Zmiany w świadczeniach - wychowawczym, rodzinnych, z funduszu alimentacyjnego, dobry start

Promocyjna cena 15% taniej
 • 126,65 zł z VAT
  Cena katalogowa: 149,00 zł z VAT
  15% taniej
 • Koszt dostawy od 10,98 zł

  Wysyłka w 24 godziny [?]

  Zamówienia złożone w dniu roboczym do 14:00 wysyłamy tego samego dnia!

Prezentowana publikacja to zestaw najważniejszych zmian jakie weszły w życie w ostatnim czasie w systemie świadczeń z pomocy społecznej. W szczególności dotyczy to zmian w świadczeniu wychowawczym, świadczeniach rodzinnych, świadczeniu z funduszu alimentacyjnego oraz nowo projektowanego świadczenia dobry start. Dodatkowo opisano obowiązkowe rozwiązania dla OPS wynikające z ustawy wprowadzającej RODO. ... więcej ›

Opis książki

Od 1 lipca 2019 r. wszystkie dzieci w Polsce zostaną objęte świadczeniem wychowawczym tzw. 500+. Jest to konsekwencja wejścia w życie ustawy z 26 kwietnia 2019 r. o zmianie ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci oraz niektórych innych ustaw. Nowela ta wprowadziła wiele ważnych zmian a przede wszystkim prawo do świadczenia przestaje być zależne od dochodu, jest przyznawane bez konieczności wydania decyzji. Zmieniono również okres świadczeniowy. Prawo do świadczenia wychowawczego ponownie ustalone będzie na wydłużony okres świadczeniowy (od 1.7.2019 r. do 31.5.2021 r.), a od 2021 r. zacznie obowiązywać nowy (stały) okres świadczeniowy – od 1 czerwca do 31 maja następnego roku.

Jedną z nowości wprowadzoną nowelizacją jest możliwość uzyskania prawa do świadczenia wychowawczego przez dyrektora domu pomocy społecznej oraz uporządkowano kwestie związane z zachowaniem ciągłości uprawnienia do świadczenia wychowawczego po śmierci osoby pobierającej świadczenie.

Obecnie nie ma już narzuconego wzoru wniosku o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego, ale są wytyczne jakie elementy powinien zawierać dostępne na stronie ministerstwa rodziny, pracy i polityki społecznej.

Jedną z głównych wartości prezentowanej książki są liczne wzory, do najważniejszych zaliczamy:

wzory informacji:

 • Wzór Informacji o przyznaniu prawa do świadczenia wychowawczego na jedno dziecko – w okresie przejściowym 2019/2021;
 • Wzór Informacji o przyznaniu prawa do świadczenia wychowawczego dyrektorowi domu pomocy społecznej na dziecko przebywające w DPS w okresie przejściowym 2019/2021

wzory decyzji:

 • Decyzja odmowna w sprawie przyznania prawa do świadczenia wychowawczego na dziecko w okresie przejściowym 2019/2021;
 • Decyzja odmowna w sprawie przyznania prawa do świadczenia wychowawczego na dziecko (cudzoziemiec) w okresie przejściowym 2019/2021

czy zawiadomień:

 • Zawiadomienie o przekazaniu informacji/decyzji oraz wniosku wraz z dokumentami do organu właściwego;
 • Zawiadomienie o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego.

Nowelizacja rozszerzyła także katalog uprawnionych do dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego poprzez nowelizację ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wpieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, która dotyczy dzieci umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, placówkach opiekuńczo-wychowawczych typu interwencyjnego, typu specjalistyczno-terapeutycznego, regionalnych placówkach opiekuńczo–terapeutycznych i interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym.

Kolejna bardzo ważna kwestia opisana w prezentowanej publikacji to ochrona danych osobowych odnosząca się bezpośrednio do działalności ośrodków pomocy społecznej. W związku z ustawą z 21 lutego 2019 roku o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) czyli tzw. ustawa wdrażająca RODO (Dz. U. z 2019 r. poz. 730) zmieniła m.in. ustawę o pomocy społecznej z dniem 4 maja 2019 roku.

