Prawo Gospodarcze i Handlowe

Wielotomowe dzieło pod redakcją prof. Stanisława Włodyki, pośwęcone szeroko rozumianemu prawu gospodarczemu i handlowemu. Każde z opracowań ma na celu objęcie całości poruszanej w tytule problematyki, łącznie z wątkami karnistycznymi występującymi w prawie gospodarczym.

10 20 Lista Siatka 1-6 z 6