Sprawdź fragment

Wzory do pobrania!

Korekty w Polskim Ładzie. Likwidacja ulgi dla klasy średniej, odliczenia składki zdrowotnej, obniżona stawka PIT do 12% i inne kluczowe zmiany

Sprawdź fragment

Wzory do pobrania!

Promocyjna cena
%
 • 77,40 zł z VAT

  Najniższa cena: najniższa cena w ostatnich 30 dniach przed aktualną obniżką.

  Cena katalogowa: początkowa cena produktu.

  Najniższa cena: 109,65 zł
  Cena katalogowa: 129,00 zł
  %
 • Koszt dostawy od 12,99 zł

  Wysyłka w 24 godziny [?]

  Zamówienia złożone w dniu roboczym do 12:00 wysyłamy tego samego dnia!

Praktyczna analiza zmian, które wchodzą w życie od 1 lipca 2022 r. w wyniku ustawy z 9 czerwca 2022 r. Poradnik pozwoli na przygotowanie się do kolejnego etapu zmian oraz rozwiąże problemy z interpretacją przepisów prawa... więcej ›

Opis książki

Praktyczna analiza zmian wynikających z nowelizacji Polskiego ładu z wzorami dokumentów.

Najnowsza publikacja poświęcona rozwiązaniom, które wchodzą w życie od 1 lipca 2022 r. w wyniku ustawy z 9 czerwca 2022 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw. Nowelizacja ma na celu uporządkowanie sytuacji prawnej jaka zaistniała w związku z Polskim Ładem. W książce znajdują się także opisy nowelizacji: z grudnia 2021 r., stycznia i lutego 2022 r.

Prezentowana publikacja ma na celu uporządkować tematykę i wskazać ścieżkę postępowania, szczególnie dla:

 • pracodawców i zleceniodawców (płatników składek, płatników zaliczki na PIT),
 • pracowników,
 • zleceniobiorców,
 • samozatrudnionych w każdej formie opodatkowania,
 • osób korzystających z ulg podatkowych.

W związku z uchwalonymi zmianami w ustawie z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, autorzy dokonają praktycznej analizy przegłosowanych zmian, tak aby Czytelnik poznał możliwości i konsekwencje rozwiązań, które obowiązują już od lipca 2022 r., a wpływają na decyzje podatkowe w kolejnych miesiącach i latach.

Jednym z kluczowych zagadnień opisanych w publikacji jest określenie zasad opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych oraz objęcie składkami na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne. Czytelnik otrzymuje m.in.:

 • porównanie trzech systemów podatkowych w 2022 r.,
 • opis zasad opodatkowania wynagrodzeń pracowników w  2022 r.,
 • informacje o zmianach dla zleceniobiorców,
 • symulacje korzyści skorzystania z ulg i zwolnień (0% PIT dla młodych, 0% dla rodzin 4+, 0% dla osób w wieku emerytalnym, które nadal pracują),
 • prezentacje zasad ustalania podstawy wymiaru składki zdrowotnej,
 • omówienie nowych zasad związanych ze składką zdrowotną dla przedsiębiorców,
 • pokazanie konsekwencji likwidacji ulgi dla klasy średniej.

Opracowanie przybliża aktualne regulacje i pozwala na przygotowanie się na kolejny etap zamian od połowy roku. Dzięki wiedzy zawartej w publikacji wykonają Państwo swoje obowiązki i rozwiążą problemy z interpretacją przepisów prawa przez:

 1. unikalny zestaw informacji skoncentrowany na tematyce podatkowo-składkowej,
 2. zbiór praktycznych rozwiązań w postaci gotowych przykładów: (Jak postępować w przypadku zatrudniania pracowników będących jednocześnie emerytami? Jak postępować w przypadku zatrudniania pracowników będących jednocześnie zleceniobiorcami? Jak rozliczyć osobę która otrzyma nagrodę za 2021 rok w roku 2022? Jak wygląda ulga dla klasy średniej w pierwszej połowie 2022 roku, a jak rozliczenie roczne? Jak rozliczyć wspólnie małżonków? Jak wygląda łączenie umowy o pracę ze zleceniem?),
 3. uwzględnienie praktycznych sytuacji i problemów z jakimi pracodawcy i przedsiębiorcy zmagają się w związku z Polskim Ładem funkcjonującym od stycznia 2022 roku,
 4. dokładne i przejrzyste prezentowanie poszczególnych zagadnień,
 5. wyróżnienie w treści zagadnień ważnych i nowych.

