Dowody i postępowanie dowodowe w procesie karnym. Komentarz praktyczny z orzecznictwem. Wzory pism procesowych

12% taniej
Promocyjna cena 12% taniej
 • 157,52 zł z VAT
  Cena katalogowa: 179,00 zł z VAT
  12% taniej
  Promocyjna cena
 • Koszt dostawy od 8,98 zł

  Wysyłka w 24 godziny [?]

  Zamówienia złożone w dniu roboczym do 14:00 wysyłamy tego samego dnia!

Dowody i postępowanie dowodowe w procesie karnym. Komentarz praktyczny z orzecznictwem. Wzory pism procesowych to publikacja, która w szczegółowy sposób omawia dowody i postępowanie dowodowe w procesie karnym. Kolejne 2. wydanie książki zawiera najnowsze poglądy doktryny... więcej ›

Więcej o książce

Dowody i postępowanie dowodowe w procesie karnym. Komentarz praktyczny z orzecznictwem. Wzory pism procesowych to publikacja, która w szczegółowy sposób omawia dowody i postępowanie dowodowe w procesie karnym.

Kolejne 2. wydanie książki zawiera najnowsze poglądy doktryny oraz orzecznictwo, a także wszystkie zmiany ustawodawcze, które miały miejsce od poprzedniego wydania, w tym m.in. wprowadzone:

 • ustawą z 8.12.2017 r. o Sądzie Najwyższym (Dz.U. z 2018 r. poz. 5), która wprowadza instytucję korygującą prawomocne orzeczenia sądowe w postaci skargi nadzwyczajnej; wyodrębnienia dwóch nowych Izb Sądu Najwyższego: Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych oraz Izby Dyscyplinarnej; trybu wyłaniania kandydatów na stanowisko sędziego Sądu Najwyższego; zmiany wieku, w którym sędziowie przechodzą w stan spoczynku oraz przyspieszonego trybu uchylenia immunitetu;
 • ustawą z 10.1.2018 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2018 r. poz. 201), która dotyczy implementacji do polskiego porządku prawnego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady Nr 2014/41/UE z 3.4.2014 r. w sprawie europejskiego nakazu dochodzeniowego w sprawach karnych w celu zapewnienia sprawnego i skutecznego systemu wzajemnej pomocy prawnej w sprawach karnych pomiędzy państwami członkowskimi UE w zakresie czynności dowodowych przez wprowadzenie możliwości wydania europejskiego nakazu dochodzeniowego.

Część I to praktyczny komentarz do części ogólnej KPK dotyczący dowodów w procesie karnym tj. m.in.:

 • wyjaśnienia oskarżonego,
 • zeznania świadka,
 • biegli, tłumacze, specjaliści,
 • kontrola i utrwalanie rozmów,
 • oględziny, otwarcie zwłok, eksperyment procesowy, wywiad środowiskowy, zatrzymanie rzeczy,
 • zakazy dowodowe (zupełne i niezupełne bezwzględnie, zakazy związane z prawem odmowy zeznań i zwolnieniem od zeznawania, tajemnice a odmowa zeznań, zakazy związane z niedopuszczalnymi metodami przesłuchania i brakiem swobody wypowiedzi, zakaz zastępowania dowodu z wyjaśnień oskarżonego lub zeznań świadka).

Część II to praktyczny komentarz dotyczący postępowania dowodowego (komentarz do części szczególnej KPK) tj.:

 • postępowania przygotowawczego,
 • postępowania przed sądem I instancji,
 • postępowania odwoławczego.

Każdy rozdział w części I i II zakończony został przeglądem orzecznictwa, który zawiera zestawienie tez orzeczeń najbardziej znamienitych dla danego zagadnienia.

Część III to 58 wzorów pism procesowych związane z postępowaniem dowodowym (m.in. wniosek o powołanie biegłego, wniosek o eksperyment procesowy, zażalenie na kontrolę rozmów, wniosek o odpłatne wydanie uwierzytelnionych odpisów z akt sprawy, wniosek o wydanie wyroku skazującego i wymierzenie określonej kary lub środka karnego bez przeprowadzenia postępowania dowodowego, pisemna odpowiedź na akt oskarżenia, prywatny akt oskarżenia, wniosek o sprowadzenie dowodów rzeczowych na salę rozpraw oraz apelacja).

Prezentowana książka:

 • radcom prawnym i adwokatom dzięki praktycznym wskazówkom ułatwi skuteczne zgłaszanie wniosków dowodowych oraz pomoże uniknąć najczęstszych błędów popełnianych w postępowaniu dowodowym,
 • aplikantom adwokackim, radcowskim zapewni fachowe przygotowanie się do występowania przed sądem,
 • aplikantom sądowym umożliwi przygotowanie się do właściwego wykonywania zawodu,
 • będzie przydatna także sędziom, prokuratorom oraz referendarzom sądowym,
 • zawiera wyselekcjonowane orzecznictwo przyporządkowane do komentowanych zagadnień.
Legalis - System Informacji Prawnej Wydawnictwa C.H.Beck

Darmowy dostęp do aktów prawnych online

Jeżeli w najbliższym czasie którykolwiek z aktów prawnych dostępnych w tej pozycji zostanie zaktualizowany, to istnieje możliwość bezpłatnego dostępu online do wersji ujednoliconych zawierających zmiany!

Aby skorzystać z dostępu do aktów prawnych online, należy przejść do strony legalis.pl/beckplus i użyć kodu znajdującego się na karcie zdrapce dołączonej do książki.

Dostęp rok i uprawnia do korzystania z wersji ujednoliconych:

 • Kodeksu karnego,
 • Przepisów wprowadzających Kodeks karny,
 • Kodeksu postępowania karnego,
 • Przepisów wprowadzających Kodeks postępowania karnego;
 • Kodeksu wykroczeń;
 • Kodeksu karnego wykonawczego;
 • Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia;
 • Kodeksu karnego skarbowego;
 • Ustawy o opłatach w sprawach karnych

oraz wszystkich aktów wykonawczych do wymienionych ustaw.

Szczegóły

Seria: Prawo Sądowe
Rok wydania: 2018
Wydanie: 2
ISBN: 978-83-812-8564-3
Liczba stron: 712
Oprawa: Miękka ze skrzydełkami
Waga: 740 g