Bestseller Przedsprzedaż

Egzamin na doradcę podatkowego. Kazusy

Promocyjna cena 15% taniej
 • 211,65 zł z VAT
  Cena katalogowa: 249,00 zł z VAT
  15% taniej
 • Koszt dostawy 0 zł!

  Wysyłka w dniu wznowienia [?]

  Dowiedz się więcej o realizacji zamówień publikacji w dodruku ›

Planowany termin dodruku:
4 lutego 2022
Powiadomienie o wznowieniu ›

Zbiór kazusów wraz z rozwiązaniami i orzecznictwem zgodnych z uchwałą z 1.10.2020 r. Nr 7/VII/2020. Opracowanie zawiera tabele dotyczące postępowania przed organami podatkowymi i sądami administracyjnymi oraz praktyczne wskazówki autorskie... więcej ›

Opis książki

Egzamin na doradcę podatkowego. Kazusy zawiera zadania wraz z rozwiązaniami zgodnie z uchwałą z 1.10.2020 r. Nr 7/VII/2020.

Publikacja składa się z trzech części.

W CZĘŚCI I zostały zamieszczone tabele dotyczące postępowania przed organami podatkowymi oraz sądami administracyjnymi. Tabele te pozwalają na szybką orientację w zakresie postępowania przed organami podatkowymi i postępowania przed sądami administracyjnymi i dotyczą:

 • rodzajów stosowanych środków zaskarżenia w tych postępowaniach,
 • terminów wnoszenia środków zaskarżenia,
 • organu i sądu właściwego do ich rozpatrzenia,
 • obowiązków pełnomocnika w tych postępowaniach.

Tabele pomagają wybrać odpowiedni środek zaskarżenia oraz dowiedzieć się, jakie są wymogi formalne wybranego trybu postępowania.

W CZĘŚCI II książki znajdują się zadania wraz z rozwiązaniami. Autorzy wskazują kolejne kroki rozwiązania zadania:

 • elementy formalne postępowania sądowoadministracyjnego w zakresie wnoszonego środka zaskarżenia;
 • stan faktyczny w sprawie;
 • prawidłowe opracowanie elementów materialnych danego środka zaskarżenia;
 • właściwe wskazanie podstawy prawnej;
 • rozwiązanie kazusu, czyli sporządzenie pisma procesowego – np. skargi kasacyjnej do NSA, skargi do WSA, wniosku o wznowienie postępowania podatkowego, zażalenia na zarządzenie przewodniczącego wydziału w przedmiocie wykreślenia wysokości wpisu wraz z objaśnieniami.

W CZĘŚCI III zamieszczono pełną treść orzeczeń sądów administracyjnych powołanych w rozwiązaniach kazusów. Dzięki temu Czytelnik ma możliwość zapoznania się z argumentacją zastosowaną przez sąd w podobnej sprawie.

Opracowanie:

 • zapewni fachowe przygotowanie się do zdania egzaminu na doradcę podatkowego;
 • aplikantom adwokackim i radcowskim umożliwi przygotowanie się do sporządzenia środków zaskarżenia w sprawach podatkowych w postępowaniu przed sądami administracyjnymi;
 • stanowi ułatwienie w codziennej praktyce radców prawnych i doradców podatkowych, ułatwiając skuteczne przygotowanie własnych środków zaskarżenia, dzięki praktycznym uwagom Autorów;
 • uwzględnia wprowadzone zmiany legislacyjne, m.in. w prawie podatkowym, postępowaniu przed sądami administracyjnymi.

Prezentowana książka – wspólnie z publikacjami: Egzamin na doradcę podatkowego. Testy i Egzamin na doradcę podatkowego. Pytania otwarte stanowi pełne kompendium wiedzy dla kandydata przygotowującego się do egzaminu na doradcę podatkowego.


