Bestseller

Ordynacja podatkowa. Komentarz

5% taniej
Promocyjna cena 5% taniej
 • 331,55 zł z VAT
  Cena katalogowa: 349,00 zł z VAT
  5% taniej
  Promocyjna cena
 • Koszt dostawy 0 zł!

  Wysyłka w 24 godziny [?]

  Zamówienia złożone w dniu roboczym do 14:00 wysyłamy tego samego dnia!

Komentarz do ustawy z 29.8.1997 r. – Ordynacja podatkowa, w sposób praktyczny wyjaśnia najważniejsze dla postępowania podatkowego zagadnienia dotyczące m.in. właściwości i kompetencji organów podatkowych, warunków wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego, ustalania zobowiązań podatkowych, pozyskiwania przez organy podatkowe informacji podatkowych oraz postępowań podatkowych w celu określenia wymiaru podatku, kontroli podatkowej i czynności sprawdzających... więcej ›

Inni klienci kupili również
Więcej o książce

Ordynacja podatkowa. Komentarz do ustawy z 29.8.1997 r. – Ordynacja podatkowa, praktycznie wyjaśnia najważniejsze dla postępowania podatkowego zagadnienia dotyczące:

 • właściwości i kompetencji organów podatkowych, w tym w zakresie ustalania cen transferowych,
 • warunków wydawania ogólnych i indywidualnych interpretacji przepisów prawa podatkowego,
 • ustalania zobowiązań podatkowych – momentu powstania, wygaśnięcia czy terminów ich płatności wraz z korektą deklaracji,
 • pozyskiwania przez organy podatkowe informacji podatkowych, w tym o schematach podatkowych od przedsiębiorców, doradców podatkowych, adwokatów, radców prawnych, pracowników banku lub innych instytucji finansowych,
 • postępowań podatkowych w celu określenia wymiaru podatku, kontroli podatkowej i czynności sprawdzających,
 • zakresu i obowiązku przestrzegania tajemnicy skarbowej oraz podmiotów zobowiązanych do jej przestrzegania, a także kar.

Do najważniejszych zmian wprowadzonych w roku 2019 oraz w trakcie 2018 należą:

 • wprowadzenie obowiązku przekazywania organom podatkowym informacji o schematach podatkowych (MDR) – czyli obowiązkowe ujawnianie informacji o działaniach, które mogą prowadzić do unikania opodatkowania;
 • obowiązek wprowadzenia przez przedsiębiorców i podmioty doradcze wewnętrznych procedur o przeciwdziałaniu nieprzekazywania informacji o schematach podatkowych, pod sankcją kary do 10 mln zł;
 • wprowadzenie jednolitej definicji „korzyści podatkowej" w postępowaniu podatkowym dla ustalenia odpowiedzialności podatników za unikanie opodatkowania;
 • ograniczenie możliwości korekty deklaracji podatkowych przez podatników, wobec których prowadzone jest postępowanie o unikanie opodatkowania;
 • wprowadzenie dodatkowych zobowiązań (sankcji) podatkowych w wysokości 40% lub 10% uzyskanej korzyści podatkowej wobec podatników unikających opodatkowania;
 • ograniczenie możliwości wydawania interpretacji indywidualnych w zakresie przepisów zapobiegających unikaniu opodatkowania;
 • zmiany trybu przeprowadzania kontroli celno-skarbowej, przede wszystkim przez wprowadzenie licznych uprawnień dla Szefa KAS w zakresie kwestii związanych z prowadzeniem postępowań dotyczących unikania opodatkowania czy możliwości ujawniania rachunków bankowych podmiotu kontrolowanego lub strony postępowania bez uprzedzania o tym podatnika;
 • wprowadzenie możliwości zastosowania klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania wobec płatników. Dotychczasowa regulacja dotyczyła tylko odpowiedzialności podatnika za podatek niepobrany przez płatnika;
 • przyznania przymiotu podatnika zarządcy sukcesyjnemu i prowadzenie postępowania wobec „przedsiębiorstwa w spadku";
 • wprowadzenie zakazu przenoszenia winy z płatnika na podatnika, w przypadku istnienia powiązań lub struktur powierniczych.

Zmiany te mają znaczenie praktyczne ze względu na:

 • ustalenie odpowiedzialności podatników za naruszenie przepisów o unikaniu opodatkowania,
 • nałożenie na przedsiębiorców, księgowych, doradców podatkowych, biegłych rewidentów, radców prawnych, adwokatów, pracowników banków i innych instytucji finansowej dodatkowych obowiązków informacyjnych,
 • ograniczenie możliwości wydawania interpretacji indywidualnych dla podatników, jeżeli ich przedmiotem może być wyłączenie przepisów o unikaniu opodatkowania oraz wygaśnięcie interpretacji indywidualnych, których przedmiotem były przepisy podatkowe służące przeciwdziałaniu unikania opodatkowania,
 • zaostrzenie sankcji podatkowych wobec podatników odpowiedzialnych za naruszenie przepisów o unikaniu opodatkowania,
 • nowe uprawnienia kontrolne organów podatkowych,
 • kontynuację postępowań podatkowych z udziałem spadkobierców przedsiębiorcy i zarządcy sukcesyjnego, a także zapewnienie ciągłości rozliczeń podatkowych przedsiębiorcy oraz zwolnienie z podatku od spadków spadkobierców przedsiębiorstwa kontynuującego działalność.

Ostatnimi uwzględnionymi w publikacji zmianami są:

 • ustawa z 9.11.2018 r. o zmianie ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej oraz niektórych innych ustaw (wejście w życie: 2.1.2019 r.) oraz
 • ustawa z 9.11.2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu uproszczeń dla przedsiębiorców w prawie podatkowym i gospodarczym (wejście w życie: 1.1.2019 r.).

Pełne i szczegółowe informacje o ustawach zmieniających, przepisach zmienionych i charakterze zmian znajdują się w Tabeli nowelizacyjnej

Prezentowany Komentarz jest przeznaczony dla:

 • księgowych, doradców podatkowych, biegłych rewidentów
 • pracowników urzędów skarbowych i celno-skarbowych, w tym inspektorów kontroli skarbowej (KAS)
 • pracowników administracji samorządowej i państwowej, w tym organów odwoławczych
 • sędziów sądów administracyjnych
 • radców prawnych i adwokatów
 • podatników VAT, CIT, PIT i innych
Legalis - System Informacji Prawnej Wydawnictwa C.H.Beck

Darmowy dostęp do aktów prawnych online

Jeżeli w najbliższym czasie którykolwiek z aktów prawnych dostępnych w tej pozycji zostanie zaktualizowany, to istnieje możliwość bezpłatnego dostępu online do wersji ujednoliconych zawierających zmiany!

Aby skorzystać z dostępu do aktów prawnych online, należy przejść do strony legalis.pl/beckplus i użyć kodu znajdującego się na karcie zdrapce dołączonej do książki.

Dostęp trwa od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. i uprawnia do korzystania z wersji ujednoliconych:

 • Ordynacji podatkowej,
 • Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych,
 • Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych,
 • Ustawy od podatku od towarów i usług,
 • Kodeksu postępowania administracyjnego,
 • Prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi,
 • Ustawy o podatku akcyzowym

oraz aktów wykonawczych do komentowanych ustaw. 

Autorzy

Szczegóły

Seria: Podatkowe Komentarze Becka
Rok wydania: 2019
Wydanie: 8
ISBN: 978-83-8158-102-8
Liczba stron: 1488
Oprawa: Miękka
Waga: 1900 g