Decyzje środowiskowe. Opinie i uzgodnienia

10% taniej
Promocyjna cena 10% taniej
 • 116,10 zł z VAT
  Cena katalogowa: 129,00 zł z VAT
  10% taniej
  Promocyjna cena
 • Koszt dostawy od 8,95 zł

  Wysyłka w 24 godziny [?]

  Zamówienia złożone w dniu roboczym do 14:00 wysyłamy tego samego dnia!

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach to jedna z pierwszych decyzji inwestycyjnych. Bardzo często to ona przesądza, czy dane przedsięwzięcie będzie możliwe do zrealizowania, a jeśli tak – to w jakim kształcie. W praktyce decyzja ta sprawa wiele problemów – zarówno... więcej ›

Opis książki

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach to jedna z pierwszych decyzji inwestycyjnych. Bardzo często to ona przesądza, czy dane przedsięwzięcie będzie możliwe do zrealizowania, a jeśli tak – to w jakim kształcie. W praktyce decyzja ta sprawa wiele problemów – zarówno organom, w których gestii leży jej wydanie, jak i inwestorom o nią wnioskującym. Celem publikacji jest przede wszystkim skupienie się na specyfice postępowania o wydanie decyzji środowiskowej, ukazania praktycznych problemów i ich rozwiązań.

Publikacja przybliża rolę organów, na których spoczywa wydanie decyzji, jak i organów współdziałających. Wskazuje na różne znaczenie funkcji tych organów w toku postępowania, jak i pokazuje na praktycznych przykładach różnice pomiędzy wydawanymi przez nie opiniami, a uzgodnieniami.

Publikacja uwagę poświęca też dokumentom, jakie zobowiązany jest przedłożyć Inwestor - a mianowicie Karcie informacyjnej przedsięwzięci i Raportowi o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

W publikacji uwzględniono:

 • zmiany ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, które weszły w życie z dniem 1 stycznia 2017 r.,
 • wpływ nowego Prawa wodnego na proces pozyskiwania decyzji środowiskowych,
 • przebieg postępowania mającego na celu wydanie oceny wodnoprawnej.

Dzięki tej książce Czytelnik uzyska kompleksową wiedzę, jak powinno zostać prawidłowo i skutecznie przeprowadzone postępowanie administracyjne mające na celu wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Książka stanowi rodzaj przewodnika – po kolei omawia etapy procesu pozyskiwania decyzji, najczęstsze problemy, jakie się na nich pojawiają oraz omawia niezbędne dokumenty.

Pokazuje też na konkretnych przykładach zmiany, jakie zaszły w postępowaniu w związku z ostatnimi zmianami ustawy ocenowej.

Publikacja skupia się na praktycznych aspektach postępowania. Ma na celu wskazać, jakie czynności powinien podjąć organ na danym etapie, oraz jakie wymagania musi spełnić Inwestor. Zwraca szczególną uwagę na problemy wynikające ze specyfiki postępowania i ukazuje ich praktyczne rozwiązania. W książce uwzględnione zostało orzecznictwo, z tym, że proponuje się wykorzystanie orzecznictwa dla wyjaśnienia konkretnych problemów, z jakimi spotykają się uczestnicy postępowania.

Książka została uzupełniona o schematy, pozwalające w jasny sposób wyjaśnić procedurę uzyskiwania decyzji. Schematy dotyczą:

 • procedury wydawania decyzji dla przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko,
 • procedury wydawania decyzji dla przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko,
 • współdziałania organów,
 • udziału organu właściwego do wydania oceny wodnoprawnej.

Książka odpowiada m.in. na następujące pytania:

 1. Kiedy potrzebne jest uzyskanie decyzji środowiskowej?
 2. Czy decyzje środowiskowe wydawane są wyłącznie dla nowych przedsięwzięć? Czy konieczne będą dla przebudowy przedsięwzięć istniejących?
 3. Do jakiego organu wnioskujemy o wydanie decyzji?
 4. Jakie organy są zaangażowane w wydanie decyzji w trybie współdziałania?
 5. Jaka jest rola organów współdziałających, jaki jest ich wpływ na finalny kształt decyzji?
 6. Jak powinno być prowadzone postępowanie dla przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko?
 7. Jak powinno wyglądać postępowanie dla przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływujących na środowisko?
 8. Jakie są niezbędne dokumentu do uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach?
 9. Jaka powinna być treść Karty Informacyjnej Przedsięwzięcia? Kto może być jej autorem?
 10. Jaka jest rola organów współdziałających na tym etapie?
 11. Kiedy konieczne jest sporządzenie Raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko?
 12. Jaka powinna być treść Raportu?
 13. Jak wygląda procedura wydawania opinii i uzgodnień po przedłożeniu Raportu?
 14. Brak uzgodnienie – jaki ma wpływ na dalsze postępowanie?
 15. Co rozumieć pod udziałem społeczeństwa?
 16. W jaki sposób zapewnić czynny udział społeczeństwa?
 17. Jaką treść powinna mieć decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach?
 18. Kiedy można wydać decyzję odmowną?
 19. Jakie zmiany w ustawie ocenowej wprowadziło Prawo wodne?
 20. Jak wygląda procedura uzyskania oceny wodnoprawnej, wprowadzonej nowym Prawem wodnym dla przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko?

Pliki do pobrania

Szczegóły

 • Seria: Sektor publiczny w praktyce
 • Data wydania: 29.05.2018
 • Oprawa: Miękka
 • Liczba stron: 178
 • Waga: 320 g
 • ISBN: 978-83-812-8855-2
 • EAN: 9788381288552
 • Kod serwisu: 00751400