Bestseller

EDYCJA PRAWA PRACY. Kodeks pracy. Pracownicze plany kapitałowe. Ubezpieczenia. 50 innych aktów prawnych

Promocyjna cena
%
 • 72,25 zł z VAT

  Najniższa cena: najniższa cena w ostatnich 30 dniach przed aktualną obniżką.

  Cena katalogowa: początkowa cena produktu.

  Najniższa cena: 63,75 zł
  Cena katalogowa: 85,00 zł
  %
 • Koszt dostawy od 12,99 zł

  Wysyłka w 24 godziny [?]

  Zamówienia złożone w dniu roboczym do 12:00 wysyłamy tego samego dnia!

Praktyczny zbiór 53 aktów prawnych z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Stan prawny: 13 kwietnia 2023 r. Zbiór zawiera przydatne tabele z podsumowaniem zmian, registry oraz aktualizację online. Miękka oprawa i poręczny format zapewniają wygodę korzystania w codziennej pracy... więcej ›

Opis książki

Stan prawny: 13 kwietnia 2023 r.

Zbiór uwzględnia zmiany wchodzące w życie:

Kodeks pracy:

 • Nowy tekst jednolity z dnia 9 czerwca 2022 r. (Dz.U. z 2022 r. poz. 1510),
 • 1.9.2022 r. - Ustawa o wspieraniu i resocjalizacji nieletnich z dnia 9 czerwca 2022 r. (Dz.U. z 2022 r. poz. 1700),
 • 1.2.2023 r. - Ustawa o zmianie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz niektórych innych ustaw z dnia 7 października 2022 r. (Dz.U. z 2022 r. poz. 2140),
 • 21.2.2023 r. - Ustawa o zmianie ustawy ‒ Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw z dnia 1 grudnia 2022 r. (Dz.U. z 2023 r. poz. 240),
 • 7.4.2023 r. - Ustawa o zmianie ustawy ‒ Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw z dnia 1 grudnia 2022 r. (Dz.U. z 2023 r. poz. 240),
 • 26.4.2023 r. - Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw z dnia 9 marca 2023 r. (Dz.U. z 2023 r. poz. 641).

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej:

 • 28.7.2022 r. - Rozporządzenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej zmieniające rozporządzenie w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej z dnia 30 czerwca 2022 r. (Dz.U. z 2022 r. poz. 1481),
 • 29.11.2022 r. - Rozporządzenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej zmieniające rozporządzenie w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej z dnia 25 października 2022 r. (Dz.U. z 2022 r. poz. 2302),
 • 1.1.2023 r. - Rozporządzenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej zmieniające rozporządzenie w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej z dnia 25 października 2022 r. (Dz.U. z 2022 r. poz. 2302).

Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy:

 • Nowy tekst jednolity z dnia 1.3.2023 r. (Dz.U. z 2023 r. poz. 607).

Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie chorób zawodowych:

 • Nowy tekst jednolity z dnia 9 sierpnia 2022 r. (Dz.U. z 2022 r. poz. 1836).

Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie dokumentacji pracowniczej:

 • 21.3.2023 r. - Rozporządzenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej zmieniające rozporządzenie w sprawie dokumentacji pracowniczej z dnia 6 marca 2023 r. (Dz.U. z 2023 r. poz. 471),
 • 7.4.2023 r. - Rozporządzenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej zmieniające rozporządzenie w sprawie dokumentacji pracowniczej z dnia 6 marca 2023 r. (Dz.U. z 2023 r. poz. 471).

Ustawa o kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej oraz o zmianie niektórych ustaw:

 • Nowy tekst jednolity z dnia 7 lipca 2022 r. (Dz.U. z 2022 r. poz. 1533),
 • 1.1.2023 r. - Ustawa o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2023 z dnia 1 grudnia 2022 r. (Dz.U. z 2022 r. poz. 2666).

Ustawa o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej:

 • 26.4.2023 r. - Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw z dnia 9 marca 2023 r. (Dz.U. z 2023 r. poz. 641).