Przygotowany poradnik skierowany jest głównie do pracowników działów kadr, płac, finansów oraz innych zaangażowanych w procesy kadrowe w firmie czy instytucji. Tylko w prezentowanej publikacji znajdują się zebrane w jednym miejscu najważniejsze kwestie dotyczące:

 • zmian w obszarze PIT, w tym nowej stawki PIT 12% dla podatników na skali podatkowej,
 • zasad rozliczania składki zdrowotnej w tym: dla przedsiębiorców na ryczałcie, dla przedsiębiorców na skali podatkowej, dla przedsiębiorców na karcie podatkowej, dla przedsiębiorców na podatku liniowym,
 • analizy konsekwencji likwidacji ulgi dla klasy średniej,
 • nowych ulg dla rodziców samotnie wychowujących dzieci,  
 • praktycznej interpretacji konsekwencji stosowania i niestosowania rozporządzenia z 7 stycznia 2022 r.,
 • konsekwencji nowelizacji Polskiego Ładu z 24 lutego 2022 r.,
 • konsekwencje nowelizacji Polskiego Ładu w ramach nowelizacji KSH z marca 2022 r.

Książka odpowiada na szereg pytań i wątpliwości związanych z nowymi regulacjami w szczególności:

 • W jaki sposób opodatkowane i oskładkowane zostaną dochody pracowników w 2022 roku?
 • Jakie formy opodatkowania są możliwe do wybrania dla podatników i czy można dokonać zmiany w trakcie roku?
 • Z jakich ulg będą mogli skorzystać podatnicy w 2022 roku?
 • Jakie terminy będą aktualne dla realizacji obowiązków płatników oraz co zrobić w przypadku niedotrzymania ustawowego terminu?
 • Kto i kiedy będzie miał prawo skorzystać z kwoty wolnej od podatku?
 • Czy będzie można złożyć dwa oświadczenia PIT-2?
 • Dla kogo II próg podatkowy w 2022 roku?
 • Kto będzie miał prawo skorzystać z niższej składki zdrowotnej, a kto odliczy składkę od dochodu?
 • Czy ulga dla klasy średniej przetrwa?
 • W jaki sposób prawidłowo ustalić wynagrodzenie netto pracownika?
 • Co z rolowaniem zaliczek i czy podatnik będzie musiał je zwrócić?
 • Jakie nowe obowiązki informacyjne będzie miał pracodawca?
 • Czy zleceniobiorcy stracą na Polskim Ładzie?
 • Jak rozliczyć wynagrodzenie osoby zatrudnionej z Ukrainy? 

Podatki i księgowość - kompleksowa oferta publikacji Sprawdź wszystkie

Spis treści

O autorach

Wykaz skrótów

Wstęp

Rozdział I. Zmiany w składce zdrowotnej

 • 1. Uwagi wstępne
 • 2. Osoby uzyskujące przychody ze stosunku pracy
 • 3. Składka zdrowotna a PIT przedsiębiorców na zasadach ogólnych (skala podatkowa)
 • 4. Składka zdrowotna a podatek liniowy
 • 5. Osoby rozliczające się na zasadach ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych
 • 6. Składka zdrowotna a karta podatkowa
 • 7. Zleceniobiorcy
 • 8. Członkowie zarządów i prokurenci spółek
 • 9. Inne grupy uzyskujące dochody
 • 10. Rozliczenie nadpłaty i niedopłaty składki zdrowotnej
 • 11. Remanent a składka zdrowotna
 • 12. Nowe stawki minimalne składki zdrowotnej w 2023 r.

