Prawo Nowych Technologii - Prenumerata

 • Liczba numerów: 4
  Styczeń 2023 - Grudzień 2023
  549,00 zł z VAT
 • Koszt dostawy 0 zł!

  Wysyłka w 24 godziny lub zgodnie z terminami ukazywania się [?]

  Więcej o realizacji zamówień prenumerat ›

Aktualne problemy stosowania prawa nowych technologii w kontekście najnowszych regulacji. Kwartalnik obejmuje 6 bloków merytorycznych dotyczących: ochrony danych osobowych i prywatności, cyberbezpieczeństwa, handlu elektronicznego, innowacji, Internetu i mediów oraz IT... więcej ›

Opis prenumeraty

Aktualne problemy stosowania prawa nowych technologii w kontekście najnowszych regulacji!

Kwartalnik „Prawo Nowych Technologii", to czasopismo poruszające aktualne problemy stosowania prawa nowych technologii w kontekście najnowszych regulacji prawnych oraz orzecznictwa sądów i organów europejskich i polskich.

Istotna część publikowanych w Kwartalniku opracowań poświęcona będzie także trwającym pracom legislacyjnym nad aktami prawnymi określającymi ramy społeczeństwa informacyjnego oraz regulującymi różne aspekty korzystania z innowacji.

Tematyka Kwartalnika obejmuje sześć podstawowych bloków merytorycznych dotyczących problematyki prawnej:

 • ochrony danych osobowych i prywatności,
 • cyberbezpieczeństwa,
 • handlu elektronicznego,
 • innowacji,
 • Internetu i mediów oraz
 • IT.

Partnerem merytorycznym Kwartalnika jest Stowarzyszenie Prawa Nowych Technologii.

Rada programowa:

prof. Aleksander Chłopecki (Uniwersytet Warszawski), prof. Jacek Gołaczyński (Uniwersytet Wrocławski), prof. Katarzyna Grzybczyk (Uniwersytet Śląski), prof. Paweł Księżak (Uniwersytet Łódzki), prof. Wojciech Machała (Uniwersytet Warszawski), prof. Andrzej Matlak (Uniwersytet Jagielloński), dr Ireneusz Matusiak (Prezes Sądu Polubownego ds. Domen Internetowych przy PIIT), prof. Monika Namysłowska (Uniwersytet Łódzki), dr hab. Adrian Niewęgłowski (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej), prof. Stanisław Piątek (Uniwersytet Warszawski), prof. Paweł Podrecki (Polska Akademia Nauk), prof. Przemysław Polański (Akademia Leona Koźmińskiego), prof. Rafał Sikorski (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza), prof. Grzegorz Sibiga (Polska Akademia Nauk), prof. Marek Świerczyński (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego).

Kolegium redakcyjne:

adw. Xawery Konarski (Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy), r.pr. dr Aleksandra Auleytner (Domański Zakrzewski Palinka), r.pr. Witold Chomiczewski (Lubasz i Wspólnicy), adw. Maciej Kubiak (LSW Leśnodorski, Ślusarek i Wspólnicy), r.pr. Mikołaj Sowiński (Sołtysiński Kawecki Szlęzak), r.pr. Artur Piechocki (APLaw), red. Piotr Grabarczyk (Wydawnictwo C.H.Beck).


Zobacz jakie zagadnienia omawiamy na łamach czasopisma!

W najnowszym numerze 1/2023 polecamy m.in. artykuły dotyczące:

 • „Definicja prawnicza sztucznej inteligencji na podstawie projektu rozporządzenia w sprawie sztucznej inteligencji", Jakub Rzymowski,
 • „Wytyczne Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów – oznaczanie reklam i współprac w social media a wątpliwości prawne oraz technologiczne", Hanna Marcinkiewicz-Grzesiak,
 • „Prawo właściwe dla umów licencyjnych typu open source",Aleksander Elmerych, Agnieszka Wachowska.

Sprawdź › 

Szczegóły

Kategorie

Tagi