Sprawdź fragment

Wzory do pobrania!

Instrukcje księgowe i podatkowe. Polski Ład + wzory do pobrania

Sprawdź fragment

Wzory do pobrania!

Promocyjna cena
%
 • 152,15 zł z VAT

  Najniższa cena: najniższa cena w ostatnich 30 dniach przed aktualną obniżką.

  Cena katalogowa: początkowa cena produktu.

  Najniższa cena: 152,15 zł
  Cena katalogowa: 179,00 zł -15%
  %
 • Koszt dostawy od 12,99 zł

  Wysyłka w 24 godziny [?]

  Zamówienia złożone w dniu roboczym do 12:00 wysyłamy tego samego dnia!

Szczegółowe omówienie licznych zmian w przepisach podatkowych z 2021 r. oraz 2022 r. w formie instrukcji i procedur. Publikacja przedstawia ponad 20 zagadnień podatkowych oraz zawiera ponad 40 wzorów gotowych do pracy dokumentów... więcej ›

Opis książki

Rok 2022 przyniósł kolejne liczne zmiany podatkowe, z których część obowiązuje już od 1.1.2022 r., część od 1.7.2022 r. a pozostałe od 1.1.2023 r. Największe zmiany w podatkach dochodowych wprowadziła ustawa wprowadzająca tzw. Polski Ład, która została następnie znowelizowana przez ustawę z 9.12.2021 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2021 poz. 2427), następnie przez:

 • ustawę z 24.2.2022 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz ustawy o podatku od wydobycia niektórych kopalin Dz.U. 2022 poz. 558) – przejęła ona mechanizm wprowadzony 8.1.2022 r. rozporządzeniem z 7.1.2022 r. w sprawie przedłużenia terminów poboru i przekazania przez niektórych płatników zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 28), oraz
 • ustawę z 9.2.2022 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2022 poz. 807).

W dniu 1.7.2022 r. weszły w życie kolejne zmiany do Polskiego Ładu wprowadzone przez ustawę z 15.6.2022 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2022 r. poz. 1265). Zmiany te odnoszą się głównie do PIT, a dotyczą m.in. odliczania składki zdrowotnej u przedsiębiorców, obniżenia stawki podatku stosowanej w pierwszym progu podatkowym PIT do 12%, przywrócenia możliwości wspólnego opodatkowania samotnego rodzica z dzieckiem (w tym wprowadzenia wyższej kwotę limitu dochodów, które takie dziecko uzyskuje), likwidacji ulgi dla klasy średniej (zastępując ją obniżoną stawką podatkową), modyfikacji ulgi na zabytki, poszerzenia katalogu źródeł przychodów uprawniających do korzystania z nowych ulg (na powrót, dla seniora, dla rodzin wielodzietnych) o zasiłek macierzyński czy też możliwości dokonania przez przedsiębiorców indywidualnych powtórnego wyboru formy opodatkowania na 2022 r.

Książka uwzględnia te zmiany i koncentruje się na omówieniu zagadnień problemowych jak np. przedstawia:

 • procedurę ustalania wysokości składki zdrowotnej (wraz z omówieniem zagadnień związanych z jej obliczaniem m.in. przy różnicach remanentowych i sprzedaży środków trwałych, przy zmianie formy opodatkowania, czy też dla członków zarządu, prokurentów i innych osób powołanych do pełnienia funkcji),
 • instrukcję zastosowania Polskiego Ładu do wypłat realizowanych przez pracodawcę od 1.7.2022 r. (w tym uwzględnia zmiany wprowadzone przez nowelizacją z 15.6.2022 r., czyli: obniżenie pierwszej stawki podatkowej, obniżenie kwoty zmniejszającej podatek, poszerzenie źródeł zwolnień podatkowych zwanych „zerowym PIT-em", likwidację ulgi dla klasy średniej, wycofanie mechanizmu przedłużenia terminów pobrania i wpłaty zaliczki podatkowej, przywrócenie stosowanych do 31.12.2021 r. zasad opodatkowania wspólnie z dzieckiem samotnych rodziców, oskładkowania wynagrodzeń prokurentów),
 • instrukcję w zakresie wypełniania obowiązków płatnika, związanych ze stosowaniem nowych ulg w PIT (ulga na powrót, ulga 4+, ulga dla seniora),
 • instrukcję w zakresie stosowania nowych ulg funkcjonujących zarówno na gruncie PIT, jak i CIT (ulga na badania i rozwój, konsolidacyjna, na ekspansję/prowzrostowa, na zabytki, na terminal, na IPO, na prototyp, na robotyzację, sponsoringowa).

Niecałe 2 tygodnie od uchwalenia ww. nowelizacji Polskiego Ładu, w dniu 27.6.2022 r. na stronach RCL pojawił się projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (UD404) zakładający kolejne korekty tych przepisów (dotyczą one przede wszystkim zmian w CIT).

