Sprawozdania w zakresie operacji finansowych jednostek sektora samorządowego

15% taniej
Promocyjna cena 15% taniej
 • 101,15 zł z VAT
  Cena katalogowa: 119,00 zł z VAT
  15% taniej
  Promocyjna cena
 • Koszt dostawy od 8,95 zł

  Wysyłka w 24 godziny [?]

  Zamówienia złożone w dniu roboczym do 14:00 wysyłamy tego samego dnia!

Książka wyjaśnia, krok po kroku jak sporządzić poszczególne elementy wszystkich sprawozdań w zakresie operacji finansowych w jednostkach samorządowych. Publikacja opatrzona jest licznymi przykładami liczbowymi, informacjami wynikającymi z pism Ministerstwa Finansów... więcej ›

Opis książki

Książka wyjaśnia, krok po kroku jak sporządzić poszczególne elementy wszystkich sprawozdań w zakresie operacji finansowych w jednostkach samorządowych.

Publikacja opatrzona jest licznymi przykładami liczbowymi, informacjami wynikającymi z pism Ministerstwa Finansów Departamentu Długu Publicznego, schematami oraz wypełnionymi formularzami sprawozdań. Książka zawiera szczegółowe omówienie najczęściej popełnianych błędów przy sporządzaniu sprawozdań w zakresie operacji finansowych i podaje wiele praktycznych, wypracowanych rozwiązań.

Dzięki tej książce dowiedzą się Państwo m.in.:

 • jakie są terminy, formy przekazywania i obieg sprawozdań Rb-Z, Rb-N, Rb-UZ, Rb-UN, Rb-ZN,
 • jak i kiedy można dokonywać korekt sprawozdań w zakresie operacji finansowych,
 • jakie są najczęściej popełniane błędy przy przekazywaniu tych sprawozdań,
 • jakie działania lub zaniechania w zakresie sprawozdawczości stanowią czyn naruszenia dyscypliny finansów publicznych,
 • jakie rozwiązania organizacyjne zastosować aby nie narazić się na naruszenie dyscypliny finansów publicznych w zakresie sprawozdawczości
 • jak kwalifikować zobowiązania do właściwych tytułów dłużnych,
 • jak prezentować zobowiązania według właściwych grup wierzycieli,
 • jak wykazywać zobowiązania z tytułu poręczeń i gwarancji w sprawozdaniu Rb-Z,
 • jak zachować zgodność danych wykazanych w sprawozdaniu Rb-Z i Rb-UZ
 • jak wykazywać należności według prawidłowych grup dłużników,
 • jakich należności nie należy wykazywać w sprawozdaniu Rb-N,
 • jak prawidłowo kwalifikować należności i inne aktywa finansowe do poszczególnych tytułów w sprawozdaniu Rb-N,
 • jak wykazywać w sprawozdaniach Rb-N i Rb-ZN dane dotyczące należności i innych aktywów finansowych Skarbu Państwa i jednostek samorządu terytorialnego z tytułu wykonywania przez jednostki samorządu terytorialnego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami,
 • jak unikać najczęściej popełnianych błędów przy sporządzaniu poszczególnych sprawozdań.

W książce znajduje się dużo wyjaśnień w zakresie sprawozdania Rb-NDS, gdzie informujemy m.in.

 • Dlaczego terminy nadwyżki z lat ubiegłych i dodatni skumulowany wynik budżetu (skumulowana nadwyżka) nie mogą być stosowane zamiennie i postrzegane w taki sam sposób?
 • Dlaczego nadwyżki z lat ubiegłych nie można ustalać w oparciu o konta wynikowe planu kont budżetu JST i prezentować ją w takiej postaci w poz. D13 sprawozdania Rb-NDS?
 • Dlaczego wolnych środków w rozumieniu art. 217 ust. 2 pkt 6 FinPubU nie można obliczać metodą bilansową lub wynikową, opartą na rozliczeniu dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów budżetu (metoda oparta na danych z RB-NDS)?
 • Dlaczego w sprawozdaniu Rb-NDS nie wykazuje się przychodów i rozchodów z tytułu środków transferowanych na rachunki oszczędnościowe prowadzone przy budżecie JST?
 • Czy w sprawozdaniu Rb-NDS ujmować przychody przeznaczone na finansowanie przejściowego deficytu?
 • Jak w sprawozdaniu Rb-NDS wykazać przychody według ich poszczególnych źródeł, z uwzględnieniem zmian wprowadzonych nowelizacją FinPubU?
 • Jak odróżnić wolne środki od pozostałych źródeł finansowania deficytu?
 • Jak uniknąć naruszenia dyscypliny finansów publicznych przy sporządzaniu sprawozdań budżetowych?

W książce znajdą Państwo dodatkowo:

 • pogłębioną analizę dotyczącą udzielania z budżetu JST pożyczek i ich zwrotu w kontekście zmian ustawy o finansach publicznych i zasad sporządzania RB- NDS (niestety w sprawozdaniu Rb-NDS brak jest pozycji pozwalającej wykazać wartość środków z tytułu pożyczek udzielonych w latach poprzednich – w książce pokazujemy jakie są możliwości rozwiązania tej sytuacji),
 • omówienie problematyki skutków pozostania przy dotychczasowej metodologii obliczania kwoty wolnych środków i identyfikowania z tymi środkami rocznych nadwyżek budżetowych, w kontekście wyłączenia wolnych środków z przychodów zapewniających zachowanie relacji, o której mowa w art. 242 FinPubU, po nowelizacji.

Pliki do pobrania

Szczegóły

 • Seria: Sektor publiczny w praktyce
 • Rok wydania: 2016
 • Oprawa: Miękka
 • Liczba stron: 174
 • Waga: 298 g
 • ISBN: 978-83-255-9211-0
 • EAN: 9788325592110
 • Kod serwisu: 00680300