Egzamin prawniczy - Prawo administracyjne

Oferta sprawdzonych książek do nauki do czwartej części egzaminu adwokackiego i radcowskiego 2024 (prawo administracyjne). Czwarta część egzaminu adwokackiego obejmuje rozwiązanie zadania z zakresu prawa administracyjnego, polegającego na przygotowaniu skargi do wojewódzkiego sądu administracyjnego lub skargi kasacyjnej do Naczelnego Sądu Administracyjnego, a w przypadku uznania, że jest brak podstaw do ich wniesienia, na sporządzeniu opinii prawnej w oparciu o akta lub przedstawiony stan faktyczny opracowane na potrzeby egzaminu.

Osoby przygotowujące się do egzaminu adwokackiego i radcowskiego 2024 mogą korzystać z bogatej oferty kodeksów postępowania administracyjnego, komentarzy wybitnych ekspertów z wyselekcjonowanym orzecznictwem i literaturą przedmiotu, kazusów z prawa administracyjnego, pism, postępowań, decyzji i odwołań z zakresu postępowania administracyjnego czy wzorów pism do WSA wraz z uzasadnieniami.

W ofercie Wydawnictwa C.H.Beck znajdują się publikacje z prawa administracyjnego przydatne zarówno dla aplikantów adwokackich i radcowskich, jak i osób przystępujących do egzaminu bez aplikacji, z doświadczenia zawodowego lub z tytułu naukowego.