Zamówienia podprogowe z uwzględnieniem centralnego rejestru umów

 • 139,00 zł z VAT
  Najniższa cena: 118,15 zł
  Cena katalogowa: 139,00 zł
 • Nawet 20% TANIEJ z kodem: RABAT20

  Koszt dostawy od 12,99 zł

  Wysyłka w 24 godziny [?]

  Zamówienia złożone w dniu roboczym do 12:00 wysyłamy tego samego dnia!

Praktyczny poradnik dla osób, które na co dzień realizują zamówienia podprogowe w praktyce zawodowej, uwzględniający zagadnienie centralnego rejestru umów. Publikacja zawiera aktualne orzecznictwo oraz poszerzoną analizę przepisów regulujących zamówienia podprogowe... więcej ›

Opis książki

Praktyczny poradnik dla osób, które na co dzień realizują zamówienia podprogowe w praktyce zawodowej, uwzględniający zagadnienie centralnego rejestru umów.

Praktyczny przewodnik po zamówieniach podprogowych dla osób odpowiedzialnych za prowadzenie postępowań, które mają na celu udzielenie zamówienia wyłączonego spod przepisów ustawy – Prawo zamówień publicznych. Zawiera kompleksowo omówione przepisy regulujące udzielanie tego rodzaju zamówień, orzecznictwo, przykłady i wzory dokumentów, dzięki czemu stanowi niezbędne kompendium wiedzy, pomocne w bezbłędnym przygotowaniu i przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia podprogowego.

Zamówienia podprogowe są najbardziej komercyjną częścią systemu zamówień publicznych, najbardziej zbliżoną do zakupów prywatnych, pozwalają zamawiającym na efektywniejsze dostosowywanie się do zmieniających się realiów rynkowych. Z udzielaniem zamówień podprogowych wiążą się jednak liczne wątpliwości, niejasności i pułapki prawne. Pojawiają się bowiem ciągle nowe interpretacje ich dotyczące, nowe rozwiązania w przepisach towarzyszących, nowe technologie mające wpływ na ich udzielanie, jak również zmieniają się poglądy instytucji kontrolnych.

W nowym wydaniu książki Czytelnik znajdzie przede wszystkim omówienie bardzo istotnego z punktu widzenia zamówień podprogowych zagadnienia, jakim jest centralny rejestr umów. Rejestr ten został wprowadzony do polskiego porządku prawnego przez ustawę z 14.10.2021 r. o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2021 r. poz. 2054). Pierwotnie dniem, w którym miały zacząć obowiązywać przepisy dotyczące rejestru, miał być 1.7.2022 r., jednak w toku prac legislacyjnych nad ustawą z 9.6.2022 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw termin ten został zmieniony i obecnie jest to 1.1.2024 r.

Książka uwzględnia wszystkie zmiany dotyczące wprowadzenia centralnego rejestru umów i zasad jego działania, oraz omawia i wyjaśnia szczegółowo również liczne kontrowersje i wątpliwości związane z wprowadzaniem danych do rejestru umów, np. takie kwestie jak to, że:

 • treść rejestru potencjalnie może kolidować z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych;
 • jawność danych zawartych w rejestrze może być przyczyną wielu sporów prawnych;
 • brak jest spójności interpretacyjnej wśród ekspertów co do właściwego zakresu danych, które będą musiały być wprowadzane do rejestru;
 • ze względu na niespójne nazewnictwo wątpliwości dotyczą wszystkich danych, które będą wprowadzane do rejestru.

W nowym rozdziale książki dotyczącym rejestru umów Czytelnik znajdzie odpowiedzi m.in. na następujące pytania:

 • Jakie kontrowersje, spory i ryzyka prawne wiążą się ze stosowaniem przepisów o centralnym rejestrze umów?
 • Czy każdy zamawiający jest obowiązany do stosowania przepisów o rejestrze umów?
 • Czy umowy o pracę podlegają wpisowi do centralnego rejestru umów?
 • Jakich umów nie uwzględnia się w rejestrze?
 • Czy w rejestrze podawać wartość przedmiotu umowy brutto czy netto?
 • Jak liczyć czas na wprowadzenie danych do rejestru: od zakupu, zawarcia umowy?
 • Jak postępować w przypadku zmiany umowy, odstąpienia od niej lub jej wypowiedzenia?
 • Czy do rejestru będzie trzeba zgłaszać umowy zawarte ustnie, ale potwierdzone fakturą?

