dziedzinie opodatkowania i uchylającą dyrektywę 77/799/EWG (Dz.Urz. UE L z 2011 r. Nr 64, s. 1), która ma usprawnić wymianę informacji między polską administracją podatkową a jej odpowiednikami z innych państw członkowskich UE,
 • ustawą z 9.5.2014 r. o informowaniu o cenach towarów i usług (Dz.U. z 2014 r. poz. 915) dotyczących uchylenia regulacji nakładającej na organy kontroli skarbowej obowiązek badania prawidłowości stosowania cen urzędowych i marż handlowych urzędowych w granicach i na zasadach określonych w odrębnych przepisach,
 • ustawą z 28.11.2014 r. o komisjach lekarskich podległych ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych (Dz.U. z 2014 r. poz. 1822) dotyczące orzekania o zdolności do pracy, zdolności do pracy oraz jej utraty,
 • ustawą z 28.11.2014 r. o zmianie ustawy o Służbie Celnej, ustawy o urzędach i izbach skarbowych oraz niektórych innych ustaw (Druk sejmowy Nr 2739 Sejm VII kadencji) dotyczące decyzji organu kontroli skarbowej kończącej postępowanie kontrolne,
 • wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z 30.7.2014 r. (Dz.U. z 2014 r. poz. 1055), K 23/11, na podstawie której tracą moc art. 36b ust. 1 pkt 1 i art. 36 c, który wchodzi w życie 7.2.2016 r.

Publikacja koncentruje się na najważniejszych problemach związanych z wykładnią przepisów ustawy, dostarczając wyczerpujących rozwiązań, niezbędnych zarówno praktykom stosującym przepisy ustawy o kontroli skarbowej w swojej pracy zawodowej, jak i zainteresowanym powyższym tematem od strony naukowej. Przejrzystość struktury tekstu, częste powoływanie się przez Autorów na orzecznictwo m.in. sądów administracyjnych, poglądy doktryny, pisma oraz wyjaśnienia Ministra Finansów i przede wszystkim na konkretne przykłady z praktyki funkcjonowania organów kontroli skarbowej są gwarantem zdobycia przez Czytelnika specjalistycznej wiedzy z przedmiotowego zakresu.

W Komentarzu Autorzy wykorzystali swoją wieloletnią praktykę i doświadczenie, dzięki którym publikacja nie ogranicza się do lakonicznego komentowania przepisów, ale stanowi szczegółową analizę kluczowych problemów związanych ze stosowaniem przepisów ustawy o kontroli skarbowej.

Niniejsza publikacja będzie przydatna nie tylko podatnikom, lecz także pracownikom urzędów skarbowych, inspektorom kontroli skarbowej, a także pracownikom organów odwoławczych i doradcom podatkowym.

Fragment recenzji prof. dr hab. Leonarda Etela

(...) W komentarzu prezentowane są istotne, a czasem mało znane, interpretacje wprowadzonych przez nowelę zasad kontroli, dokonane przez ministra finansów oraz oceny nowelizacji dokonane przez środowiska naukowe. Uwzględniono również szeroko orzecznictwo sądów administracyjnych, w tym wyroki, w których judykatura dokonywała wykładni celowościowej i systemowej zmienionych przepisów ustawy. Wszystkie przytaczane poglądy doktryny, czy też stanowisko orzecznictwa, autorzy starają się opatrzyć własnym komentarzem. Dzięki czemu ich praca przyczynia się do wyjaśnienia większości wątpliwości związanych ze stosowaniem zasad kontroli skarbowej w praktyce prawa podatkowego, co pozytywnie powinno wpłynąć na jednolitość w stosowaniu przepisów ustawy zarówno przez podatników, jak i organy skarbowe. (...)

Wszystkie przedstawiane problemy są analizowane z uwzględnieniem stanowiska doktryny oraz orzecznictwa sądowego, co jest jedynym racjonalnym podejściem do omawianej problematyki. I to jest moim zdaniem główna zaleta tej pracy. Czytelnik znajdzie w niej bowiem zarówno argumenty podnoszone przez podatników, jak i organ kontrolujący, a także uzasadnione stanowisko autorów. Takie podejście do analizowanej problematyki jest możliwe tylko przy tak gruntownej znajomości tych zagadnień, jaką wykazali się autorzy komentarza. (...)

(...) recenzowana publikacja stanowi nie tylko bardzo dobrą analizę obowiązującego stanu prawnego, ale też praktyczne kompendium wiedzy w zakresie kontroli skarbowej. Autorzy w wielu miejscach wykraczają poza ramy teoretycznych rozważań na tle obowiązującej ustawy, dokonując wielu ocen i wskazówek co do konieczności zmian, które winien przeprowadzić ustawodawca. Dużym plusem pracy są rozważania dotyczące roli kontroli skarbowej w dobie pogarszającej się koniunktury gospodarczej w świetle działania całej administracji skarbowej. Autorzy nie uciekają od odpowiadania na trudne pytania, doskonale wiedząc w jakim zakresie należałoby postulować konieczność wprowadzenia zmian.

Recenzowany komentarz z pewnością będzie przydatny zarówno dla praktyków jak i teoretyków prawa, dając i jednym i drugim satysfakcjonujący i obszerny materiał do przemyśleń. Niewątpliwie recenzowana publikacja stanowi ważny dorobek naukowy autorów komentarza, a zawarte w nim porady powinny przyczynić się do stosowania przepisów prawa w tym zakresie w sposób bardziej zrozumiały.

Pliki do pobrania

Szczegóły

 • Seria: Podatki w praktyce
 • Rok wydania: 2015
 • Wydanie: 2
 • Oprawa: Miękka
 • Liczba stron: 626
 • Waga: 782 g
 • ISBN: 978-83-255-6874-0
 • EAN: 9788325568740
 • Kod serwisu: 00600300

Tagi