Nowość Bestseller

KKW. Kodeks karny wykonawczy

Promocyjna cena 5% taniej
 • 17,10 zł z VAT
  Cena katalogowa: 18,00 zł z VAT
  5% taniej
 • Koszt dostawy od 10,98 zł

  Wysyłka w 24 godziny [?]

  Zamówienia złożone w dniu roboczym do 12:00 wysyłamy tego samego dnia!

Kieszonkowy tekst ustawy - Kodeks karny wykonawczy z najnowszymi zmianami. Publikacja zawiera przypisy od redakcji, czytelne hasła oraz indeks rzeczowy. Stan prawny: 6 września 2022 r... więcej ›

Opis książki

Stan prawny: 6 września 2022 r.

Publikacja obejmuje zmiany wchodzące w życie:

 • 6.1.2022 r. - Ustawa o zmianie ustawy o Narodowym Banku Polskim oraz ustawy – Kodeks karny wykonawczy z dnia 17 grudnia 2021 r. (Dz.U. z 2022 r. poz. 22),
 • 23.4.2022 r. - Ustawa o obronie Ojczyzny z dnia 11 marca 2022 r. (Dz.U. z 2022 r. poz. 655),
 • 17.9.2022 r. - Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks karny wykonawczy oraz niektórych innych ustaw z dnia 5 sierpnia 2022 r. (Dz.U. z 2022 r. poz. 1855) - w podwójnym stanie prawnym,
 • 1.1.2023 r. - Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks karny wykonawczy oraz niektórych innych ustaw z dnia 5 sierpnia 2022 r. (Dz.U. z 2022 r. poz. 1855) - w podwójnym stanie prawnym.

Książka zawiera:

 • Tekst ustawy Kodeks karny wykonawczy,
 • Indeks rzeczowy.

Seria "Twoje Prawo" zawiera:

 • Boldowanie najnowszych zmian
 • Przypisy od Redakcji
 • Czytelne hasła i teksty
 • Indeks rzeczowy

Teksty ustaw - Kompleksowa oferta publikacji Sprawdź wszystkie

Spis treści

Część ogólna

 • Rozdział I. Zakres obowiązywania
 • Rozdział II. Organy postępowania wykonawczego
 • Rozdział III. Skazany
 • Rozdział IV. Postępowanie wykonawcze
  • Oddział 1. Wykonywanie orzeczeń
  • Oddział 2. Postępowanie przed sądem
  • Oddział 3. Postępowanie egzekucyjne
 • Rozdział V. Nadzór penitencjarny
 • Rozdział VI. Zatarcie skazania
 • Rozdział VII. Uczestnictwo społeczeństwa w wykonywaniu orzeczeń, pomoc w społecznej readaptacji skazanych oraz Fundusz Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej
 • Rozdział VIIa. System dozoru elektronicznego
  • Oddział 1. Przepisy ogólne
  • Oddział 2. Rozpoczęcie dozoru elektronicznego
  • Oddział 2a. Warunki i tryb orzekania o udzieleniu skazanemu zezwolenia na odbycie kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego
  • Oddział 3. Obowiązki i prawa skazanego
  • Oddział 4. Czynności podmiotów wykonujących dozór elektroniczny
  • Oddział 5. Zakończenie dozoru elektronicznego

Część szczególna

 • Rozdział VIII. Grzywna
 • Rozdział IX. Kara ograniczenia wolności
 • Rozdział X. Kara pozbawienia wolności
  • Oddział 1. Cele wykonywania kary
  • Oddział 2. Zakłady karne
  • Oddział 3. Wykonywanie kary i jej indywidualizacja
  • Oddział 4. Prawa i obowiązki skazanego
  • Oddział 5. Zatrudnienie
  • Oddział 6. Nauczanie
  • Oddział 7. Działalność kulturalno-oświatowa, społeczna, kultura fizyczna i zajęcia sportowe
  • Oddział 8. Nagrody i ulgi
  • Oddział 9. Kary dyscyplinarne
  • Oddział 10. Odroczenie i przerwa wykonania kary pozbawienia wolności
  • Oddział 11. Warunkowe przedterminowe zwolnienie
  • Oddział 12. Zwalnianie skazanych z zakładów karnych i warunki udzielania im pomocy
  • Oddział 13. Informowanie o opuszczeniu przez skazanego zakładu karnego
 • Rozdział XI. Prawa i obowiązki kuratora sądowego, wykonywanie dozoru, warunkowego umorzenia postępowania i warunkowego zawieszenia wykonania kary
  • Oddział 1. Prawa i obowiązki kuratora sądowego oraz dozór
  • Oddział 2. Warunkowe umorzenie postępowania karnego
  • Oddział 3. Warunkowe zawieszenie wykonania kary
 • Rozdział XII. Środki karne, środki kompensacyjne i przepadek
  • Oddział 1. Pozbawienie praw publicznych
  • Oddział 2. Zakazy, nakaz i obowiązek
  • Oddział 3. Przepadek
  • Oddział 4. Naprawienie szkody, zadośćuczynienie, nawiązka i świadczenie pieniężne
  • Oddział 5. Podanie wyroku do publicznej wiadomości
 • Rozdział XIII. Środki zabezpieczające
 • Rozdział XIV. Należności sądowe
 • Rozdział XV. Tymczasowe aresztowanie
 • Rozdział XVa. Umieszczanie tymczasowo aresztowanych i skazanych odbywających karę pozbawienia wolności w wydzielonych pomieszczeniach lub pomieszczeniach dla osób zatrzymanych
 • Rozdział XVb. Kontrola skazanych, tymczasowo aresztowanych, miejsc i przedmiotów

Część wojskowa

 • Rozdział XVI. Przepisy ogólne
 • Rozdział XVII. Kara ograniczenia wolności
 • Rozdział XVIII. Kara pozbawienia wolności i kara aresztu wojskowego
 • Rozdział XIX. Środki karne
 • Rozdział XX. Tymczasowe aresztowanie

Część końcowa

 • Rozdział XXI. Objaśnienie wyrażeń ustawowych
 • Rozdział XXII. Przepisy przejściowe i końcowe

Szczegóły

 • Seria: Twoje Prawo
 • Rok wydania: 2022
 • Wydanie: 37
 • Oprawa: Miękka
 • Liczba stron: 236
 • Wymiary: 122x175 mm
 • Waga: 140 g
 • ISBN: 978-83-8291-482-5
 • EAN: 9788382914825
 • Kod serwisu: 00957700

Kategorie

Tagi