Główne zalety publikacji:

 • praktyczne ujęcie zagadnienia prowadzenia postępowań podprogowych – w przystępny sposób wyjaśnia podstawowe problemy związane z zamówieniami podprogowymi,
 • analiza przepisów dotyczących zamówień podprogowych,
 • uwzględnienie aktualnego orzecznictwa dotyczącego przepisów regulujących zamówienia podprogowe,
 • pozwala szybko wdrożyć się w mechanizmy zamówień podprogowych z punktu widzenia osoby praktycznie zaangażowanej w ich udzielanie,
 • zawiera poszerzoną analizę przepisów wprowadzających centralny rejestr umów,
 • wskazuje sposoby uniknięcia ryzyk wynikających ze stosowania przepisów o centralnym rejestrze umów.

W publikacji znajduje się omówienie najistotniejszych elementów procesu udzielania zamówień podprogowych, które dotyczą:

 • analizy przepisów Kodeksu cywilnego, lecz również właściwych regulacji ustawy o finansach publicznych,
 • warunków zamówienia, warunków przetargu, warunków zapytania ofertowego,
 • zasad obliczania wartości zamówień podprogowych,
 • zasad upubliczniania postępowań podprogowych,
 • wszelkich niezbędnych aspektów dotyczących składania i oceny ofert,
 • zawarcia umowy.

Dzięki tej książce Czytelnik dowie się m.in.:

 • Jak udzielać zamówień podprogowych?
 • Jakie są tryby udzielania zamówień podprogowych?
 • Jakie argumenty przemawiają za stosowaniem poszczególnych trybów w zamówieniach podprogowych?
 • Jakie pułapki tkwią w obowiązujących przepisach i co powinien zrobić zamawiający, aby ich uniknąć?
 • Czy przetarg i zapytanie ofertowe to tożsame procedury?
 • Jakie czynności może wykonać zamawiający w postępowaniu podprogowym?
 • Czy w umowach dotyczących zamówień podprogowych można stosować aneksy?
 • Jakich dokumentów zamawiający może i powinien wymagać od wykonawcy?
 • Czy w postępowaniu podprogowym można odrzucić ofertę i wykluczyć wykonawcę?
 • Czy i jak elektronizacja wpłynęła na zamówienia podprogowe?

Spis treści

Wykaz skrótów

Wprowadzenie

Rozdział I. Zamówienia podprogowe a ustawowe zamówienia publiczne

 • 1. Dobrowolne stosowanie ZamPublU
 • 2. Doświadczenie w zamówieniach podprogowych

Rozdział II. Podstawy prawne dla zamówień podprogowych (zasady udzielania zamówień podprogowych)

 • 1. Kodeks cywilny
 • 2. Ustawa o finansach publicznych
 • 3. Orzecznictwo
 • 4. Zamówienia podprogowe a zamówienia wspólnotowe

Rozdział III. Tryby udzielania zamówień podprogowych

 • 1. Przetarg
 • 2. Negocjacje
 • 3. Tryb ofertowy
 • 4. Tryb mieszany
 • 5. Tryby w zamówieniach podprogowych – zestawienie

Rozdział IV. Regulamin postępowania podprogowego

 • 1. Treść regulaminu
 • 2. Progi wewnętrzne
 • 3. Wyłączenia

Rozdział V. Przygotowanie postępowania podprogowego

 • 1. Planowanie
 • 2. Obliczanie wartości zamówienia
 • 3. Osoby zaangażowane/komisja przetargowa
 • 4. Opis przedmiotu zamówienia
 • 5. Kryteria oceny ofert
 • 6. Warunki udziału w postępowaniu

