Wzory do pobrania!

Przedsprzedaż

Instrukcje księgowe i podatkowe. Polski Ład + wzory do pobrania

Wzory do pobrania!

Promocyjna cena 5% taniej
 • 170,05 zł z VAT
  Cena katalogowa: 179,00 zł z VAT
  5% taniej
 • Koszt dostawy od 0 zł!

  Wysyłka w dniu premiery [?]

  Dowiedz się więcej o realizacji zamówień w przedsprzedaży ›

Planowany termin wydania:
21 lipca 2022
Powiadomienie o premierze ›

Szczegółowe omówienie licznych zmian w przepisach podatkowych z 2021 r. oraz 2022 r. w formie instrukcji i procedur. Publikacja przedstawia ponad 20 zagadnień podatkowych oraz zawiera ponad 40 wzorów gotowych do pracy dokumentów... więcej ›

Opis książki

Rok 2022 przyniósł kolejne liczne zmiany podatkowe, z których część obowiązuje już od 1.1.2022 r., a inne wchodzą w życie w trakcie roku.

Największe zmiany w podatkach dochodowych wprowadziła ustawa wprowadzająca tzw. Polski Ład, która została następnie znowelizowana przez ustawę z 9.12.2021 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2021 poz. 2427), a następnie przez ustawę z 24.2.2022 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz ustawy o podatku od wydobycia niektórych kopalin (Dz.U. 2022 poz. 558) – przejęła ona mechanizm wprowadzony 8.1.2022 r. rozporządzeniem z 7.1.2022 r. w sprawie przedłużenia terminów poboru i przekazania przez niektórych płatników zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 28) oraz ustawę z 9.2.2022 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2022 poz. 807). 

W dniu 1.7.2022 r. wejdą w życie kolejne zmiany do Polskiego Ładu wprowadzone przez ustawę z 15.6.2022 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2022 r. poz. 1265). Wprowadza on zmiany m.in. w zakresie zasad odliczania składki zdrowotnej , obniża stawę podatkową do 12%, przywraca możliwość opodatkowania się z małoletnim dzieckiem (w tym wprowadza wyższą kwotę zwolnienia wynagrodzenia z podatku, które takie dziecko uzyskuje), likwiduje ulgę dla klasy średniej (zastępując ją obniżoną stawką podatkową), modyfikuje ulgę na zabytki, poszerza katalog źródeł przychodów uprawniających do korzystania z nowych ulgi (na powrót, dla seniora, dla rodzin wielodzietnych), czy też daje możliwość powtórnego wyboru formy opodatkowania. Książka uwzględnia te zmiany.

Książka szczegółowo omawia konsekwencje tych zmian przez pryzmat instrukcji podatkowych oraz dokonuje ich usystematyzowania.

W cieniu tych ważnych zmian w podatkach dochodowych są nie mniej rewolucyjne zmiany w obszarze VAT. Zostały one wprowadzone również przez Polski Ład (m.in. grupy VAT, opcja opodatkowania usług finansowych), ale również przez ustawę z 29.10.2021 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (poz. 2076), która wprowadza m.in. możliwość wystawiania e-faktur ustrukturyzowanych oraz tworzy Krajowy Systemu e-Faktur.

Zaletą naszej publikacji jest szczegółowość i kompleksowość omawianych zmian, jak również gotowe wzory procedur i instrukcji, które po drobnych modyfikacjach można dopasować do specyfiki własnej jednostki.

W związku ze zmianami, przygotowaliśmy publikację, która zawiera:

 • Omówienie licznych zmian w przepisach z 2021 i 2022 r. wraz z przedstawieniem wzorów instrukcji i procedur,
 • Ponad 20 zagadnień podatkowych przedstawionych w świetle zmian wprowadzonych przez Polski Ład
 • Ponad 40 wzorów dokumentów, procedur, instrukcji dostępnych do pobrania ze strony internetowej.

Należy pamiętać, że brak znajomości tych zmian może doprowadzić do dużych zaległości podatkowych (proporcjonalnych do skali operacji finansowych, kształtujących strukturę pasywów firm).

Wszelkie zmiany w przepisach wymagają weryfikacji i odniesienia do własnej prowadzonej działalności gospodarczej. Przy czym nie wszystkie zmiany w przepisach odnoszą się do wszystkich jednostek prowadzących działalność gospodarczą.

Integralną częścią książki dostęp do ponad 40 wzorów (w tym wszystkie omawiane w książce instrukcje) w postaci gotowych do pracy dokumentów.


