Bestseller

Klasyfikacja budżetowa + płyta CD

Promocyjna cena 15% taniej
 • 143,65 zł z VAT
  Cena katalogowa: 169,00 zł z VAT
  15% taniej
 • Koszt dostawy od 8,95 zł

  Wysyłka w 24 godziny [?]

  Zamówienia złożone w dniu roboczym do 14:00 wysyłamy tego samego dnia!

Książka omawia zmiany w klasyfikacji wprowadzone w 2020 r. Będzie pomocna przy przygotowywaniu zmian do planów finansowych oraz zmian do uchwały budżetowej na 2020 r. w tym dokonywanych z powodu COVID-19 oraz w przygotowywaniu planów finansowych oraz uchwały budżetowej na... więcej ›

Opis książki

Książka omawia zmiany w klasyfikacji wprowadzone w 2020 r.

Będzie pomocna przy przygotowywaniu zmian do planów finansowych oraz zmian do uchwały budżetowej na 2020 r. w tym dokonywanych z powodu COVID-19 oraz w przygotowywaniu planów finansowych oraz uchwały budżetowej na 2021 r.

W książce przedstawiamy:

 • Najliczniejszy zbiór ponad 400 porad ekspertów z zakresu klasyfikacji budżetowej w podziale na poszczególne paragrafy. Dzięki temu powstał szczegółowy komentarz do poszczególnych paragrafów uwzględniający praktyczne problemy z ich stosowaniem. Ponadto odpowiedzi zostały podzielone tematycznie (dotacje, komputery, środki Europejskie, delegacje itp.).
 • Wyszczególnienie specyficznych zagadnień dla poszczególnych jednostek (pomoc społeczna, oświata, sport i kultura).
 • Wątpliwości na pograniczu paragrafów np. co należy ujmować w paragrafie 427, a co w paragrafie 430; kiedy dane zdarzenie ujmować w parafach 605 i 606 a kiedy w paragrafie 427; kiedy dane zdarzenie ujmować w paragrafach 421, 424, 426 a kiedy w 430.
 • Analizy prawne problemów – dane zdarzenie powinno być ujmowane w różnych paragrafach (w tym powiązania między paragrafami).
 • Omówienie zmian w klasyfikacji budżetowej z 2020 r. oraz licznych zmian w innych ustawach.
 • Ujednoliconą wersja rozporządzenia w sprawie klasyfikacji.

Panujący w Polsce stan zagrożenia epidemiologicznego oraz pojawiające się z tego powodu liczne zmiany w przepisach związane z wejściem w życie kolejnych tarcz antykryzysowych spowodowały wiele wątpliwości klasyfikacyjnych. Przykładowo:

 • W jakim paragrafie należy sklasyfikować zakup starterów (karta sim) do telefonów na kartę w związku z pracą zdalną z uczniem z powodu koronawirusa?
 • Zakupiono maseczki ochronne dla mieszkańców (dla osób starszych, samotnych i niepełnosprawnych) i jest to inicjatywa ukierunkowana na przeciwdziałanie rozprzestrzenianiu się epidemii koronawirusa. W jakim paragrafie klasyfikacji budżetowej ująć zakup tych maseczek?
 • Gmina zakupiła środki ochrony indywidualnej dla strażaków z ochotniczych straży pożarnych niezbędnych im w walce z koronawirusem. Są to środki ochrony indywidualnej w postaci masek ochronnych, kombinezonów, gogli, ochraniaczy na buty, rękawic oraz płyny do dezynfekcji. Jak zaklasyfikować poniesiony na ten cel wydatek?
 • Gmina w ramach walki z rozprzestrzenianiem się epidemii koronawirusa zamierza przeprowadzić dezynfekcję ulic, chodników oraz przystanków autobusowych. Akcja będzie powtarzana w weekendy. Jak prawidłowo to zaklasyfikować (rozdział oraz paragraf wydatków)? Czy właściwy będzie rozdział 90003 „Oczyszczanie miast i wsi" czy może rozdział 90095 „ Pozostała działalność"?
 • Gmina udziela bezpośrednio szpitalowi powiatowemu dotacji na zakup sprzętu medycznego służącego do zapobiegania i zwalczania zakażeń wirusem SARS-CoV-2. Jak zaklasyfikować wydatek dotyczący udzielenia przez gminę szpitalowi dotacji celowej przeznaczonej na zakup sprzętu medycznego niezbędnego do zapobiegania i zwalczania zakażeń koronawirusem, kiedy szpital jest samodzielnym publicznym zakładem opieki zdrowotnej utworzonym przez powiat?