Rozdział VI. Przeprowadzenie postępowania podprogowego

 • 1. Czynności wstępne
 • 2. Badanie rynku
 • 3. Wszczęcie postępowania podprogowego
  • 3.1. Wysyłanie zapytań ofertowych do wykonawców za pomocą środków komunikacji elektronicznej
  • 3.2. Publikacja ogłoszenia
 • 4. Zmiana warunków przetargu
 • 5. Zapytanie ofertowe – forma
 • 6. Zapytanie ofertowe – treść

Rozdział VII. Oferta w zamówieniach podprogowych

 • 1. Treść oferty
 • 2. Termin składania ofert
 • 3. Forma oferty
 • 4. Termin związania ofertą
 • 5. Zmiana oferty
 • 6. Negocjacje
 • 7. Wadium

Rozdział VIII. Badanie ofert

 • 1. Otwarcie ofert
 • 2. Błędy formalne w ofercie
 • 3. Cena niska (rażąco)
 • 4. Omyłki
 • 5. Odrzucenie i wykluczenie
 • 6. Unieważnienie postępowania
 • 7. Wybór oferty
 • 8. Zawarcie umowy

Rozdział IX. Umowa o zamówienie podprogowe

 • 1. Forma umowy
 • 2. Treść umowy
 • 3. Zmiana umowy

Rozdział X. Pozostałe zagadnienia związane z udzielaniem zamówień podprogowych

 • 1. Zamówienia współfinansowane ze środków UE – analiza głównych postanowień wytycznych
  • 1.1. Progi
  • 1.2. Tryby
  • 1.3. Rozeznanie rynku
  • 1.4. Zasada konkurencyjności
  • 1.5. Protokół postępowania zgodnego z zasadą konkurencyjności
  • 1.6. Wyjątki od zasady konkurencyjności
 • 2. Dokumentacja w zamówieniach podprogowych
 • 3. Jawność w zamówieniach podprogowych
 • 4. Sprawozdanie z udzielonych zamówień
 • 5. Zamówienia podprogowe a dyscyplina finansów publicznych
 • 6. Odpowiedzialność kierownika zamawiającego za udzielanie zamówień podprogowych
 • 7. Zamówienia podprogowe a art. 30 ust. 4 PrZamPubl (zamówienie udzielanie w częściach)

Rozdział XI. Centralny rejestr umów

 • 1. Podstawa prawna i wejście w życie obowiązku rejestrowego – kontrowersje
 • 2. Czym nie jest rejestr umów (faktury, rachunki, umowy ustne)?
 • 3. Umowy przychodowe a rejestr umów
 • 4. Umowy o pracę a rejestr umów
 • 5. Formy umów objętych rejestrem
  • 5.1. Forma pisemna umowy
  • 5.2. Forma dokumentowa
  • 5.3. Forma elektroniczna
  • 5.4. Inna forma szczególna
  • 5.5. Umowy ustne
 • 6. Inne aspekty umów
 • 7. Rejestr umów a ustawa o dostępie do informacji publicznej
 • 8. Zakres danych ujawnianych w rejestrze umów
 • 9. Osoby odpowiedzialne za wprowadzanie danych do rejestru umów
 • 10. Odpowiedzialność za wprowadzanie danych do rejestru (dyscyplina finansów publicznych, Kodeks karny)

Rozdział XII. Wzory dokumentów

 • 1. Wzór regulaminu udzielania zamówień o wartości nieprzekraczającej kwoty 130 000 zł netto
 • 2. Wzór zapytania ofertowego
 • 3. Wzór oferty
 • 4. Wzór rejestru zamówień podprogowych

Pliki do pobrania

Szczegóły

 • Seria: Sektor publiczny w praktyce
 • Rok wydania: 2022
 • Wydanie: 2
 • Oprawa: Miękka
 • Liczba stron: 140
 • Wymiary: 165x238 mm
 • Waga: 260 g
 • ISBN: 978-83-8291-356-9
 • EAN: 9788382913569
 • Kod serwisu: 00948100

Kategorie