Ustawa o czasie pracy kierowców:

 • Nowy tekst jednolity z dnia 9 czerwca 2022 r. (Dz.U. z 2022 r. poz. 1473).

Ustawa o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników:

 • 26.4.2023 r. - Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw z dnia 9 marca 2023 r. (Dz.U. z 2023 r. poz. 641).

Ustawa o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy:

 • 22.5.2023 r. - Ustawa o fundacji rodzinnej z dnia 26 stycznia 2023 r. (Dz.U. z 2023 r. poz. 326).

Ustawa o zatrudnianiu pracowników tymczasowych:

 • 26.4.2023 r. - Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw z dnia 9 marca 2023 r. (Dz.U. z 2023 r. poz. 641).

Ustawa o pracowniczych planach kapitałowych:

 • Nowy tekst jednolity z dnia 28 października 2022 r. (Dz.U. z 2023 r. poz. 46).

Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie sporządzania i przekazywania przez wybraną instytucję finansową informacji dotyczącej uczestnika pracowniczego planu kapitałowego, z którego rachunku ma zostać dokonana wypłata transferowa:

 • 22.10.2022 r. - Rozporządzenie Ministra Finansów zmieniające rozporządzenie w sprawie sporządzania i przekazywania przez wybraną instytucję finansową informacji dotyczącej uczestnika pracowniczego planu kapitałowego, z którego rachunku ma zostać dokonana wypłata transferowa z dnia 18 października 2022 r. (Dz.U. z 2022 r. poz. 2163).

Ustawa o związkach zawodowych:

 • Nowy tekst jednolity z dnia 23 marca 2022 r. (Dz.U. z 2022 r. poz. 854).

Ustawa o organizacjach pracodawców:

 • Nowy tekst jednolity z dnia 17 listopada 2021 r. (Dz.U. z 2022 r. poz. 97).

Ustawa o Państwowej Inspekcji Pracy:

 • Nowy tekst jednolity z dnia 23 czerwca 2022 r. (Dz.U. z 2022 r. poz. 1614),
 • 1.1.2023 r. - Ustawa o zmianie ustawy o emeryturach pomostowych oraz niektórych inny z dnia 9 marca 2022 r. (Dz.U. z 2022 r. poz. 755).

Ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych: 

 • Nowy tekst jednolity z dnia 28 kwietnia 2022 r. (Dz.U. z 2022 r. poz. 1009),
 • 4.6.2022 r. - Ustawa o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021‒2027 z dnia 28 kwietnia 2022 r. (Dz.U. z 2022 r. poz. 1079),
 • 10.6.2022 r. - Ustawa o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin, ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Straży Marszałkowskiej, Służby Ochrony Państwa, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Celno-Skarbowej i Służby Więziennej oraz ich rodzin oraz niektórych innych ustaw z dnia 12 maja 2022 r. (Dz.U. z 2022 r. poz. 1115),
 • 10.11.2022 r. - Ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu uproszczenia procedur administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców z dnia 7 października 2022 r. (Dz.U. z 2022 r. poz. 2185),
 • 14.12.2022 r. - Ustawa o zmianie ustawy o Służbie Więziennej oraz niektórych innych ustaw z dnia 22 lipca 2022 r. (Dz.U. z 2022 r. poz. 1933),
 • 16.12.2022 r. - Ustawa o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw z dnia 27 października 2022 r. (Dz.U. z 2022 r. poz. 2476),
 • 1.1.2023 r. - Ustawa o zmianie ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz niektórych innych ustaw z dnia 16 lipca 2020 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 1291),
 • 1.1.2023 r. - Ustawa o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw z dnia 24 czerwca 2021 r. (Dz.U. z 2021 r. poz. 1621),
 • 1.1.2023 r. - Ustawa o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw z dnia 9 czerwca 2022 r. (Dz.U. z 2022 r. poz. 1265),
 • 1.1.2023 r. - Ustawa o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw z dnia 1 grudnia 2022 r. (Dz.U. z 2022 r. poz. 2707),
 • 22.5.2023 r. - Ustawa o fundacji rodzinnej dnia 26 stycznia 2023 r. (Dz.U. z 2023 r. poz. 326),
 • 1.7.2023 r. - Ustawa o zmianie ustawy ‒ Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw z dnia 9 marca 2023 r. (Dz.U. z 2023 r. poz. 614),
 • 24.3.2024 r. - Ustawa o zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz niektórych innych ustaw z dnia 9 marca 2023 r. (Dz.U. z 2023 r. poz. 547).