Ustawa wdrożyła obowiązek udzielenia przez administratora danych będącego jednostką organizacyjną realizującą zadania w zakresie pomocy publicznej pisemnego upoważnienia każdej osobie mającej być dopuszczoną do przetwarzania danych osobowych. Oznacza to, że bez pisemnego upoważnienia (np. przed udzieleniem takiego upoważnienia) dana osoba, choćby była wieloletnim pracownikiem danej jednostki, nie ma prawa dostępu do jakichkolwiek danych osobowych, w tym podopiecznych czy ich rodzin. W omawianej publikacji prezentujemy m.in. wzór takiego upoważnienia.

Trwają obecnie prace nad ustawą o świadczeniu dobry start, która na obowiązywać od 1.7.2019 r. Zgodnie z projektem ustalenie prawa do świadczenia dobry start oraz wypłata przysługującego świadczenia następuje w ciągu (art. 55 ust. 4 DobStartU) 2 miesięcy, licząc od dnia złożenia wniosku wraz z dokumentami. W przypadku wniosków o ustalenie prawa do świadczenia dobry start z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego 2019/2020 złożonych wraz z dokumentami w lipcu lub sierpniu 2019 r. ustalenie prawa do świadczenia dobry start oraz wypłata przysługującego świadczenia następuje nie później niż do 30 września 2019 r.

Na podstawie tych i innych zmian prawnych autorzy przygotowali wiele nowych (do tej pory niepublikowanych) wzorów pism.

Nabywając niniejszą książkę, otrzymują Państwo:

 • zebrane w jednym miejscu informacje o najważniejszych zmianach w ustawie o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci z autorską interpretacją stosowania,
 • zbiór wzorów: informacji, decyzji, wniosków, postanowień dotyczących świadczenia wychowawczego, świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego oraz dobry start niezbędnych w pracy każdego ośrodka pomocy społecznej,
 • praktyczną pomoc w interpretacji przepisów nowelizacji ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci dla pracowników ośrodków pomocy społecznej,
 • wskazanie sposobów rozstrzygnięć w postaci licznych przykładów.

Najważniejsze zalety prezentowanej książki, dzięki którym szybciej wykonają Państwo swoje obowiązki i rozwiążą problemy z interpretacją przepisów prawa to:

 • zbiór ponad 80 praktycznych rozwiązań i przykładów w postaci gotowych wzorów,
 • dokładne i przejrzyste prezentowanie poszczególnych zagadnień,
 • tabelaryczne porównanie zmian,
 • wyróżnienie w treści zagadnień ważnych i nowych,
 • gotowe projekty najważniejszych informacji i decyzji administracyjnych,
 • gotowe projekty pism w postępowaniach, w których ośrodek pomocy społecznej występuje jako strona,
 • uwzględnienie najnowszych zmian w prawie.

W niniejszej książce znajdziecie Państwo odpowiedzi na następujące pytania:

 • jak należy sporządzać informacje o przyznaniu świadczenia wychowawczego?
 • kiedy mamy do czynienia z świadczeniem nienależnie przyznanym?
 • komu przyznawane jest świadczenie wychowawcze na dziecko przebywające w domu pomocy społecznej?
 • kiedy rozpoczyna się okres świadczeniowy w 2020 roku?
 • na jakich zasadach cudzoziemcy otrzymują świadczenie wychowawcze?
 • jak sprawdzić czy środki ze świadczenia wychowawczego nie są marnotrawione?
 • kto wydaje decyzję uchylającą prawo do świadczenia wychowawczego?
 • w jaki warunkach może nastąpić ustalenie prawa od świadczenia wychowawczego (świadczenia rodzinnego), gdy wnioskodawcą jest cudzoziemiec?
 • jaki obecnie jest katalog dochodów uzyskanych i utraconych w przypadku świadczeń rodzinnych oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego?

Pliki do pobrania

Szczegóły

 • Seria: Sektor publiczny w praktyce
 • Rok wydania: 2019
 • Oprawa: Miękka
 • Liczba stron: 462
 • Wymiary: 165x238 mm
 • Waga: 760 g
 • ISBN: 978-83-8158-814-0
 • EAN: 9788381588140
 • Kod serwisu: 00808900

Kategorie