Program „Dobry start”. Procedury, przykłady, wzory + płyta CD

Promocyjna cena 15% taniej
 • 109,65 zł z VAT
  Cena katalogowa: 129,00 zł z VAT
  15% taniej
 • Koszt dostawy od 8,95 zł

  Wysyłka w 24 godziny [?]

  Zamówienia złożone w dniu roboczym do 14:00 wysyłamy tego samego dnia!

Poradnik opisuje zasady realizacji programu „Dobry start”. Wsparcie z programu będzie realizowane w formie jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł na każde uczące się dziecko. Świadczenie dobry start przysługuje niezależnie od dochodu, na rozpoczynające rok... więcej ›

Opis książki

Poradnik opisuje zasady realizacji programu „Dobry start”. Wsparcie z programu będzie realizowane w formie jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł na każde uczące się dziecko. Świadczenie dobry start przysługuje niezależnie od dochodu, na rozpoczynające rok szkolny na dzieci do ukończenia 20. roku życia. Wnioski o wypłatę świadczenia dobry start będzie można składać od 1 lipca każdego roku drogą elektroniczną, zaś od 1 sierpnia będą przyjmowane wnioski składane także drogą tradycyjną. Dodatkowo w publikacji znajdują się najnowsze wyjaśniania i aktualne wzory związane z 500+.

Rozporządzenie Rady Ministrów z 30.5.2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego Programu „Dobry start” – weszło w życie w dniu 1.6.2018 r.). Liczba uprawnionych, którzy mogą skorzystać z tego świadczenia, przekracza zdecydowanie dotychczasową liczbę osób pobierających inne świadczenia – rodzinne czy z funduszu alimentacyjnego. Będzie to świadczenie ilościowo prawdopodobnie porównywalne do poziomu świadczenia wychowawczego.

Świadczenie dobry start jest niezależne od dochodu – przyznanie prawa do świadczenia dobry start nie zależy od spełnienia wymogu dotyczącego wysokości dochodu na członka w rodzinie. Jest to świadczenie jednorazowe przyznawane w celu wsparcia rodzin z dziećmi w ponoszeniu wydatków związanych z rozpoczęciem roku szkolnego.

W związku z zakresem osób uprawnionych konieczne jest przygotowanie się na przyjęcie bardzo dużej liczby wniosków, przeprowadzenie postępowań administracyjnych, wydanie rozstrzygnięć (w tym decyzji) i ich realizację (czyli wypłatę). Tym samym konieczne jest, aby instytucje odpowiedzialne za to zadanie były w maksymalny sposób do niego przygotowane. Celem niniejszej książki jest właśnie przybliżenie zagadnienia świadczenia dobry start, warunków, w jakich prawo przysługuje i procedur jego realizacji.

W pierwszym okresie świadczeniowym wnioski o ustalenie prawa do świadczenia dobry start będą przyjmowane w okresie od 1.8.2018 r. do 30.11.2018 r. W przypadku wniosków składanych drogą elektroniczną  - od dnia od 1.7.2018 r. do 30.11.2018 r.  

W miesiącach poprzedzających rozpoczęcie nowego okresu i na jego początku (tzw. gorący okres) wniosków o przyznanie prawa do świadczenia dobry start (i w związku z tym również klientów) jest przyjmowanych znacznie więcej. Wiąże się to z koniecznością odpowiedniego przygotowania działu/komórki. Przygotowanie działu/komórki do nowych obowiązków, a później cyklicznie (raz na rok) do nowego okresu, oznacza m.in. następujące zadania:

 1. zabezpieczenie odpowiedniej liczby wniosków wraz z koniecznymi załącznikami – należy ustalić możliwą liczbę uprawnionych (liczba dzieci uczęszczających do szkoły na terenie gminy), aby zaopatrzyć organ w odpowiednią liczbę druków;
 2. zamieszczenie na stronie internetowej, tablicy ogłoszeń informacji niezbędnych do prawidłowego wypełnienia wniosku oraz informacji o koniecznych załącznikach, jakie muszą być złożone wraz z wnioskiem;
 3. organizacja czasu pracy działu/komórki odpowiedzialnej za świadczenie dobry start;
 4. oddelegowanie pracowników wyłącznie do prowadzenia postępowań administracyjnych (uzależnione jest to od możliwości personalnych i liczby składanych wniosków);
 5. udzielanie informacji i pomoc pracowników działu/komórki, którzy zajmują się świadczeniem dobry start, wnioskodawcom – zadanie to wynika z niedoinformowania wnioskodawców oraz niezrozumienia przez nich wymagań dotyczących przyznania prawa do świadczenia dobry start;
 6. konieczność występowania do różnych instytucji w celu ustalenia niezbędnych do rozpatrzenia wniosku informacji/danych, w tym również weryfikacja oświadczeń.

W książce otrzymają Państwo:

 • Omówienie zasad przyznawania prawa do świadczenia dobry start:
 1. organizacja pracy działu zajmującego się świadczeniem dobry start,
 2. procedura postępowania w sprawie ustalenia prawa do świadczeń,
 3. osoby uprawnione do świadczenia oraz warunki ich przyznawania,
 4. dokumenty konieczne do przyznania prawa do świadczenia dobry start,
 5. warunki, w jakich nie przysługuje prawo do świadczenia dobry start.
 • Wskazówki postępowania w przypadku odwołania do organu wyższego stopnia – postępowanie odwoławcze przed samorządowym kolegium odwoławczym – zagadnienia praktyczne (tryb postępowania, rodzaje rozstrzygnięć SKO).
 • Procedura dochodzenia nienależnie wypłaconego świadczenia dobry start ( + rodzaje decyzji administracyjnych z tym związanych);
 • Księgowania w zakresie świadczenia dobry start.
 • Liczne przykłady oraz propozycje rozwiązań rzeczywistych problemów.
 • Książka zawiera ok. 30 wzorów dokumentów, dostępnych także w wersji elektronicznej na dołączonej płycie CD w tym:
 1. wzory informacji o rozstrzygnięciu przyznającym prawo do świadczenia dobry start – różne stany faktyczne i prawne wynikające z rozporządzenia,
 2. wzory wezwań do usunięcia braków formalnych oraz do poprawienia lub uzupełnienia wniosku o ustalenie prawa do świadczenia dobry start,
 3. wzory decyzji odmawiającej przyznania prawa do świadczenia dobry strat – różne stany faktyczne i prawne,
 4. wzory decyzji związanej z dochodzeniem nienależnie pobranych świadczeń,
 5. wzory decyzji o umorzeniu postępowania w sprawie świadczenia dobry start.

W drugiej części książki opisano ostatnie zmiany związanie ze świadczeniem wychowawczym (500+). Wraz z aktualnymi wzorami dokumentów w zakresie dotyczącym świadczenia wychowawczego (w tym nowe wcześniej nie publikowane).

Pliki do pobrania

Szczegóły

 • Seria: Sektor publiczny w praktyce
 • Rok wydania: 2018
 • Oprawa: Miękka
 • Liczba stron: 292
 • Wymiary: 165x238 mm
 • Waga: 480 g
 • ISBN: 978-83-812-8863-7
 • EAN: 9788381288637
 • Kod serwisu: 00757400

Kategorie