Bestseller

Instrukcje księgowe i podatkowe + płyta CD

Promocyjna cena 15% taniej
 • 169,15 zł z VAT
  Cena katalogowa: 199,00 zł z VAT
  15% taniej
 • Koszt dostawy od 0 zł!

  Wysyłka w 24 godziny [?]

  Zamówienia złożone w dniu roboczym do 14:00 wysyłamy tego samego dnia!

Szczegółowe omówienie licznych zmian w przepisach z 2019 i 2020 roku w formie instrukcji i procedur. 88 zagadnień księgowych i podatkowych w tym 18 nowych zagadnień, które wiążą się ze zmianami w przepisach. 153 rozbudowane wzory dokumentów na płycie CD... więcej ›

Opis książki

Rok 2020 przyniósł kolejne liczne zmiany podatkowe, rachunkowe, płacowe i finansowe, w szczególności związane z kolejnymi tarczami antykryzysowymi. W związku z tym pojawiała się konieczność przygotowania nowych procedur, instrukcji, regulaminów oraz zaktualizowania tych już istniejących w jednostce.

Generalnie sytuacja gospodarcza związana z pandemią Covid-19 spowodowała niepewność co do kontynuowania działalności. Warto więc przygotować Instrukcję w sprawie testów na utratę wartości. Zmieniające się ceny rynkowe i związane z tym benchmarki spowodowały konieczność aktualizacji dokumentacji cen transferowych – w zakresie tej tematyki warto również pamiętać o komunikacie Ministerstwa Finansów opublikowanym w dniu 7.2.2020 informującym, że przepisy Obwieszczenia z 21.12.2018 r. odnoszące się do transakcji finansowych typu safe harbours (pożyczki kredyty, emisja obligacji) stosuje się w 2020 r. do czasu wydania kolejnego obwieszczenia zmieniającego. Ponadto spore zmiany w zakresie odsetek kapitałowych, ustawowych, umownych, maksymalnych oraz za opóźnienie w transakcjach wprowadziły Uchwały Rady Polityki Pieniężnej. To wszystko ma ogromy wpływ na zasady obliczania oraz Instrukcje dotyczące każdego z rodzaju odsetek.

W związku ze zmianami, przygotowaliśmy publikację, która zawiera:

 • Omówienie zmian wprowadzonych przez Tarcze antykryzysowe 1.0, 2.0, 3.0, 4.0 wraz z licznymi instrukcjami w tym zakresie,
 • Szczegółowe omówienie zagadnienia podatku u źródła, WDT, magazynów call-off stock,
 • Szczegółowe omówienie zagadnienia samochodu w firmie z uwzględnieniem licznych zmian w zakresie kosztów użytkowania samochodu oraz leasingu,
 • Szczegółowy komentarz wraz obszerną dokumentacją w zakresie schematów podatkowych,
 • Komentarz wraz z obszerną dokumentacją w zakresie cen transferowych,
 • Omówienie licznych zmian w przepisach z 2019 r. i 2020 r. w formie instrukcji i procedur,
 • 70 zagadnień księgowych i podatkowych aktualnych na lipiec 2020 r. (z uwzględnieniem licznych zmian księgowych i podatkowych z 2018 i 2019 r.),
 • 18 nowych zagadnień księgowych i podatkowych (to są nowe zagadnienia, które nie były poruszane w wydaniu z 2019 r.), które wiążą się ze zmianami w przepisach,
 • 153 rozbudowane wzory dokumentów na płycie CD.

Należy pamiętać, że brak znajomości tych zmian może doprowadzić do dużych zaległości podatkowych (proporcjonalnych do skali operacji finansowych, kształtujących strukturę pasywów firm).

Wszelkie zmiany w przepisach wymagają weryfikacji i odniesienia do własnej prowadzonej działalności gospodarczej. Przy czym nie wszystkie zmiany w przepisach odnoszą się do wszystkich jednostek prowadzących działalność gospodarczą.

Integralną częścią książki jest płyta CD na której znajduje się 153 wzorów (w tym wszystkie omawiane w książce instrukcje) w postaci gotowych do pracy dokumentów.


W 2020 r. weszło w życie wiele zmian wprowadzających konieczność wdrożenia lub zaktualizowania następujących instrukcji:

