Nowa ustawa - PZP 2021

Oferta publikacji zawierających zmiany wynikające z nowej ustawy – Prawo zamówień publicznych z 11 września 2019 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 2019), która obowiązuje od 1 stycznia 2021 r.