Klauzula rebus sic stantibus

Nadzwyczajna zmiana stosunków i jej wpływ na zobowiązania.