Prawo Sądowe

Analiza orzecznictwa - Praktyczne wskazówki - Gotowe wzory pism

Seria Prawo Sądowe to praktyczne komentarze do poszczególnych zagadnień, w połączeniu z wzorami pism procesowych. Precyzyjne komentarze w praktycznym ujęciu, poparte wieloletnią praktyką zawodową autorów z omówieniem zagadnień materialnoprawnych i procesowych. Publikacje zawierają: wskazówki uwzględniające klasyczne błędy i problemy związane z tworzeniem pism procesowych, gotowe wzory pism procesowych, kazusy odpowiadające modelowi zadań występujących na egzaminach prawniczych.