Rozdział II. Podatek dochodowy od osób

 • 1. Uwagi wstępne
 • 2. Kwota wolna w PIT do 30 000 zł
 • 3. II próg podatkowy od 120 000 zł oraz danina solidarnościowa
 • 4. Zasady opodatkowania umów zleceń
 • 5. Przedsiębiorca rozliczający się według skali podatkowej
 • 6. Podatek liniowy
 • 7. Opodatkowanie ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych
 • 8. Karta podatkowa
 • 9. Zmiana opodatkowania w trakcie roku podatkowego
  • 9.1. Zmiana opodatkowania z podatku liniowego na skalę podatkową
  • 9.2. Zmiana opodatkowania z ryczałtu na skalę podatkową

Rozdział III. Kwota zmniejszająca podatek oraz dokumenty składane przez pracowników

 • 1. Uwagi ogólne
 • 2. Stawki podatkowe do 31.12.2021 r.
 • 3. Stawki podatkowe do 30.6.2022 r.
 • 4. Stawki podatkowe od 1.7.2022 r.
 • 5. Stawki podatkowe od 1.1.2023 r.
 • 6. Oświadczenia składane przez pracowników – wzory dokumentów
 • 7. PIT-2 zmiany od 1.1.2023 r.

Rozdział IV. Ulga dla klasy średniej

 • 1. Ulga rekompensująca
 • 2. Wysokość wynagrodzenia
 • 3. Likwidacja ulgi dla klasy średniej a prawo do zastosowania w rozliczeniu rocznym

Rozdział V. Ulgi i możliwości odliczeń

 • 1. Uwagi wstępne
 • 2. Odliczenie składek na ubezpieczenia społeczne od dochody
 • 3. Pozostałe ulgi
  • 3.1. Ulga na dziecko
  • 3.2. Ulga rehabilitacyjna
  • 3.3. Ulga termomodernizacyjna
  • 3.4. Ulga na Internet
  • 3.5. Ulga na IKZE
  • 3.6. Darowizny
  • 3.7. Kategorie wolne od podatku dochodowego
  • 3.8. Ulga dla członków związków zawodowych
  • 3.9. Ulga dla samotnych rodziców
  • 3.10. Wspólne rozliczanie małżonków
  • 3.11. Ulgi związane z działalnością gospodarczą
   • 3.11.1. Ulga IP Box i B+R
   • 3.11.2. Ulga na innowacyjnych pracowników
   • 3.11.3. Ulga na robotyzację
   • 3.11.4. Preferencje dla podatników inwestujących w alternatywne spółki inwestycyjne
   • 3.11.5. Ulga dla podatników wspierających działalność sportową, kulturalną oraz szkolnictwo wyższe i naukę
  • 3.12. Ulga z tytułu wydatków ponoszonych na ochronę i konserwację zabytków
  • 3.13. Zwolnienie podatkowe dla członków komisji

Rozdział VI. Zerowy podatek dochodowy od osób fizycznych dla seniorów, rodziców co najmniej czworga dzieci i osób powracających z zagranicy

 • 1. Uwagi wstępne
 • 2. Zerowy PIT dla młodych
 • 3. Zerowy PIT dla seniorów
 • 4. Zerowy PIT dla rodziców co najmniej czworga dzieci
 • 5. Zerowy PIT dla osób powracających z zagranicy

Rozdział VII. Rolowanie zaliczki na podatek dochodowy w 2022 r. – korekta wynagrodzeń i rozliczenie roczne podatników

 • 1. Mechanizm wynikający z PrzedłTermZalPodFizR
 • 2. Moment powstania ujemnej różnicy
 • 3. Terminy i wzory dokumentów

Rozdział VIII. Przeciwdziałanie szarej strefie – odpowiedzialność głównie po stronie pracodawcy – abolicja dla osób pracujących na czarno

 • 1. Uzgodnienia wstępne
 • 2. Negatywne konsekwencje finansowe dla pracodawcy
 • 3. Zmiany w zakresie abolicji

Rozdział IX. Oskładkowanie umów cywilnoprawnych jednak od 2024 r.

