Egzamin prawniczy - Prawo gospodarcze

Oferta sprawdzonych książek do nauki do trzeciej części egzaminu adwokackiego i radcowskiego 2024 (prawo gospodarcze). Trzecia część egzaminu adwokackiego obejmuje rozwiązanie zadania z zakresu prawa gospodarczego, polegającego na przygotowaniu umowy albo sporządzeniu pozwu, wniosku lub apelacji, a w przypadku uznania, że jest brak podstaw do ich wniesienia, na sporządzeniu opinii prawnej w oparciu o akta lub przedstawiony stan faktyczny opracowane na potrzeby egzaminu.

Osoby przygotowujące się do egzaminu adwokackiego i radcowskiego 2024 mogą korzystać z bogatej oferty kodeksów spółek handlowych, komentarzy wybitnych ekspertów z wyselekcjonowanym orzecznictwem i literaturą przedmiotu, kazusów z prawa gospodarczego, wzorów i objaśnień umów gospodarczych, pism procesowych w sprawach gospodarczych czy opracowań apelacji z prawa gospodarczego.

W ofercie Wydawnictwa C.H.Beck znajdują się publikacje z prawa gospodarczego przydatne zarówno dla aplikantów adwokackich i radcowskich, jak i osób przystępujących do egzaminu bez aplikacji, z doświadczenia zawodowego lub z tytułu naukowego.