Ordynacja podatkowa. Komentarz

Promocyjna cena 15% taniej
 • 296,65 zł z VAT
  Cena katalogowa: 349,00 zł z VAT
  15% taniej
 • Koszt dostawy 0 zł!

  Wysyłka w 24 godziny [?]

  Zamówienia złożone w dniu roboczym do 12:00 wysyłamy tego samego dnia!

Szczegółowy komentarz do ustawy z 29.8.1997 r. – Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1325 ze zm.) Komentarz wyjaśnia najważniejsze dla postępowania podatkowego zagadnienia dotyczące: organów podatkowych i ich właściwości, a także interpretacji przepisów prawa... więcej ›

Opis książki

Szczegółowy komentarz do ustawy z 29.8.1997 r. – Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1325 ze zm.)

Komentarz wyjaśnia najważniejsze dla postępowania podatkowego zagadnienia dotyczące:

 • organów podatkowych i ich właściwości, a także interpretacji przepisów prawa podatkowego;
 • umowy o współdziałanie i porozumień podatkowych;
 • powstawania i wygaśnięcia zobowiązań podatkowych, odpowiedzialności podatnika, płatnika i inkasenta, zabezpieczenia wykonania zobowiązań podatkowych, terminów płatności, zasad regulowania zaległości podatkowej, odsetek za zwłokę, opłaty prolongacyjnej, dodatkowych zobowiązań podatkowych, ulg w spłacie zobowiązań, przedawnienia, nadpłaty, podpisywania i korekty deklaracji, informacji podatkowych o schematach podatkowych, rachunków, odpowiedzialności solidarnej, praw i obowiązków następców prawnych oraz podmiotów przekształconych, odpowiedzialności podatkowej osób trzecich;
 • klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania, postępowania podatkowego w przypadku unikania opodatkowania, Rady do Spraw Przeciwdziałania Unikaniu Opodatkowania, opinii zabezpieczających, cofnięcia skutków unikania opodatkowania;
 • przeciwdziałania wykorzystywaniu sektora finansowego do wyłudzeń skarbowych, analizy ryzyka, blokady rachunku podmiotu kwalifikowanego, kar pieniężnych;
 • zasad ogólnych i stron postępowania podatkowego, wyłączenia pracownika organu podatkowego oraz organu podatkowego, załatwiania spraw, doręczeń, wezwań, przywrócenia terminu, wszczęcia postępowania, metryk, protokołów i adnotacji, udostępniania akt, dowodów, rozprawy, zawieszenia postępowania, decyzji i ich wykonania, postanowień, odwołań, zażaleń, wznowienia postępowania, stwierdzenia nieważności decyzji, uchylenia lub zmiany decyzji ostatecznej, a także jej wygaśnięcia, odpowiedzialności odszkodowawczej, kosztów postępowania;
 • prowadzenia czynności sprawdzających;
 • kontroli podatkowe i postępowań podatkowych;
 • tajemnicy skarbowej;
 • przepisów karnych.

Komentarz uwzględnia najnowsze zmiany, które weszły w życie 1.1.2021 r., dotyczące:

 • przedawnienia zobowiązań podatkowych – po spełnieniu ustawowo określonych przesłanek okres przedawnienia zobowiązania podatkowego w odniesieniu do dochodów wypracowanych w okresie opodatkowania ryczałtem przedawniać się będzie z upływem 5 lat;
 • wyłączenia obowiązku raportowania schematów podatkowych, innych niż schematy podatkowe transgraniczne w zakresie zryczałtowanego podatku dochodowego od osób prawnych, przez cały okres opodatkowania podatnika ryczałtem od dochodów spółek kapitałowych, w tym także w sytuacji wyboru tego opodatkowania przez podatnika;
 • wprowadzenia możliwości przeprowadzenia czynności sprawdzających przez organ podatkowy w zakresie warunków uprawniających do stosowania ryczałtu oraz weryfikacji terminowości oraz prawdziwości informacji w oświadczeniach składanych przez wspólników spółce opodatkowanej ryczałtem

oraz wchodzące w życie 1.7.2021 r. dotyczące doręczeń elektronicznych – zmiany mają charakter ujednolicający terminologię z ustawą o doręczeniach elektronicznych (Dz.U. z 2020 r. poz. 2320), a ich celem jest m.in. zrównoważenie postaci papierowej z elektroniczną, a także zmiany dotyczące odpowiedzialności członków zarządu, dyrektorów i rady dyrektorów prostej spółki akcyjnej wynikające z ustawy o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1655 ze zm.).

Prezentowany Komentarz jest przeznaczony dla doradców podatkowych, sędziów sądów administracyjnych, adwokatów, radców prawnych, biegłych rewidentów, pracowników Krajowej Administracji Skarbowej oraz administracji samorządowej i państwowej, w tym organów odwoławczych, księgowych i podatników.


Podatki i księgowość - kompleksowa oferta publikacji Sprawdź wszystkie

Pliki do pobrania

Szczegóły

 • Seria: Podatkowe Komentarze Becka
 • Rok wydania: 2021
 • Oprawa: Twarda
 • Liczba stron: 1232
 • Wymiary: 160x240 mm
 • Waga: 1860 g
 • ISBN: 978-83-8235-246-7
 • EAN: 9788382352467
 • Kod serwisu: 00894000

Kategorie

Tagi