Gospodarka ściekowa w gminie. Nadzór, kontrola, sankcje + Płyta CD

Promocyjna cena
%
 • 109,65 zł z VAT

  Najniższa cena: najniższa cena w ostatnich 30 dniach przed aktualną obniżką.

  Cena katalogowa: początkowa cena produktu.

  Najniższa cena: 103,20 zł
  Cena katalogowa: 129,00 zł
  %
 • Koszt dostawy od 12,99 zł

  Wysyłka w 24 godziny [?]

  Zamówienia złożone w dniu roboczym do 12:00 wysyłamy tego samego dnia!

Książka stanowi praktyczne i kompleksowe opracowanie dotyczące praw i obowiązków gmin, mieszkańców i przedsiębiorców w zakresie gromadzenia i wywozu nieczystości płynnych. Zawiera wiele przykładów obrazujących poszczególne zagadnienia, omówienie dobrych praktyk, wzory... więcej ›

Opis książki

Książka stanowi praktyczne i kompleksowe opracowanie dotyczące praw i obowiązków gmin, mieszkańców i przedsiębiorców w zakresie gromadzenia i wywozu nieczystości płynnych. Zawiera wiele przykładów obrazujących poszczególne zagadnienia, omówienie dobrych praktyk, wzory przydatnych dokumentów oraz zbiór aktów prawnych związanych z gospodarka ściekową.

Dzięki publikacji dowiedzą się Państwo, jak należy zorganizować system kontroli gospodarki ściekowej w gminie.

Książka dotyczy gospodarki ściekowej gmin, czyli gospodarowania nieczystościami ciekłymi gromadzonymi w bezodpływowych zbiornikach oraz w przydomowych oczyszczalniach ścieków. W czasie kilku ostatnich lat przeprowadzono w wielu gminach badania dotyczące realizacji przez nie zadań w zakresie gospodarki ściekowej. Wyniki kontroli były bardzo niepokojące, gdyż wiele gmin nie realizowało należycie swoich zadań, czego skutkiem było odprowadzanie do ziemi i wód nieoczyszczonych ścieków. Dotyczyło to większości ścieków z terenów gmin. W wyniku takiego niewłaściwego działania pojawiło się skażenie wód i gleby, co może skutkować bardzo groźnymi konsekwencjami dla zdrowia mieszkańców. Dlatego Wydawnictwo C.H.Beck przygotowało popartą licznymi przykładami i wzorami dokumentów książkę, opisującą kompleksowo problematykę gospodarki ściekowej w gminach. Praca ma charakter poradnika dla gmin, mogącego im pomóc we właściwej organizacji gospodarki ściekowej na ich terenie.

Nabywając książkę, otrzymują Państwo kompleksowe opracowanie na temat gospodarki ściekowej, w tym:

 • omówienie obowiązków i praw gmin w zakresie gospodarki ściekowej;
 • omówienie obowiązków i praw mieszkańców gmin oraz przedsiębiorców wykonujących działalność z zakresu opróżniania i transportu nieczystości ciekłych;
 • opisanie form prawnych działalności;
 • określenie kompetencji organów stanowiących i wykonawczych gmin;
 • omówienie przygotowania organizacyjnego gmin do realizacji zadań w zakresie gospodarki ściekowej;
 • opisanie organizacji systemu kontroli wraz z praktycznymi aspektami prowadzenia kontroli przez gminy;
 • omówienie kontroli zewnętrznych wraz ze wskazaniem najczęściej występujących nieprawidłowości;
 • 24 wzory najważniejszych dokumentów dotyczących gospodarki ściekowej, np. uchwał, decyzji i dokumentów kontrolnych.

Najważniejsze zalety prezentowanej publikacji, dzięki którym szybciej wykonają państwo swoje obowiązki i rozwiążą problemy z interpretacją przepisów prawa:

 • wiele praktycznych rozwiązań i przykładów,
 • dokładne i przejrzyste prezentowanie poszczególnych zagadnień,
 • omówienie zagadnień dotyczących organizacji gminy w sprawach gospodarki ściekowej,
 • praktyczny poradnik w sprawach kontroli,
 • wyróżnienie w treści zagadnień ważnych,
 • zamieszczenie wzorów dokumentów.

W książce znajdziecie Państwo odpowiedzi m.in. na następujące pytania:

 • Jak prowadzić ewidencję zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków w celu kontroli częstotliwości ich opróżniania oraz w celu opracowania planu rozwoju sieci kanalizacyjnej?
 • W jaki sposób określić treść uchwał gminy w zakresie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy, górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych?
 • Jak sprawować nadzór i kontrolę nad realizacją obowiązków ciążących na właścicielach nieruchomości?
 • Jak zorganizować opróżnianie zbiorników bezodpływowych w przypadku właścicieli nieruchomości, którzy nie zawarli umów z gminną jednostką organizacyjną lub przedsiębiorcą posiadającym stosowne zezwolenie?
 • Jakie wymagania powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych?
 • W jaki sposób kontrolować przedsiębiorców posiadających zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych oraz jakie działania podjąć w przypadku naruszania przez przedsiębiorcę warunków określonych w zezwoleniu?
 • Jak egzekwować obowiązki w zakresie przyłączenia nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej, gromadzenia i pozbywania się nieczystości ciekłych gromadzonych w zbiornikach bezodpływowych?
 • Jak dokumentować korzystanie z usług wykonywanych przez zakład będący gminną jednostką organizacyjną lub przedsiębiorcę posiadającego zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych?
 • Jak prawidłowo przeprowadzić kontrolę mieszkańców i przedsiębiorców?
 • Jak przygotować organizacyjnie urząd gminy do zapewnienia prawidłowej realizacji obowiązków z zakresu gospodarki ściekowej?

Warto korzystać z gotowych, zamieszczonych w książce wyjaśnień i rozwiązań. Wszechstronna analiza zagadnień gospodarki ściekowej w gminie powinna ułatwić dokonanie oceny, czy dotychczasowy sposób jej prowadzenia spełnia oczekiwania jednostek kontroli zewnętrznej, czy też nadal budzi wątpliwości i wymaga dostosowania czy udoskonalenia w świetle przedstawionych problemów i praktycznym stosowaniu przepisów prawnych.

Pliki do pobrania

Szczegóły

 • Seria: Sektor publiczny w praktyce
 • Rok wydania: 2018
 • Oprawa: Miękka
 • Liczba stron: 202
 • Wymiary: 165x238 mm
 • Waga: 360 g
 • ISBN: 978-83-812-8886-6
 • EAN: 9788381288866
 • Kod serwisu: 00751500

Kategorie