Zarządzanie

Elastyczne dopasowanie się do wymogów rynku, wykorzystanie nowych technologii, pozyskanie odpowiedzialnych pracowników to tylko niektóre czynniki warunkujące rozwój firmy. Poradniki ze znakiem Beck Info Biznes stanowią źródło informacji o tym jak skutecznie zarządzać firmą oraz skąd wziąć fundusze na rozwój, inwestycje i bieżącą działalność. Stąd w ofercie wydawniczej duży nacisk położony został na tematykę funduszy strukturalnych, a wśród nich na program "Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw" skierowany do małych i średnich firm planujących m.in. inwestycje i zakup usług doradczych.