Ustawa o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych:

 • Nowy tekst jednolity z dnia 28 stycznia 2022 r. (Dz.U. z 2022 r. poz. 504),
 • 19.10.2022 r. - Ustawa o zmianie ustawy ‒ Prawo geologiczne i górnicze oraz niektórych innych ustaw z dnia 9 czerwca 2022 r. (Dz.U. z 2022 r. poz. 1504),
 • 1.3.2023 r. - Ustawa o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw z dnia 27 października 2022 r. (Dz.U. z 2022 r. poz. 2461).

Ustawa o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa:

 • Nowy tekst jednolity z dnia 7 lipca 2022 r. (Dz.U. z 2022 r. poz. 1732),
 • 16.12.2022 r. - Ustawa o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw z dnia 27 października 2022 r. (Dz.U. z 2022 r. poz. 2476),
 • 1.2.2023 r. - Ustawa o zmianie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz niektórych innych ustaw z dnia 7 października 2022 r. (Dz.U. z 2022 r. poz. 2140),
 • 26.4.2023 r. - Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw z dnia 9 marca 2023 r. (Dz.U. z 2023 r. poz. 641).

Ustawa o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych:

 • Nowy tekst jednolity z dnia 14 września 2022 r. (Dz.U. z 2022 r. poz. 2189).

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości w sprawie opłat za czynności adwokackie:

 • 1.9.2022 r. - Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat za czynności adwokackie z dnia 24 sierpnia 2022 r. (Dz.U. z 2022 r. poz. 1813),
 • 6.1.2023 r. - Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat za czynności adwokackie z dnia 19 grudnia 2022 r. (Dz.U. z 2022 r. poz. 2726).

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości w sprawie opłat za czynności radców prawnych:

 • 1.9.2022 r. - Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat za czynności radców prawnych z dnia 24 sierpnia 2022 r. (Dz.U. z 2022 r. poz. 1802),
 • 6.1.2023 r. - Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat za czynności radców prawnych z dnia 19 grudnia 2022 r. (Dz.U. z 2022 r. poz. 2725).

EDYCJA PRAWA PRACY I UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH zawiera 53 akty prawne:

