Sprawdź fragment

Poradnik z wzorami

Bestseller

Świadczenia rodzinne

Sprawdź fragment

Poradnik z wzorami

Promocyjna cena
%
 • 135,15 zł z VAT

  Najniższa cena: najniższa cena w ostatnich 30 dniach przed aktualną obniżką.

  Cena katalogowa: początkowa cena produktu.

  Najniższa cena: 135,15 zł
  Cena katalogowa: 159,00 zł -15%
  %
 • Koszt dostawy od 12,99 zł

  Wysyłka w 24 godziny [?]

  Zamówienia złożone w dniu roboczym do 12:00 wysyłamy tego samego dnia!

Nakład wyczerpany
Powiadomienie o wznowieniu ›

Zestaw praktycznych wskazówek dla służb pomocy społecznej z uwzględnieniem najnowszych regulacji. W ostatnich latach przepisy dotyczące świadczeń rodzinnych podlegały często gruntownym zmianom, co spowodowało liczne trudności w realizacji obowiązków z nich wynikających.... więcej ›

Opis książki

Zestaw praktycznych wskazówek dla służb pomocy społecznej z uwzględnieniem najnowszych regulacji.

W ostatnich latach przepisy dotyczące świadczeń rodzinnych podlegały często gruntownym zmianom, co spowodowało liczne trudności w realizacji obowiązków z nich wynikających. Stąd zebrane w jednym miejscu interpretacje, przykłady obrazujące skomplikowane stany faktyczne i wzory dokumentów, niezbędne w pracy każdego pracownika ośrodka pomocy społecznej odpowiedzialnego za przyznawanie zasiłków rodzinnych, dodatków, świadczeń rodzicielskich.

Książka jest najbardziej aktualnym na rynku poradnikiem z zakresu świadczeń rodzinnych ze stanem prawnym aktualnym na lipiec 2021 r.

W tym wydaniu książki, wiele miejsca poświęcono takim tematom:

 • 13 emerytura,
 • Ulga dla młodych,
 • Dodatek solidarnościowy,
 • Ujednolicenie zasad dotyczących utraty dochodu z tytułu prowadzenia działalności gospodarcze.

Poradnik opisuje zmiany wynikające z najnowszej nowelizacji, która weszła w życie 1.7.2021 r. w tym:

 • Związane z koordynacją,
 • Dotyczące dalszej realizacji decyzji w sytuacji zmiany miejsca zamieszkania osoby pobierającej świadczenie,
 • Zmiana zasady dotyczącej dochodów ryczałtowych – pozyskanie zaświadczenia bezpośrednio przez Organ.

Opisuje również zmiany jakie wprowadzone zostały w związku z wprowadzeniem stanu epidemii w tym m. in.:

 • Obniżenie wynagrodzenia jako utrata dochodu – skutek jaki to wywołuje w przypadku rozpatrywania wniosków o świadczenia rodzinne,
 • Przedłużenie ważności orzeczenia o niepełnosprawności albo orzeczenia o stopniu niepełnosprawności i wpływ na świadczenia opiekuńcze,
 • Przedłużenie ważności karty pobytu,
 • Tylko u nas opisane zostały zasady i procedura postępowania związana z wydawaniem zaświadczeń o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka jej gospodarstwa domowego tzw. zaświadczenie „czyste powietrze".

Publikacja nowe, edytowalne wzory dokumentów, które zostały zebrane w 9 grup odpowiadających poszczególnym rozdziałom książki:

 • Rozdział I -  Ogólne zasady postępowania w sprawach o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych, zawiera m.in.: wezwanie do usunięcia braków formalnych oraz do poprawienia lub uzupełnienia wniosku o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego; postanowienie o sprostowaniu oczywistej omyłki w decyzji wydanej w sprawie o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych; decyzję przyznającą prawo do zasiłku rodzinnego w okresie, w którym nie zachodzi koordynacja. 
 • Rozdział II - Procedura postępowania przy ustalaniu prawa do zasiłku rodzinnego, zawiera m.in.: decyzję odmowną w sprawie o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego; decyzję odmowną w sprawie o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego – na jedno dziecko.
 • Rozdział III - Procedura postępowania przy ustalaniu prawa do zasiłku rodzinnego, zawiera m.in.:decyzję przyznającą prawo do zasiłku rodzinnego wraz z dodatkami w związku z utratą dochodu na podstawie art. 15oa KoronawirusU – okres zasiłkowy 2021/2022; decyzję odmowną w sprawie ustalenia prawa do zasiłku rodzinnego wraz z dodatkami w związku z utratą dochodu na podstawie art. 15oa KoronawirusU – okres zasiłkowy 2021/2022; decyzję przyznającą prawo do zasiłku rodzinnego wraz z dodatkami zgodnie z art. 5 ust. 3 w związku z art. 5 ust. 3a ŚwRodzU – na część okresu zasiłkowego.
 • Rozdział IV - Postępowanie przy ustalaniu prawa dodatków do zasiłku rodzinnego, zawiera m.in.:decyzję przyznającą prawo do zasiłku rodzinnego wraz z dodatkiem z tytułu samotnego wychowania dziecka; decyzję przyznającą prawo do zasiłku rodzinnego wraz z dodatkiem z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego; decyzję przyznająca prawo do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka.
 • Rozdział V - Postępowanie przy ustalaniu prawa do świadczenia rodzicielskiego, zawiera m.in.: decyzję przyznającą prawo do świadczenia rodzicielskiego, gdy wnioskodawcą jest matka – wniosek złożony w ciągu 3 miesięcy od narodzin dziecka; decyzję przyznająca prawo do świadczenia rodzicielskiego, gdy wnioskodawcą jest ojciec – wniosek złożony w ciągu 3 miesięcy od śmierci matki dziecka; decyzję odmowną w sprawie o ustalenie prawa do świadczenia rodzicielskiego – zbieg uprawnień.
 • Rozdział VI - Postępowanie przy ustalaniu prawa do świadczeń opiekuńczych, zawiera m.in.:decyzję przyznającą prawo do zasiłku pielęgnacyjnego; decyzję przyznającą prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego; decyzję przyznającą zasiłek dla opiekuna w trybie kontynuacji.
 • Rozdział VII - Postępowanie odwoławcze przed samorządowym kolegium odwoławczym, zawiera m.in.: decyzję administracyjną wydaną w trybie art. 132 KPA – stan faktyczny; wniosek o uznanie decyzji organu wyższego stopnia jako wydanej z rażącym naruszeniem prawa – wzorcowy; pismo przewodnie w sprawie przekazania Samorządowemu Kolegium Odwoławczemu odwołania od decyzji wydanej przez organ I instancji – wzorcowe.
 • Rozdział VIII - Procedura wzruszania ostatecznej decyzji administracyjnej, zawiera m.in.:zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia zasadności pobierania świadczeń rodzinnych; decyzję uchylającą prawo w części dotyczącej dodatku do zasiłku rodzinnego za zgodą strony; wniosek o stwierdzenie nieważności ostatecznej decyzji administracyjnej.
 • Rozdział IX - Procedura dochodzenia nienależnie wypłaconych świadczeń rodzinnych, zawiera m.in.:decyzję w sprawie rozłożenia na raty nienależnie pobranego świadczenia rodzinnego przypisanego do zwrotu i potrącania z bieżących wypłat; decyzję w sprawie odmowy całkowitego umorzenia nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych wraz z odsetkami ustawowymi; zawiadomienie o potrącaniu należności z bieżących wypłat na podstawie art. 30 ust. 6 ŚwRodzU.

Finanse publiczne - kompleksowa oferta poradników Sprawdź wszystkie

Pliki do pobrania

Szczegóły

 • Seria: Sektor publiczny w praktyce
 • Rok wydania: 2021
 • Wydanie: 4
 • Oprawa: Miękka
 • Liczba stron: 536
 • Wymiary: 165x238 mm
 • Waga: 840 g
 • ISBN: 978-83-8235-530-7
 • EAN: 9788382355307
 • Kod serwisu: 00909000

Kategorie