Egzamin na doradcę podatkowego - kompleksowa oferta publikacji Sprawdź wszystkie

Spis treści

Wstęp

Wykaz skrótów

Część I. Tabele

Część II. Kazusy prawne

 • 1. Skarga na interpretację
 • 2. Skarga na decyzję
 • 3. Skarga na interpretację
 • 4. Skarga na interpretację
 • 5. Zażalenie na postanowienie o odrzuceniu skargi kasacyjnej
 • 6. Skarga kasacyjna
 • 7. Skarga na postanowienie
 • 8. Odwołanie
 • 9. Skarga do WSA na postanowienie Dyrektora Izby Administracji Skarbowej
 • 10. Skarga na indywidualną interpretację przepisów prawa podatkowego
 • 11. Skarga kasacyjna od wyroku wojewódzkiego sądu administracyjnego
 • 12. Skarga do wojewódzkiego sądu administracyjnego
 • 13. Skarga do wojewódzkiego sądu administracyjnego
 • 14. Odwołanie do Dyrektora Izby Administracji Skarbowej
 • 15. Skarga do wojewódzkiego sądu administracyjnego
 • 16. Odwołanie do Dyrektora Izby Administracji Skarbowej
 • 17. Zażalenie do Dyrektora Izby Administracji Skarbowej
 • 18. Zażalenie do Naczelnego Sądu Administracyjnego
 • 19. Skarga do wojewódzkiego sądu administracyjnego na indywidualną interpretację prawa podatkowego
 • 20. Skarga do wojewódzkiego sądu administracyjnego
 • 21. Skarga do wojewódzkiego sądu administracyjnego
 • 22. Zażalenie do NSA
 • 23. Odwołanie od decyzji
 • 24. Skarga do sądu administracyjnego
 • 25. Skarga do sądu administracyjnego
 • 26. Skarga kasacyjna do Naczelnego Sądu Administracyjnego
 • 27. Skarga do sądu administracyjnego
 • 28. Skarga do wojewódzkiego sądu administracyjnego
 • 29. Odwołanie od decyzji
 • 30. Odwołanie od decyzji
 • 31. Odwołanie od decyzji
 • 32. Skarga kasacyjna do Naczelnego Sądu Administracyjnego
 • 33. Skarga o wznowienie postępowania sądowego
 • 34. Skarga do sądu administracyjnego
 • 35. Skarga do sądu administracyjnego
 • 36. Zażalenie na postanowienie wojewódzkiego sądu administracyjnego
 • 37. Skarga kasacyjna do Naczelnego Sądu Administracyjnego
 • 38. Zażalenie na postanowienie wojewódzkiego sądu administracyjnego
 • 39. Skarga do wojewódzkiego sądu administracyjnego
 • 40. Skarga do wojewódzkiego sądu administracyjnego
 • 41. Skarga do wojewódzkiego sądu administracyjnego
 • 42. Skarga kasacyjna do Naczelnego Sądu Administracyjnego
 • 43. Skarga kasacyjna do Naczelnego Sądu Administracyjnego
 • 44. Skarga do sądu administracyjnego
 • 45. Skarga do wojewódzkiego sądu administracyjnego

Część III. Orzecznictwo

 • Orzeczenie do kazusu 1.
 • Orzeczenie do kazusu 2.
 • Orzeczenie do kazusu 3.
 • Orzeczenie do kazusu 4.
 • Orzeczenie do kazusu 5.
 • Orzeczenie do kazusu 6.
 • Orzeczenie do kazusu 7.
 • Orzeczenie do kazusu 8.
 • Orzeczenie do kazusu 9.
 • Orzeczenie do kazusu 10.
 • Orzeczenie do kazusu 11.
 • Orzeczenie do kazusu 12.
 • Orzeczenie do kazusu 13.
 • Orzeczenie do kazusu 14.
 • Orzeczenie do kazusu 15.
 • Orzeczenie do kazusu 16.
 • Orzeczenie do kazusu 17.
 • Orzeczenie do kazusu 18.
 • Orzeczenie do kazusu 19.
 • Orzeczenie do kazusu 20.
 • Orzeczenie do kazusu 21.
 • Orzeczenie do kazusu 22.
 • Orzeczenie do kazusu 23.
 • Orzeczenie do kazusu 24.
 • Orzeczenie do kazusu 25.
 • Orzeczenie do kazusu 26.
 • Orzeczenie do kazusu 27.
 • Orzeczenie do kazusu 28.
 • Orzeczenie do kazusu 29.
 • Orzeczenie do kazusu 30.
 • Orzeczenie do kazusu 31.
 • Orzeczenie do kazusu 32.
 • Orzeczenie do kazusu 33.
 • Orzeczenie do kazusu 34.
 • Orzeczenie do kazusu 35.
 • Orzeczenie do kazusu 36.
 • Orzeczenie do kazusu 37.
 • Orzeczenie do kazusu 38.
 • Orzeczenie do kazusu 39.
 • Orzeczenie do kazusu 40.
 • Orzeczenie do kazusu 41.
 • Orzeczenie do kazusu 42.
 • Orzeczenie do kazusu 43.
 • Orzeczenie do kazusu 44.
 • Orzeczenie do kazusu 45.

Pliki do pobrania

Legalis - System Informacji Prawnej Wydawnictwa C.H.Beck

Darmowy dostęp do aktów prawnych online

Jeżeli w najbliższym czasie którykolwiek z aktów prawnych dostępnych w tej pozycji zostanie zaktualizowany, to istnieje możliwość bezpłatnego dostępu online do wersji ujednoliconych zawierających zmiany!

Aby skorzystać z dostępu do aktów prawnych online, należy przejść do strony legalis.pl/beckplus i użyć kodu znajdującego się na karcie zdrapce dołączonej do książki.

Dostęp trwa od 20 stycznia 2021 r. do 31 marca 2022 r. i uprawnia do korzystania z wersji ujednoliconych: Ustawy o podatku od towarów i usług, Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, Ustawy o podatku tonażowym, Ustawy o podatku akcyzowym, Ustawy o grach hazardowych, Ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, Ustawy o podatku rolnym, Ustawy o podatku leśnym, Ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, Ustawy o podatku od spadków i darowizn, Ustawy o opłacie skarbowej, Kodeksu postępowania administracyjnego, Prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, Ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników, Prawa dewizowego, Ordynacji podatkowej, Kodeksu karnego skarbowego, Ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej, Ustawy o doradztwie podatkowym, Prawa celnego, Ustawy o rachunkowości, Unijnego Kodeksu Celnego wraz z aktami wykonawczymi.

Szczegóły

 • Seria: Podatkowe inne
 • Termin dodruku: 4 lutego 2022
 • Rok wydania: 2021
 • Wydanie: 11
 • Oprawa: Miękka
 • Liczba stron: 840
 • Wymiary: 165x238 mm
 • Waga: 1180 g
 • ISBN: 978-83-8235-327-3
 • EAN: 9788382353273
 • Kod serwisu: 00882400

Kategorie

Tagi