 • Kodeks pracy,
 • Przepisy wprowadzające Kodeks pracy,
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej,
 • Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie świadectwa pracy,
 • Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie wspólnej odpowiedzialności materialnej pracowników za powierzone mienie,
 • Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie warunków odpowiedzialności materialnej pracowników za szkodę w powierzonym mieniu,
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie szczegółowych zasad udzielania urlopu wypoczynkowego, ustalania i wypłacania wynagrodzenia za czas urlopu oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop,
 • Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie wykazu prac uciążliwych, niebezpiecznych lub szkodliwych dla zdrowia kobiet w ciąży i kobiet karmiących dziecko piersią,
 • Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania,
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie praktycznej nauki zawodu,
 • Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy,
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy,
 • Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy,
 • Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie chorób zawodowych,
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie sposobu dokumentowania chorób zawodowych i skutków tych chorób,
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy,
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie sposobu ustalania wynagrodzenia w okresie niewykonywania pracy oraz wynagrodzenia stanowiącego podstawę obliczania odszkodowań, odpraw, dodatków wyrównawczych do wynagrodzenia oraz innych należności przewidzianych w Kodeksie pracy,
 • Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie dokumentacji pracowniczej,
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie sposobu usprawiedliwiania nieobecności w pracy oraz udzielania pracownikom zwolnień od pracy,
 • Ustawa o pracowniczych planach kapitałowych,
 • Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie sporządzania i przekazywania przez wybraną instytucję finansową informacji dotyczącej uczestnika pracowniczego planu kapitałowego, z którego rachunku ma zostać dokonana wypłata transferowa,
 • Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie sposobu ustalania stopy referencyjnej i szczegółowego sposobu obliczania wynagrodzenia za osiągnięty wynik, pobieranego przez towarzystwa funduszy inwestycyjnych, powszechne towarzystwa emerytalne, pracownicze towarzystwa emerytalne lub zakłady ubezpieczeń, umieszczone w Ewidencji Pracowniczych Planów Kapitałowych,
 • Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie dokumentów dołączanych do oświadczenia o spełnianiu warunków koniecznych do umieszczenia w Ewidencji Pracowniczych Planów Kapitałowych,
 • Ustawa o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,
 • Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2021 r.,
 • Ustawa o dniach wolnych od pracy,
 • Ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych,
 • Ustawa o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych,
 • Ustawa o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa,
 • Ustawa o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych,
 • Obwieszczenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie wysokości kwot jednorazowych odszkodowań z tytułu,
 • wypadku przy pracy lub choroby zawodowej,
 • Ustawa o zaopatrzeniu z tytułu wypadków lub chorób zawodowych powstałych w szczególnych okolicznościach,
 • Ustawa o organizacjach pracodawców,
 • Ustawa o związkach zawodowych,
 • Ustawa o rozwiązywaniu sporów zbiorowych,
 • Ustawa o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników,
 • Ustawa o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy,
 • Ustawa o przywróceniu terminu do wypłaty świadczeń pracowniczych z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych,
 • Ustawa o zatrudnianiu pracowników tymczasowych,
 • Ustawa o wliczaniu okresów pracy w indywidualnym gospodarstwie rolnym do pracowniczego stażu pracy,
 • Ustawa o czasie pracy kierowców,
 • Ustawa o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi,
 • Ustawa o kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej oraz o zmianie niektórych ustaw,
 • Ustawa o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej,
 • Ustawa o informowaniu pracowników i przeprowadzaniu z nimi konsultacji,
 • Ustawa o uczestnictwie pracowników w spółce powstałej w wyniku transgranicznego połączenia się spółek,
 • Ustawa o szczególnych rozwiązaniach związanych z ochroną miejsc pracy,
 • Ustawa o Państwowej Inspekcji Pracy.

Zalety serii:

 • Miękka oprawa - wygoda w codziennym korzystaniu.
 • Registry – wcięcia na marginesach oznaczone skrótami ustaw ułatwiające ich znalezienie.
 • Rozbudowana pula aktów prawnych - pełniejszy wybór ustaw i rozporządzeń.
 • Praktyczne tabele podsumowujące zmiany - wykaz terminów wejścia w życie zmian oraz artykułów, których zmiany dotyczą.
 • Dostęp online - do wszystkich aktów prawnych zawartych w zbiorze, aktualizowanych na bieżąco.

Teksty ustaw - Kompleksowa oferta publikacji Sprawdź wszystkie

Pliki do pobrania

Legalis - System Informacji Prawnej Wydawnictwa C.H.Beck

Darmowy dostęp do aktów prawnych online

Jeżeli w najbliższym czasie którykolwiek z aktów prawnych dostępnych w tej pozycji zostanie zaktualizowany, istnieje możliwość bezpłatnego dostępu online do wersji ujednoliconych zawierających zmiany!

Aby skorzystać z dostępu do aktów prawnych online, należy przejść do strony legalis.pl/beckplus i użyć kodu znajdującego się na karcie zdrapce dołączonej do książki.

Szczegóły

 • Seria: Teksty Ustaw Becka. Edycja Sądowa
 • Rok wydania: 2023
 • Wydanie: 3
 • Oprawa: Miękka
 • Liczba stron: 1168
 • Wymiary: 145x205 mm
 • Waga: 1260 g
 • ISBN: 978-83-8291-677-5
 • EAN: 9788382916775
 • Kod serwisu: 00966700

Kategorie

Tagi