Planowane zmiany w CIT to:

 • modyfikacja i odroczenie wejścia w życie przepisów o minimalnym podatku dochodowym (pobieranie tego podatku w 2022 r. ma zostać zawieszone),
 • zmiana przepisów o zagranicznych jednostkach kontrolowanych (CFC),
 • zmiana przepisów dotyczących opodatkowania podatkiem od przerzuconych dochodów,
 • zmiany w podatku u źródła (WHT),
 • zmiany w rozliczaniu kosztów finansowania dłużnego w kosztach podatkowych (doprecyzowanie przepisu dotyczącego kwoty podlegającej wyłączeniu z kosztów podatkowych w celu rozwiania wątpliwości interpretacyjnych),
 • zmiana przepisów dotyczących polskiej spółki holdingowej (PSH),
 • zmiana przepisów dotyczących opodatkowania ryczałtem od dochodów spółek,
 • uchylenie przepisów o „ukrytej dywidendzie".

Autorzy nawiązują do tych planowanych zmian przy omawianiu poszczególnych zagadnień, przedstawiając konsekwencje wejścia ich w życie. Planowane zmiany w większości wchodzą w życie 1.1.2023 r. W momencie wejścia w życie ww. projektu na stronie repozytorium.beck.pl. pojawią się ich poprawione wersje.

Poradnik szczegółowo omawia konsekwencje wszystkich ww. zmian przez pryzmat instrukcji podatkowych oraz dokonuje ich usystematyzowania.

W cieniu tych ważnych zmian w podatkach dochodowych są nie mniej rewolucyjne zmiany w obszarze VAT. Zostały one wprowadzone również przez Polski Ład (m.in. grupy VAT, opcja opodatkowania usług finansowych), ale również przez ustawę z 29.10.2021 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (poz. 2076), która wprowadza m.in. możliwość wystawiania e-faktur ustrukturyzowanych oraz tworzy Krajowy Systemu e-Faktur. W okresie przejściowym, tj. w 2022 r. i co najmniej w 2023 r., wystawianie faktur przez Krajowy System e-Faktur (KSeF) jest dobrowolne. Jednak jeszcze przed wprowadzeniem fakultatywnego systemu Polska wystąpiła do unijnych organów o umożliwienie wprowadzenia obowiązkowego fakturowania elektronicznego z użyciem KSeF. W następstwie czego 30.3.2022 r. Komisja Europejska przygotowała i skierowała do Rady UE projekt decyzji derogacyjnej upoważniającej Polskę do wdrożenia obowiązkowego systemu fakturowania elektronicznego. Ostateczną decyzję derogacyjną Rada Unii Europejskiej podjęła 17.6.2022 r. Została ona opublikowana w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej z 27.6.2022 r. (Dz.U. Nr L 168/81). Decyzja derogacyjna Rady UE przewiduje, że zgoda na obowiązkowe e-fakturowanie w Polsce ma dotyczyć okresu od 1.1.2024 r. do 31.12.2026 r. Z pewnością więc obowiązkowe faktury ustrukturyzowane nie zostaną wprowadzone wcześniej niż od 1.1.2024 r., może to być również termin późniejszy. Bardzo prawdopodobne jest, że po terminie na jaki została wydana zgoda (31.12.2026 r.) nastąpi przedłużenie zgody na kolejny okres. Na chwilę przygotowywania niniejszej publikacji brak jest projektu przepisów krajowych, które wskazywałyby na finalny kształt systemu.

Zaletą naszej publikacji jest szczegółowość i kompleksowość omawianych zmian, jak również gotowe wzory procedur i instrukcji, które po drobnych modyfikacjach można dopasować do specyfiki własnej jednostki. 

W związku ze zmianami, przygotowaliśmy publikację, która zawiera:

 • Omówienie licznych zmian w przepisach z 2021 i 2022 r. r. wraz z przedstawieniem wzorów instrukcji i procedur,
 • Ponad 20 zagadnień podatkowych przedstawionych w świetle zmian wprowadzonych przez Polski Ład,
 • Ponad 40 wzorów gotowych do pracy dokumentów, procedur, instrukcji.

Należy pamiętać, że brak znajomości tych zmian może doprowadzić do dużych zaległości podatkowych (proporcjonalnych do skali operacji finansowych, kształtujących strukturę pasywów firm).

Wszelkie zmiany w przepisach wymagają weryfikacji i odniesienia do własnej prowadzonej działalności gospodarczej. Przy czym nie wszystkie zmiany w przepisach odnoszą się do wszystkich jednostek prowadzących działalność gospodarczą.


Podatki i księgowość - kompleksowa oferta publikacji Sprawdź wszystkie

Pliki do pobrania

Repozytorium C.H.Beck

Materiały dodatkowe w cenie książki

Do książki została dołączona karta zdrapka umożliwiająca pobranie materiałów uzupełniających publikację.

Pobierz 40 edytowalnych wersji wzorów dokumentów omawianych w publikacji. W tym dotyczących:

 • naliczania i odliczania składki zdrowotnej,
 • ulg i odliczeń podatkowych,
 • zmiany formy opodatkowania.

Wejdź na stronę repozytorium.beck.pl i wprowadź kod ze zdrapki.

Szczegóły

 • Seria: Prawo w praktyce
 • Rok wydania: 2022
 • Oprawa: Miękka
 • Liczba stron: 521
 • Wymiary: 165x238 mm
 • Waga: 840 g
 • ISBN: 978-83-8291-329-3
 • EAN: 9788382913293
 • Kod serwisu: 00946500

Kategorie

Tagi