Apelacje cywilne i karne. Komentarz praktyczny z orzecznictwem. Wzory pism procesowych

15% taniej
Promocyjna cena 15% taniej
 • 126,65 zł z VAT
  Cena katalogowa: 149,00 zł z VAT
  15% taniej
  Promocyjna cena
 • Koszt dostawy od 8,95 zł

  Wysyłka w 24 godziny [?]

  Zamówienia złożone w dniu roboczym do 14:00 wysyłamy tego samego dnia!

Komentarz praktyczny omawiający całościowo problematykę związaną z wnoszeniem i rozpoznaniem apelacji w postępowaniu cywilnym oraz postępowaniu karnym. W 5. wydaniu, zaktualizowano i uzupełniono komentarz oraz wzory pism procesowych uwzględniając: ustawę z 4.7.2019 r. o... więcej ›

Opis książki

Komentarz praktyczny omawiający całościowo problematykę związaną z wnoszeniem i rozpoznaniem apelacji w postępowaniu cywilnym oraz postępowaniu karnym.

W 5. wydaniu, zaktualizowano i uzupełniono komentarz oraz wzory pism procesowych uwzględniając:

 • ustawę z 4.7.2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz innych ustaw Sprawdź zmiany >
 • ustawą z 19.7.2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw Sprawdź zmiany >

Główne zalety publikacji:

 • omawia najnowsze zmiany wprowadzone przez Reformę KPC i Reformę KPK,
 • zawiera merytoryczną analizę ważnych orzeczeń sądowych, które zachowują swoją aktualność po wejściu w życie zmian,
 • wskazuje klasyczne błędy i problemy związane ze sporządzaniem apelacji cywilnych i karnych,
 • zawiera szczegółowe omówienie kwestii dotyczących wnoszenia apelacji cywilnych i karnych w oparciu o poglądy wyrażone przez doktrynę oraz w orzecznictwie,
 • zawiera wzory pism procesowych,
 • pozwala szybko wdrożyć się w zakres zmian i ocenić, jakie są konsekwencje wejścia w życie nowych przepisów z punktu widzenia pełnomocnika procesowego sporządzającego apelację,
 • uwzględnia nową organizację pracy sądu oraz nałożone na pełnomocników procesowych – nowe obowiązki związane z apelacjami i postepowaniem apelacyjnym.

W Części I w zakresie komentarza do apelacji cywilnej Autor omawia:

 • dopuszczalność apelacji cywilnej,
 • podmioty legitymowane do składania apelacji,
 • termin do wniesienia apelacji cywilnej, zapowiedź apelacji,
 • elementy konstrukcyjne apelacji,
 • opłaty sądowe w sprawach cywilnych,
 • postępowanie międzyinstancyjne,
 • odpowiedź na apelację,
 • postępowanie przed sądem drugiej instancji oraz granice rozpoznania.

W Części II znajdują się następujące wzory:

 • Apelacja dotycząca obrazy przepisów prawa materialnego oraz sprzeczności ustaleń sądu z zebranym materiałem dowodowym,
 • Apelacja od wyroku Sądu Rejonowego,
 • Apelacja w postępowaniu uproszczonym,
 • Odpowiedź na apelację pozwanego doręczoną pełnomocnikowi powoda,
 • Pełnomocnictwo do prowadzenia sprawy rozwodowej,
 • Pełnomocnictwo w postępowaniu przed sądami wszystkich instancji,
 • Pełnomocnictwo do reprezentowania strony tylko przed sądem pierwszej instancji,
 • Pełnomocnictwo do reprezentowania strony przed sądami wszystkich instancji,
 • Pełnomocnictwo bez prawa reprezentowania strony w postępowaniu kasacyjnym,
 • Pełnomocnictwo do reprezentowania strony w postępowaniu o rozwód przed sądem odwoławczym,
 • Wniosek o sporządzenie na piśmie uzasadnienia wyroku i doręczenie pełnomocnikowi powoda,
 • Zawiadomienie o wygaśnięciu pełnomocnictwa.

Części I w zakresie komentarza do apelacji karnej Autor omawia:

 • dopuszczalność apelacji karnej,
 • podmioty uprawnione do złożenia apelacji,
 • właściwość sądów,
 • termin do wniesienia apelacji karnej,
 • wymogi formalne apelacji w sprawie karnej,
 • zarzuty apelacyjne,
 • postępowanie międzyinstancyjne,
 • postępowanie przed sądami drugiej instancji,
 • rodzaje orzeczeń sądu odwoławczego.

W Części II znajdują się następujące wzory:

 • Apelacja dotycząca obrazy przepisów prawa procesowego poprzez zaniechanie zwrotu sprawy prokuratorowi,
 • Apelacja dotycząca obrazy przepisów prawa materialnego poprzez błędne zastosowanie przepisu,
 • Odpowiedź na apelację karną,
 • Wniosek o sporządzenie na piśmie uzasadnienia wyroku i doręczenie pełnomocnikowi powoda,
 • Wniosek o przywrócenie terminu do złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia wyroku na piśmie,
 • Wniosek o przekazanie sprawy prokuratorowi w celu uzupełnienia postępowania przygotowawczego,
 • Upoważnienie do obrony,
 • Uprawnienie do obrony nieograniczonej,
 • Upoważnienie do reprezentowania oskarżyciela prywatnego,
 • Upoważnienie do reprezentowania oskarżyciela posiłkowego,
 • Apelacja dotycząca obrazy przepisów prawa procesowego poprzez oddalenie wniosku dowodowego,
 • Apelacja dotycząca obrazy przepisów prawa procesowego poprzez przeprowadzenie dowodu z nagrań uzyskanych za pomocą przestępstwa.

Prezentowana pozycja przeznaczona jest przede wszystkim dla: sędziów i prokuratorów, pełnomocników procesowych – adwokatów i radców prawnych oraz dla aplikantów wszystkich zawodów prawniczych oraz studentów, a także dla osób poszukujących informacji na temat postępowania cywilnego.

Legalis - System Informacji Prawnej Wydawnictwa C.H.Beck

Darmowy dostęp do aktów prawnych online

Jeżeli w najbliższym czasie którykolwiek z aktów prawnych dostępnych w tej pozycji zostanie zaktualizowany, to istnieje możliwość bezpłatnego dostępu online do wersji ujednoliconych zawierających zmiany!

Aby skorzystać z dostępu do aktów prawnych online, należy przejść do strony legalis.pl/beckplus i użyć kodu znajdującego się na karcie zdrapce dołączonej do książki.

Dostęp trwa od 1 października 2019 r. do 1 października 2020 r. i uprawnia do korzystania z wersji ujednoliconych:

 • Kodeksu cywilnego,
 • Kodeksu postępowania cywilnego,
 • Kodeksu karnego,
 • Kodeksu postępowania karnego,
 • Ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych,
 • Rozporządzenia w sprawie ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej przez adwokata z urzędu,
 • Rozporządzenia w sprawie ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej przez radcę prawnego z urzędu,
 • Rozporządzenia w sprawie sposobu uiszczania opłat sądowych w sprawach cywilnych

oraz aktów wykonawczych do wymienionych ustaw.

Pliki do pobrania

Autorzy

Szczegóły

 • Seria: Prawo Sądowe
 • Rok wydania: 2019
 • Wydanie: 5
 • Oprawa: Miękka ze skrzydełkami
 • Liczba stron: 394
 • Waga: 500 g
 • ISBN: 978-83-8128-561-2
 • EAN: 9788381285612
 • Kod serwisu: 00806900

Tagi