Podatki i księgowość - kompleksowa oferta publikacji Sprawdź wszystkie

Spis treści

I. Instrukcje w zakresie PIT

 • 1. Instrukcja zmiany formy opodatkowania podatnika opodatkowanego wedle zasad, o których mowa w art. 30c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych
 • 2. Instrukcja zmiany formy opodatkowania podatnika opodatkowanego ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych
 • 3. Instrukcja zmiany formy opodatkowania podatnika opodatkowanego ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych, który zamierza opodatkowywać przychody osiągane od 1.7.2022 r. według zasad ogólnych (skali podatkowej)
 • 4. Procedura ustalenia wysokości składki zdrowotnej
 • 5. Instrukcja w zakresie rozliczania podatku dochodowego przedsiębiorcy w związku ze sprzedażą składników majątku nabytych po leasingu operacyjnym i wycofanych z działalności gospodarczej
 • 6. Instrukcja zasad ustalania przychodu pracownika z tytułu wykorzystywania samochodu służbowego do celów prywatnych
 • 7. Instrukcja amortyzacji składników majątku nabytych przed rozpoczęciem ich wykorzystywania w działalności gospodarczej
  • a) Protokół przekazania składnika majątku prywatnego do działalności gospodarczej nabytego przed rozpoczęciem jego wykorzystywania w działalności gospodarczej
 • 8. Instrukcja w zakresie wypełniania obowiązków płatnika, związanych ze stosowaniem ulgi na powrót/ulgi 4+/ulgi dla seniora
  • a) Oświadczenie o spełnianiu warunków do skorzystania ze zwolnienia z podatku na mocy art. 21 ust. 1 pkt 152 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tzw. ulga na powrót).
  • b) Oświadczenie spełnianiu warunków do skorzystania ze zwolnienia z podatku na mocy art. 21 ust. 1 pkt 153 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tzw. ulga 4+).
  • c) Oświadczenie o spełnianiu warunków do skorzystania ze zwolnienia z podatku na mocy art. 21 ust. 1 pkt 154 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tzw. ulga seniora).
 • 9. Instrukcja w zakresie stosowania ulgi na innowacyjnych pracowników
 • 10. Instrukcja przejścia z ulgi dla klasy średniej na obniżoną (12%) skalę podatkową

II. Instrukcje w zakresie PIT i CIT

 • 1. Instrukcja stosowania ulgi na badania i rozwój
 • 2. Instrukcja stosowania ulgi konsolidacyjnej
 • 3. Instrukcja stosowania ulgi na ekspansję/prowzrostowej
 • 4. Instrukcja stosowania ulgi na zabytki
 • 5. Instrukcja stosowania ulgi na terminal
 • 6. Instrukcja stosowania ulgi na IPO
 • 7. Instrukcja stosowania ulgi na prototyp
 • 8. Instrukcja stosowania ulgi na robotyzację
 • 9. Instrukcja stosowania ulgi sponsoringowej
 • 10. Instrukcja potrącania podatku u źródła
 • 11. Instrukcja w zakresie rozliczania podatku od dochodów zagranicznej jednostki kontrolowanej (CFC – Controlled Foreign Company)
 • 12. Instrukcja w zakresie ukrytej dywidendy
 • 13. Instrukcja rozliczania w 2022 r. w ciężar podatkowych kosztów uzyskania przychodów transakcji rozliczanych gotówkowo w obszarze CIT i PIT
 • 14. Instrukcja rozliczania w 2023 r. transakcji rozliczanych gotówkowo w obszarze CIT i PIT

III. Instrukcje w zakresie CIT

 • 1. Instrukcja weryfikacji, czy podatnik jest uprawniony do stosowania CIT estońskiego i wyboru opodatkowania w formie ryczałtu od dochodów spółek
 • 2. Instrukcja rozliczania ryczałtu od dochodów spółek kapitałowych (CIT estońskiego)
 • 3. Instrukcja wstępnej korekty przychodów i kosztów uzyskania przychodów na etapie przygotowania do wejścia w estoński CIT
 • 4. Instrukcja postępowania podatkowego w związku z operacjami finansowania zewnętrznego (koszty finansowania dłużnego)
 • 5. Instrukcja w zakresie podatku od przerzuconych dochodów
 • 6. Instrukcja w zakresie rozliczania korzyści podatkowej z podatkowego reżimu holdingowego

IV. Instrukcje w zakresie zagadnień VAT

 • 1. Instrukcja w zakresie przygotowania do procesu wdrożenia Krajowego Systemu e-Faktur
 • 2. Instrukcja stosowania opcji opodatkowania VAT usług finansowych
  • a) Wzór zawiadomienia o wyborze opodatkowania
  • b) Wzór zawiadomienia o rezygnacji z opodatkowania usług finansowych
 • 3. Instrukcja w zakresie zastosowania wspólnego rozliczania się przez kilku podatników tzw. grupy VAT

V. Instrukcje dotyczące zagadnień kadrowych oraz ZUS

 • 1. Instrukcja zastosowania Polskiego Ładu do wypłat realizowanych przez pracodawcę od 1.1.2022 r. oraz 1.7.2022 r.
 • 2. Instrukcja rozliczania odszkodowań i odpraw dla pracownika
 • 3. Instrukcja obliczania wynagrodzenia netto dla uchodźców z Ukraińcy z umowy zlecenia i umowy o dzieło
Repozytorium C.H.Beck

Materiały dodatkowe w cenie książki

Do książki została dołączona karta zdrapka umożliwiająca pobranie materiałów uzupełniających publikację.

Pobierz 40 edytowalnych wersji wzorów dokumentów omawianych w publikacji. W tym dotyczących:

 • naliczania i odliczania składki zdrowotnej,
 • ulg i odliczeń podatkowych,
 • zmiany formy opodatkowania.

Wejdź na stronę repozytorium.beck.pl i wprowadź kod ze zdrapki.

Szczegóły

 • Seria: Prawo w praktyce
 • Premiera: 21 lipca 2022
 • Rok wydania: 2022
 • Oprawa: Miękka
 • Wymiary: 165x238 mm
 • Waga: 1480 g
 • ISBN: 978-83-8291-329-3
 • EAN: 9788382913293
 • Kod serwisu: 00946500

Kategorie

Tagi