 • Zmiany w ramach Tarcz antykryzysowych tj. 1.0, 2.0, 3.0, 4.0, które wprowadziły m.in. możliwość składania czynnego żalu w formie elektronicznej; dodatkowe preferencje podatkowe związane z ulgą B+R; modyfikację ulgi IP Box czy też zwolnienia z obowiązku opłacania składek ZUS za marzec, kwiecień, maj 2020. Tarcze antykryzysowe wprowadziły również zmiany dotyczące m.in.  zasad egzekucji świadczeń pracowniczych; dofinansowania kosztów zatrudnienia pracowników z FGŚP czy ułatwienia skutecznego pozyskiwania certyfikatów rezydencji od zagranicznych kontrahentów. Powyższe zmiany wiążą się z możliwością wprowadzenia następujących instrukcji:
  • Instrukcja stosowania ulgi na badania badawczo-rozwojowe,
  • Instrukcja w zakresie elektronicznej formy czynnego żalu,
  • Instrukcję wypełniania obowiązków wynikających z przepisów o podatku od dochodów z kwalifikowanych praw własności intelektualnej,
  • Instrukcję księgowania podatkowego opłacanych przez płatnika składek ZUS,
  • Instrukcje potrąceń z wynagrodzenia z uwzględnieniem zmian wynikających z tarczy 3.0,
  • Instrukcji w zakresie dofinansowania kosztów zatrudnienia pracowników z FGŚP,
  • Instrukcji posługiwania się certyfikatem rezydencji podatkowej.
 • Zmiany w podatkach PIT oraz CIT wprowadzające zmiany do klauzul przeciwko unikaniu opodatkowania czy zmiany w zakresie transakcji wewnątrzwspólnotowych oraz magazynów call-off stock. W związku z tymi zmianami warto rozważyć wprowadzenie:
  • Instrukcji dotyczącej kontroli realizowanych czynności optymalizacyjnych pod kątem ryzyka zastosowania klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania,
  • Instrukcji dokumentowania WDT,
  • Instrukcji postępowania w związku z przemieszczeniem towarów w procedurze magazynu typu call-off stock.
 • Zmiany w zakresie VAT wprowadzające tzw. nową matrycę stawek VAT oraz wiążącą informację stawkową, a także tzw. Białą Listę Podatkową. W związku z tymi zmianami warto wdrożyć w jednostce:
  • Instrukcję w zakresie wyboru właściwej stawki VAT dla towarów i usług,
  • Instrukcję weryfikacji podatników na białej liście podatników VAT.
 • Zmiany w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy. Ustawa z 16.10.2019 r. ustawa o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (Dz.U. z 2019 r. poz. 2088), która weszła w życie 30.11.2019 r.  wdraża w pełni do polskiego porządku prawnego przepisy IV dyrektywy AML. Początkowo znowelizowana wersja ustawy przewidywała, że po 13.4.2020 r. wszystkie spółki handlowe zarejestrowane przed 13.10.2019 r., których dotyczy obowiązek wskazania beneficjenta rzeczywistego, będą miały 7 dni roboczych na wywiązanie się z tego obowiązku. Sytuacja zmieniła się jednak na skutek wejścia w życie Tarczy 1.0. Nowe przepisy przewidują, że obowiązek zgłoszenia beneficjenta rzeczywistego dla tych spółek został przełożony do dnia 13.7.2020 r. Ponadto w dniu 15.4.2020 r. Urząd Komisji Nadzoru Finansowego („UKNF") wydał stanowisko dotyczące oceny ryzyka związanego z praniem pieniędzy i finansowaniem terroryzmu w instytucjach obowiązanych („Stanowisko"). Stosowanie w instytucji obowiązanej „dobrych praktyk" zawartych w treści Stanowiska będzie podlegało ocenie w toku czynności kontrolnych prowadzonych przez UKNF. W związku z tymi zmianami warto wdrożyć w jednostce:
  • Instrukcję w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu,
  • Instrukcję zgłoszenia beneficjenta rzeczywistego do CRBR.
 • Pozostałe zmiany podatkowe. Ustawa z 19.7.2019 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia zatorów płatniczych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1649), wprowadziła od 1.1.2020 r. tzw. ulgi na złe długi na potrzeby rozliczeń podatków dochodowych – mechanizmu funkcjonującego już wcześniej na gruncie przepisów o VAT. Czasowe zmiany w stosowaniu ulgi na złe długi obowiązują na podstawie Tarczy 1.0. W związku z tymi zmianami warto wprowadzić Instrukcję w zakresie ulgi na złe długi w podatkach dochodowych.

Nadal aktualna pozostaje kwestia tzw. MDR-ów. Uzgodnienia uznane za schematy podatkowe należy bowiem raportować do Szefa KAS. Raportowanie powinno odpowiadać terminom zawartym w OrdPU, określonym co do zasady na 30 dni. Zdarzyć się może, że strona schematu podatkowego nie dopełniła czynności z uwagi na niewłaściwe rozpoznanie przesłanek złożenia MDR przez drugą ze stron schematu lub z uwagi na przekroczenie terminu ustawowego. W książce przedstawiamy procedury raportowania schematów podatkowych w terminie ustawowym oraz po przekroczeniu tego terminu.

Nowelizacje oraz wydane przez MF objaśnienia wprowadzają konieczność wprowadzenia znaczącej aktualizacji w:

 • Polityce rachunkowości,
 • Instrukcjach i regulaminach związanych z ZFŚS (zmiana stawek i wskaźników),
 • Dokumentacji związanej z użytkowaniem samochodów oraz ich leasingiem (w związku z objaśnieniami MF w tym zakresie),
 • Procedurach w zakresie exit tax.

Ponadto liczne nowe wyroki sądowe spowodowały konieczność modyfikacji:

 • Instrukcji rozdzielnia podatkowego źródeł przychodów,
 • Instrukcji w zakresie ograniczenia w zaliczaniu do kosztów wydatków z tytułu usług niematerialnych.

Podatki i księgowość - kompleksowa oferta publikacji Sprawdź wszystkie

Pliki do pobrania

Szczegóły

 • Seria: Prawo w praktyce
 • Rok wydania: 2020
 • Wydanie: 2
 • Oprawa: Miękka
 • Liczba stron: 1564
 • Wymiary: 165x238 mm
 • Waga: 1600 g
 • ISBN: 978-83-8198-790-5
 • EAN: 9788381987905
 • Kod serwisu: 00861700

Kategorie

Tagi