 • 1. Uwagi wstępne
 • 2. Kody zawodu
 • 3. Rejestr umów o dzieło
 • 4. Oskładkowanie umów zlecenia – likwidacja umów śmieciowych nie nastąpi zbyt szybko
 • 5. Sytuacja zleceniobiorców od 1.7.2022 r.

Rozdział X. Zasady opodatkowania osób przybywających do Polski po 24.2.2022 r. w związku z wojną na Ukrainie

 • 1. Specustawa i jej znaczenie w systemie podatkowym
 • 2. Zasady opodatkowania umów o pracę i umów cywilnoprawnych
 • 3. Ulgi i zwolnienia podatkowe w związku z wojną na Ukrainie

Rozdział XI. Planowane zmiany w prawie pracy w latach 2022–2023

 • 1. Uwagi wstępne
 • 2. Wynagrodzenie miesięczne i stawka godzinowa w 2022 r.
  • 2.1. Wynagrodzenie za pracę w porze nocnej
  • 2.2. Odprawa pieniężna z tytułu rozwiązania stosunku pracy w ramach grupowego zwolnienia – nowy limit
  • 2.3. Prawo do wynagrodzenia za czas niewykonywania pracy
 • 3. Płaca minimalna w 2023 r. – pierwsze symulacje
 • 4. Nowelizacja zasad funkcjonowania PPK
  • 4.1. Możliwość zapisania do PPK po 14 dniach zatrudnienia
  • 4.2. Wypłata transferowa nowego pracownika
  • 4.3. Wpłata dodatkowa uczestnika PPK od kolejnego miesiąca
  • 4.4. Nienależnie dokonane wpłaty do PPK
  • 4.5. Nowe uprawnienia PIP
 • 5. Nowelizacja zasad funkcjonowania PPE
 • 6. PPK w 2022 r.
  • 6.1. Obniżenie wpłaty podstawowej uczestnika PPK
  • 6.2. Warunki otrzymania dopłaty rocznej w ramach PPK
 • 7. IKE, IKZE, PPE w 2022 r.
  • 7.1. Wzrost limitów i ich wykorzystanie
 • 8. Limit 30-krotności w 2022 r.
 • 9. Praca zdalna
  • 9.1. Praca zdalna na stałe w KP
  • 9.2. Zasady pracy zdalnej określone w porozumieniu
  • 9.3. Kontrola w ramach pracy zdalnej
  • 9.4. Brak dyskryminacji pracowników na pracy zdalnej
  • 9.5. Okazjonalna praca zdalna
 • 10. Badanie trzeźwości
 • 11. Dyrektywa Work Life Balance
  • 11.1. Konsekwencje wprowadzenia dyrektywy Work Life Balance
  • 11.2. Elastyczny charakter zatrudnienia
 • 12. Nowelizacja EmPomU

Pliki do pobrania

Repozytorium C.H.Beck

Materiały dodatkowe w cenie książki

Do książki została dołączona karta zdrapka umożliwiająca pobranie materiałów uzupełniających publikację.

Pobierz edytowalne wersje wzorów dokumentów omawianych w publikacji m.in.:

 • Informacja dla pracodawcy którą będzie przekazywał pracownikom w sprawie PIT-2,
 • Wzór oświadczenia o PIT-2,
 • Wzory PIT 0%,
 • Omówienie nowego wzoru PIT-2.
 • Dodatkowo na potrzeby ewentualnych kolejnych zmian dotyczących omawianej tematyki do 30 sierpnia zamieścimy opis najważniejszych rozwiązań.

Wejdź na stronę repozytorium.beck.pl i wprowadź kod ze zdrapki.

Szczegóły

 • Seria: Prawo w praktyce
 • Rok wydania: 2022
 • Oprawa: Miękka
 • Liczba stron: 182
 • Wymiary: 165x238 mm
 • Waga: 320 g
 • ISBN: 978-83-8291-173-2
 • EAN: 9788382911732
 • Kod serwisu: 00937600

Kategorie

Tagi