Przedsprzedaż

Zamknięcie roku 2021 w jednostkach finansów publicznych

Promocyjna cena 5% taniej
 • 160,55 zł z VAT
  Cena katalogowa: 169,00 zł z VAT
  5% taniej
 • Koszt dostawy od 0 zł!

  Wysyłka w dniu premiery [?]

  Dowiedz się więcej o realizacji zamówień w przedsprzedaży ›

Planowany termin wydania:
17 grudnia 2021
Powiadomienie o premierze ›

Niezbędne informacje w zakresie zamknięcia rocznego w JSFP. Publikacja pozwoli na prawidłowe sporządzenie sprawozdania finansowego za 2021 r., zamknięcie księgi rachunkowej za 2021 r., a także przeprowadzenie inwentaryzacji i rozliczenia jej skutków w księgach rachunkowych... więcej ›

Opis książki

Najbardziej aktualny i praktyczny komentarz w zakresie sporządzania sprawozdań finansowych oraz zamykania ksiąg rachunkowych w jednostkach finansów publicznych za 2021 r.

Sprawozdawczość finansowa, budżetowa i z operacji finansowych za 2021 r. będzie sporządzana w okresie wciąż trwającej epidemii COVID-19, stąd też związane z tym dodatkowe zadania dla służb finansowo-księgowych. W trakcie zamykania ksiąg rachunkowych za 2021 r. przed służbami finansowo-księgowymi jednostek sfery budżetowej sporo wyzwań związanych z rozliczaniem otrzymywanych dodatkowych środków np. w jednostkach samorządu terytorialnego w związku z zmniejszeniem dochodów budżetowych osiąganych przez te jednostki. Dodatkowe środki pochodzą między innymi z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 czy z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Zmiany te mają wpływ na ewidencję finansowo-księgową, sprawozdawczość budżetową z operacji finansowych i sprawozdawczość finansową. Publikacja zawiera niezbędne informacje w tym zakresie.

Publikacja zawiera niezbędne informacje w zakresie zamknięcia rocznego w JSFP. Poruszone w książce zagadnienia dotyczą m.in.:

 • prowadzenia ksiąg rachunkowych (wymagania w zakresie poprawności i kompletności ksiąg i etapy ich zamykania; uzgodnienie ksiąg; zapisy we wstępnie zamkniętych księgach; ostateczne zamknięcie ksiąg; przechowywanie oraz ochrona ksiąg);
 • wyceny składników aktywów i pasywów na dzień bilansowy;
 • dokonywania odpisów aktualizujących;
 • tworzenia rezerw;
 • podpisywania, udostępniania i przechowywania rocznego sprawozdania finansowego;
 • odpowiedzialności za roczne jednostkowe sprawozdanie finansowe;
 • badania sprawozdań finansowych przez biegłego rewidenta;
 • korygowania błędnych zapisów księgowych, w tym na przełomie roku;
 • księgowań na przełomie roku budżetowego;
 • przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej i jej rozliczenia oraz ujęcia jej skutków w księgach rachunkowych;
 • księgowań związanych z zamknięciem ksiąg rachunkowych;
 • sporządzania poszczególnych elementów sprawozdania finansowego, jak również sprawozdania łącznego i skonsolidowanego bilansu jednostki samorządu terytorialnego w powiązaniu z kontami księgi głównej;
 • ustalania wyniku finansowego budżetu jednostek samorządu terytorialnego;
 • zatwierdzania i badania sprawozdań finansowych jednostek samorządu terytorialnego.

Dzięki naszej publikacji będzie można:

 • prawidłowo zamknąć księgi rachunkowe za 2021 r.,
 • prawidłowo sporządzić sprawozdanie finansowe za 2021 r., w oparciu o aktualnie obowiązujące przepisy,
 • poznać księgowania związane z przenoszeniem sald kont na koniec roku obrotowego,
 • właściwie przeprowadzić inwentaryzację i jej rozliczenie oraz ujęcie jej skutków w księgach rachunkowych,
 • wycenić składniki aktywów i pasywów na koniec roku bilansowego, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie wymogami,
 • dokonać odpowiednich wyłączeń wzajemnych rozliczeń między jednostkami i w konsekwencji odpowiednio sporządzić sprawozdania łączne,
 • z łatwością sporządzić skonsolidowany bilans w jednostkach samorządu terytorialnego,
 • prawidłowo skorygować błędy po sporządzeniu sprawozdania finansowego za 2021 r., przed jego zatwierdzeniem i po jego zatwierdzeniu.

W książce znajduje się ponadto:

 • ponad 48 schematów księgowań,
 • dokumentacja inwentaryzacyjna,
 • arkusze konsolidacyjne,
 • tabele i zestawienia w zakresie sporządzania sprawozdań.

Publikacja uwzględnia również liczne odpowiedzi Ministerstwa Finansów na pytania przygotowane przez Wydawnictwo.

Dzięki tej książce dowiedzą się Państwo m.in.:

 • Jak prawidłowo przeprowadzić weryfikację aktywów i pasywów?
 • Czy w celu publikacji sprawozdania finansowego jednostka budżetowa nieposiadająca własnej strony BIP musi taką stronę stworzyć, czy też może opublikować swoje sprawozdanie finansowe w BIP jednostki nadrzędnej?
 • Czy państwowa jednostka budżetowa zobowiązana jest do tworzenia: rezerw na zobowiązania, rozliczeń międzyokresowych, odpisów aktualizujących należności?
 • Jak przeprowadzić badanie sprawozdań finansowych w czasie epidemii COVID-19?
 • Czy pandemia COVID-19 może być uzasadnieniem do przeprowadzenia inwentaryzacji w drodze weryfikacji zamiast w formie spisu z natury?
 • Jakie są terminy przeprowadzenia i udokumentowania inwentaryzacji aktywów drogą weryfikacji lub potwierdzenia salda według stanu na dzień bilansowy w jednostkach budżetowych?
 • W jakiej pozycji sprawozdania finansowego należy prezentować udzieloną dotację, która nie została rozliczona w obowiązującym terminie?
 • Jaki jest wpływ pandemii COVID-19 na sprawozdanie finansowe za 2021 r., w tym na informację dodatkową?

Pozycja skierowana jest głównie do praktyków, pozwoli na prawidłowe sporządzenie sprawozdania finansowego za 2021 r., zamknięcie księgi rachunkowej za 2021 r., a także przeprowadzenie inwentaryzacji i rozliczenia jej skutków w księgach rachunkowych.


Finanse publiczne - kompleksowa oferta poradników Sprawdź wszystkie

Szczegóły

 • Seria: Sektor publiczny w praktyce
 • Premiera: 17 grudnia 2021
 • Rok wydania: 2021
 • Wymiary: 145x205 mm
 • Waga: 790 g
 • ISBN: 978-83-8158-610-8
 • EAN: 9788381586108
 • Kod serwisu: 00920100

Kategorie

Tagi