Czas pracy w instytucjach kultury. Planowanie, rozliczanie, regulacje wewnętrzne

Promocyjna cena
%
 • 118,15 zł z VAT

  Najniższa cena: najniższa cena w ostatnich 30 dniach przed aktualną obniżką.

  Cena katalogowa: początkowa cena produktu.

  Najniższa cena: 118,15 zł
  Cena katalogowa: 139,00 zł -15%
  %
 • Koszt dostawy od 12,99 zł

  Wysyłka w 24 godziny [?]

  Zamówienia złożone w dniu roboczym do 12:00 wysyłamy tego samego dnia!

Książka kompleksowo omawia problematykę czasu pracy w instytucjach kultury. Omówiono w niej nie tylko stan prawny, ale przede wszystkim odniesiono się do rzeczywistych problemów zgłaszanych przez pracodawców będących instytucjami kultury. Poradnik zawiera ponadto liczne przykłady oraz wzory dokumentów postaci wniosków, czy zapisów regulaminów. ... więcej ›

Opis książki

Szerokie kompendium wiedzy dotyczące czasu pracy w instytucjach kultury.

Pracownicy instytucji kultury – niezależnie od tego, czy są to państwowe, czy samorządowe instytucje kultury – objęci są częściowo odrębnymi przepisami dotyczącymi czasu pracy. Nie są to jednak regulacje całościowe, a co za tym idzie, stosujemy również do nich w zakresie nieuregulowanym odrębnie postanowienia Kodeksu pracy.

Instytucje kultury funkcjonują w bardzo różny sposób. Od w miarę stałych dni i godzin pracy, po bardzo zmienne rozkłady czasu pracy, dzielone dni pracy, pracę w nocy, niedziele i święta, liczne i niekiedy długotrwale wyjazdy. Tworzy to wiele praktycznych problemów związanych zarówno z planowaniem, jak i rozliczaniem czasu pracy. Najczęściej dotyczą one samego prawa wewnętrznego – bardzo ogólnie, nieprawidłowo napisanych i niedostosowanych do zmieniających się potrzeb regulaminów, tworzenia harmonogramów i ich notorycznych zmian oraz kwalifikowania przepracowanego czasu.

Książka omawia w sposób bardzo obszerny i maksymalnie praktyczny wszystkie kwestie związane z czasem pracy, zawiera liczne przykłady, omówione stany faktyczne i wzory dokumentów (zapisy regulaminu, wzory wniosków itp.).

Dużo miejsca poświęcono na zasady planowania czasu pracy, dobór wewnętrznych rozwiązań odnoszących się do czasu pracy, przy jednoczesnym omówieniu problematyki pracowników objętych przepisami odrębnymi – osób niepełnosprawnych czy kierowców.

Książka obejmuje tematykę:

 • zastosowania odrębnych regulacji dotyczących czasu pracy do pracowników instytucji kultury,
 • podstawowych pojęć związanych z czasem pracy – norm, okresów rozliczeniowych, odpoczynków, doby pracowniczej,
 • czasu pracy osób niepełnosprawnych,
 • czasu pracy w podróży służbowej,
 • szkoleń i podnoszenia kwalifikacji w odniesieniu do czasu pracy,
 • doboru i wprowadzania rozwiązań wewnętrznych dotyczących okresów rozliczeniowych, systemów czasu pracy, rozkładów czasu pracy,
 • tworzenia rozkładów (harmonogramów) czasu pracy,
 • czasu pracy kierownictwa,
 • pracy w godzinach nadliczbowych,
 • pracy w dniach wolnych od pracy,
 • niepełnego wymiaru czasu pracy,
 • pracy w niedziele i święta,
 • pracy w porze nocnej,
 • dokumentacji związanej z czasem pracy,
 • czasu pracy kierowców.

Najważniejsze zalety publikacji:

 • szerokie omówienie tematu czasu pracy w instytucjach kultury z przedstawieniem odrębnych regulacji dotyczących pracowników niepełnosprawnych, kierowców, osób zatrudnionych na stanowiskach kierowniczych oraz niepełnoetatowców,
 • liczne przykłady możliwych rozwiązań wewnętrznych, które można zastosować w konkretnych sytuacjach,
 • wzory zapisów w regulacjach wewnętrznych, porozumień, ustaleń,
 • duża liczba analiz konkretnych sytuacji opartych na autentycznych problemach zgłaszanych przez kierownictwo i pracowników instytucji kultury.

W książce można znaleźć odpowiedzi na wiele bardzo praktycznych pytań związanych z czasem pracy w instytucjach kultury, m.in.:

 • Jakie są wady i zalety dłuższych lub krótszych okresów rozliczeniowych czasu pracy?
 • W jaki sposób odnieść się do czasu pracy kierowców w regulaminie pracy, by zmniejszyć liczbę nadgodzin?
 • Jakie ograniczenia dotyczące czasu pracy faktycznie obejmują pracowników na stanowiskach kierowniczych?
 • Czy trzeba płacić za czas przerwy w przerywanym czasie pracy w instytucji kultury?
 • Czy pracownik niepełnosprawny może pracować w różnych dniach i różnych przedziałach godzinowych?
 • Jak prawidłowo udzielać odpoczynków dobowych i tygodniowych?
 • Jakie najczęstsze błędy popełniane są przy tworzeniu harmonogramów czasu pracy?
 • Jakie skutki może przynieść zmiana godzin granicznych niedzieli i święta?

