Wzory Pism Becka

Wzory - Komentarze - Objaśnienia - Wybór orzecznictwa

Książki z serii Wzory Pism Becka to opracowania zawierające praktyczne wzory pism procesowych i umów. Autorzy omawiają te zagadnienia z wyczuciem potrzeb praktyki, przez co publikacje z tej serii stanowią profesjonalną pomoc dla radców prawnych i adwokatów, a także dla aplikantów i prawników w firmach. Każda książka podzielona jest na trzy części: wzórkomentarz i objaśnienia do wzoru podzielone na zagadnienia, poprzedzone hasełkami oraz odesłania do wzoruwybór orzecznictwa związany ze stosowaniem wzoru.