Dowody i postępowanie dowodowe w procesie karnym. Komentarz praktyczny z orzecznictwem. Wzory pism procesowych

Promocyjna cena 10% taniej
 • 161,10 zł z VAT
  Cena katalogowa: 179,00 zł z VAT
  10% taniej
 • Koszt dostawy od 8,95 zł

  Wysyłka w 24 godziny [?]

  Zamówienia złożone w dniu roboczym do 14:00 wysyłamy tego samego dnia!

Publikacja, która w szczegółowy sposób omawia dowody i postępowanie dowodowe w procesie karnym z uwzględnieniem zmian wynikających z ustawy z 19.7.2019 r. o zmianie Kodeksu postępowania karnego oraz innych ustaw (Reforma KPK 2019). Szczegółowo zmiany przedstawia Tabela... więcej ›

Opis książki

Publikacja, która w szczegółowy sposób omawia dowody i postępowanie dowodowe w procesie karnym z uwzględnieniem zmian wynikających z ustawy z 19.7.2019 r. o zmianie Kodeksu postępowania karnego oraz innych ustaw (Reforma KPK 2019). Szczegółowo zmiany przedstawia Tabela nowelizacyjna - Sprawdź >

Ponadto publikacja omawia także zmiany, w tym m.in. wprowadzone:

 • ustawą z 14.12.2018 r. o zmianie ustawy o Policji oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2018 r. poz. 2399), która dotyczy wykonania wyroku TK z 14.12.2017 r. – dostosowania przepisów ustaw w zakresie określenia granic przeszukania oraz uprawnień funkcjonariuszy do dokonywania kontroli osobistej,
 • ustawą z 6.12.2018 r. o zmianie ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 150), która dotyczy zmian przepisów dotyczących obowiązku zachowania w tajemnicy informacji związanych z pacjentem po jego śmierci przez osoby wykonujące zawód medyczny,
 • ustawą z 10.5.2018 r. o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych, ustawy o Sądzie Najwyższym oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2018 r. poz. 1045), która dotyczy zmiany przepisów dotyczących skargi nadzwyczajnej,
 • ustawą z 19.7.2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego (druk sejmowy Nr 3193), która dotyczy dostosowania przepisów do wyroku TK (K 12/15) i ma na celu przyznanie grupie oskarżycieli posiłkowych ubocznych, których pozbawiono statusu strony w postępowaniu, prawa do zaskarżenia decyzji sądu,
 • ustawą z 19.7.2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego (druk sejmowy Nr 3134), która dotyczy ustalenia końca biegu terminu, określonego dla dokonania czynności procesowej, gdy koniec tego terminu przypada na dzień uznany przez ustawę za dzień wolny od pracy.

Część I to praktyczny komentarz do Części ogólnej KPK dotyczący dowodów, tj. m.in. z:

 • wyjaśnień oskarżonego,
 • zeznań świadka, biegłych, tłumaczy i specjalistów,
 • opinii biegłych,
 • kontroli i utrwalania rozmów,
 • oględzin, otwarcia zwłok, eksperymentu procesowego, wywiadu środowiskowego, zatrzymania rzeczy, oraz
 • zakazów dowodowych (zupełne i niezupełne bezwzględnie, zakazy związane z prawem odmowy zeznań i zwolnieniem od zeznawania, tajemnice korporacyjne a odmowa zeznań, zakazy związane z niedopuszczalnymi metodami przesłuchania i brakiem swobody wypowiedzi, zakaz zastępowania dowodu z wyjaśnień oskarżonego lub zeznań świadka).

Część II to praktyczny komentarz dotyczący postępowania dowodowego - do Części szczególnej KPK tj.:

 • postępowania przygotowawczego,
 • postępowania przed sądem I instancji,
 • postępowania odwoławczego.

Każdy Rozdział w komentarzu praktycznym (w Części I i II) zakończony został przeglądem orzecznictwa, który zawiera zestawienie tez fundamentalnych orzeczeń kształtujących praktykę w postępowaniu karnym.

Część III to wzory pism procesowych związane z postępowaniem dowodowym, m.in.:

 • wniosek o powołanie biegłego,
 • wniosek o eksperyment procesowy,
 • zażalenie na kontrolę rozmów,
 • wniosek o odpłatne wydanie uwierzytelnionych odpisów z akt sprawy,
 • wniosek o wydanie wyroku skazującego i wymierzenie określonej kary lub środka karnego bez przeprowadzenia postępowania dowodowego,
 • pisemna odpowiedź na akt oskarżenia, prywatny akt oskarżenia,
 • wniosek o sprowadzenie dowodów rzeczowych na salę rozpraw oraz
 • apelacja.

Publikacja będzie szczególnie przydatna dla: sędziów, prokuratorów oraz referendarzy sądowych, adwokatów i radców prawnych, aplikantów sędziowskich, prokuratorskich, adwokackich i radcowskich. Dzięki praktycznym wskazówkom ułatwi skuteczne zgłaszanie wniosków dowodowych oraz pomoże uniknąć najczęstszych błędów popełnianych w postępowaniu dowodowym w procesie karnym. Zapewni fachowe przygotowanie się do występowania przed sądem oraz umożliwi przygotowanie się do właściwego wykonywania zawodu.

Pliki do pobrania

Legalis - System Informacji Prawnej Wydawnictwa C.H.Beck

Darmowy dostęp do aktów prawnych online

Jeżeli w najbliższym czasie którykolwiek z aktów prawnych dostępnych w tej pozycji zostanie zaktualizowany, to istnieje możliwość bezpłatnego dostępu online do wersji ujednoliconych zawierających zmiany!

Aby skorzystać z dostępu do aktów prawnych online, należy przejść do strony legalis.pl/beckplus i użyć kodu znajdującego się na karcie zdrapce dołączonej do książki.

Dostęp trwa do 30 grudnia 2021 r. i uprawnia do korzystania z wersji ujednoliconych:

 • Kodeksu karnego,
 • Przepisów wprowadzających Kodeks karny,
 • Kodeksu postępowania karnego,
 • Przepisów wprowadzających Kodeks postępowania karnego,
 • Kodeksu wykroczeń,
 • Kodeksu karnego wykonawczego,
 • Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia,
 • Kodeksu karnego skarbowego,
 • Ustawy o opłatach w sprawach karnych,
 • Ustawy o prokuraturze,
 • Regulaminu pracy prokuratora

oraz do wszystkich aktów wykonawczych do wymienionych ustaw.

Szczegóły

 • Seria: Prawo Sądowe
 • Rok wydania: 2019
 • Oprawa: Miękka
 • Liczba stron: 758
 • Wymiary: 145x205 mm
 • Waga: 840 g
 • ISBN: 978-83-8158-919-2
 • EAN: 9788381589192
 • Kod serwisu: 00812500

Kategorie

Tagi