Kadry i płace - kompleksowa oferta poradników Sprawdź wszystkie

Spis treści

Wykaz skrótów

Wprowadzenie

Rozdział I. Przepisy dotyczące czasu pracy odnoszące się do pracowników instytucji kultury

Rozdział II. Czas pracy – podstawowe zagadnienia

 • 1. Pojęcie czasu pracy, okresy wliczane i niewliczane do czasu pracy
 • 2. Normy czasu pracy
 • 3. Okresy rozliczeniowe
 • 4. Minimalne odpoczynki dobowe i tygodniowe

Rozdział III. Czas pracy osób niepełnosprawnych

 • 1. Uwagi ogólne
 • 2. Zaliczanie do stanu osób niepełnosprawnych
 • 3. Ważność orzeczeń o niepełnosprawności w związku z koronawirusem
 • 4. Czas pracy – regulacje odrębne
 • 5. Utrata orzeczenia o niepełnosprawności a czas pracy
 • 6. Systemy czasu pracy
 • 7. Rozkłady czasu pracy
 • 8. Wyjścia prywatne i ich odpracowanie
 • 9. Zgoda lekarza na pominięcie ograniczeń odnośnie do czasu pracy
 • 10. Dodatkowa przerwa

Rozdział IV. Czas pracy w podróży służbowej – okresy wliczane i niewliczane, odpoczynki, wyjazdy w dni wolne od pracy

Rozdział V. Czas pracy a szkolenia i podnoszenie kwalifikacji

Rozdział VI. Pojęcie doby pracowniczej i konsekwencje praktyczne obowiązywania definicji doby pracowniczej

 • 1. Uwagi ogólne
 • 2. Praca według rozkładów
 • 3. Zmienne rozkłady
 • 4. Dyżury
 • 5. Intensywne dni
 • 6. Doba pracownicza a urlop wypoczynkowy

Rozdział VII. Wprowadzenie okresów rozliczeniowych, systemów czasu pracy, rozkładów czasu pracy

 • 1. Uwagi ogólne
 • 2. Obwieszczenie o czasie pracy
 • 3. Regulamin pracy
 • 4. Przykładowe zapisy regulaminu dotyczące czasu pracy
 • 5. Porozumienia z przedstawicielami pracowników
 • 6. Indywidualny rozkład czasu pracy

Rozdział VIII. Wybrane systemy czasu pracy

 • 1. Uwagi ogólne
 • 2. Podstawowy system czasu pracy
 • 3. Równoważny system czasu pracy
 • 4. Przerywany system czasu pracy
 • 5. Zadaniowy system czasu pracy

Rozdział IX. Rozkłady czasu pracy

 • 1. Uwagi ogólne
 • 2. Związanie rozkładami czasu pracy pracownika
 • 3. Rozkład w regulaminie pracy
 • 4. Harmonogramy czasu pracy
  • 4.1. Wymiar czasu pracy
  • 4.2. Godzina rozpoczęcia pracy
  • 4.3. Niedziele i święta
  • 4.4. Odpoczynki tygodniowe
 • 5. Zmiany harmonogramów
 • 6. Zmienne i ruchome rozkłady czasu pracy – możliwość wprowadzenia, konsekwencje stosowania

Rozdział X. Czas pracy kierownictwa

Rozdział XI. Praca w godzinach nadliczbowych

 • 1. Pojęcie pracy w godzinach nadliczbowych
 • 2. Przesłanki wykonywania pracy w nadgodzinach
 • 3. Limity godzin nadliczbowych
 • 4. Polecenie pracy w godzinach nadliczbowych
 • 5. Nadgodziny dobowe i średniotygodniowe
 • 6. Nadgodziny w okresie pomiędzy dobami pracowniczymi
 • 7. Nadgodziny przy pracy w niedziele, święta i w dniach wolnych od pracy
 • 8. Rekompensowanie pracy nadliczbowej

Rozdział XII. Praca w dniach wolnych od pracy i jej rozliczanie

 • 1. Uwagi ogólne
 • 2. Wolne wynikające z zasady przeciętnie 5-dniowego tygodnia pracy
 • 3. Niedziele i święta
 • 4. Wolne harmonogramowo
 • 5. Dni wolne w zamian za planowaną pracę w niedziele i święta

Rozdział XIII. Niepełny wymiar czasu pracy

 • 1. Uwagi ogólne
 • 2. Praca ponad wymiar czasu pracy oraz limity pracy pracowników zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu pracy

Rozdział XIV. Praca w niedziele i święta

Rozdział XV. Praca w porze nocnej

Rozdział XVI. Dokumentacja związana z czasem pracy

 • 1. Uwagi ogólne
 • 2. Ewidencja czasu pracy
 • 3. Wnioski pracownika
 • 4. Dokumenty związane z kwestiami powiązanymi z czasem pracy
 • 5. Zgody rodziców i pracownicy w ciąży
 • 6. Rozliczanie czasu pracy przy pracy zdalnej
 • 7. Okres przechowywania ewidencji

Rozdział XVII. Odrębne regulacje dotyczące czasu pracy kierowców

 • 1. Uwagi ogólne
 • 2. Kierowcy objęci przepisami rozporządzenia 561/2006 – ustawa o czasie pracy kierowców
 • 3. Rozporządzenie 561/2006

Pliki do pobrania

Szczegóły

 • Seria: Sektor publiczny w praktyce
 • Rok wydania: 2021
 • Oprawa: Miękka
 • Liczba stron: 216
 • Wymiary: 165x238 mm
 • Waga: 360 g
 • ISBN: 978-83-8235-592-5
 • EAN: 9788382355925
 • Kod serwisu: 00899800

Kategorie