W dniu 1.6.2020 r. na stronach RCL-u pojawił się projekt nowelizacji rozporządzeniach w sprawie klasyfikacji budżetowej. Zakłada on utworzenie nowych rozdziałów (np. 75031 75211, 75819), zmiany nazwy rozdziałów (np. 75628, 85326), uchylenie rozdziałów (np. 75813), uchylenie objaśnień do rozdziałów (np. do 90095). Ponadto projekt zakłada uchylenie paragrafów (np. 060, 494), utworzenie nowych paragrafów (np. 088 „Wpływy z opłaty prolongacyjnej", 267 „Dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie ustawowo określonych zadań bieżących realizowanych przez jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych", 471 „Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający"), zmiany nazw paragrafów (np. 106, 412), uchylenie objaśnień lub części objaśnień do paragrafów (np. do paragrafu 459, 297), zmiany objaśnień do paragrafu (np. do 040, 091, 219, 277, 307, 311 438, 439, 493), dokonano aktualizacji (w związku z reformą oświatową oraz nowelizacją ustawy o finansach publicznych) objaśnień do paragrafów 066, 067, 240 – zarówno dochodowego jak i wydatkowego, zmiany zakresu paragrafów w jednostkach samorządu terytorialnego w grupach dotacji i subwencji poprzez usunięcie paragrafów 250 i 252, które nie dotyczą wydatków jednostek samorządu terytorialnego.

Warto również pamiętać, że dnia 22.7.2019 r. opublikowano nowelizację rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie klasyfikacji budżetowej (Dz.U. z 2019 r. poz. 1363). Część nowych przepisów weszła w życie od 1.1.2020 r. Przykładowo od 1.1.2020 r. zmieniono brzmienia nazw i objaśnień rozdziałów oraz 75074, 75633, 80140, 80153. Z mocą od 1.1.2020 r. dodano również nowe paragrafy: 905, 906, 907, 965 (przychodowe); 016, 022 (dochodowe) oraz nowy paragraf 965 (rozchodowy).

Dzięki tej publikacji dowiedzą się Państwo:

 • Jak stosować klasyfikację w sprawozdawczości i planowaniu budżetowym?
 • Jakie są powiązania klasyfikacji z ewidencją księgową?
 • Jakie są pułapki w klasyfikowaniu?

Do książki jest dołączona płyta CD na której znajduje się ponad 400 odpowiedzi na pytania. Pytania te są przypisane do poszczególnych paragrafów klasyfikacji budżetowej oraz podzielone są tematycznie. Dzięki temu klikając na poszczególne paragrafy znajdą Państwo szczegółowy komentarz jak należy stosować (jakie wydatki, czy też dochody tam przypisać) poszczególne paragrafy.

Wydawanie książek i komentarzy na temat klasyfikacji budżetowej jest ciągle konieczne, ponieważ nierozwiązanym mankamentem jest brak w tekście rozporządzenia zapisów doprecyzowujących zasady doboru podziałek.

Książka ta jest skierowana głównie do osób zatrudnionych w służbach finansowych ale powinna ona również spełnić oczekiwania ze strony innych grup zawodowych, w tym osób wykonujących typowe zawody prawnicze, jak radcowie prawni potwierdzający legalność opiniowanego budżetu lub innego dokumentu, w którym zastosowano klasyfikację.

Książka adresowana jest również do służb kontroli finansowej oceniających poprawność doboru podziałki klasyfikacyjnej zastosowanej przez praktykę finansową. Chcąc zakwestionować prawidłowość zastosowanej podziałki klasyfikacyjnej, powinno się to uzasadnić argumentami wynikającymi z budowy i struktury klasyfikacji.

Adresatem książki są także pracownicy organów administracji (w tym nadzoru nad samorządami) dokonujący urzędowej wykładni podziałek klasyfikacyjnych oraz osoby odpowiadające za przygotowanie nowelizacji, które uzupełniają lub korygują normy aktualnej klasyfikacji budżetowej.


Podatki i księgowość - kompleksowa oferta publikacji Sprawdź wszystkie

Pliki do pobrania

Szczegóły

 • Seria: Sektor publiczny w praktyce
 • Rok wydania: 2020
 • Wydanie: 2
 • Oprawa: Miękka
 • Liczba stron: 585
 • Wymiary: 165x238 mm
 • Waga: 840 g
 • ISBN: 978-83-8198-493-5
 • EAN: 9788381984935
 • Kod serwisu: 00860300

Kategorie

Tagi