Prawo pracy. Kadry

W szczególnych okolicznościach związanych z występowaniem epidemii istotnego znaczenia nabierają przepisy prawa pracy zmodyfikowane przez regulacje Covid-19. Przepisy prawa pracy funkcjonują z uwzględnieniem rozwiązań szczegółowych dotyczących m.in.: pracy zdalnej, zawieszenia obowiązku badań okresowych pracowników; przestoju ekonomicznego; obniżonego wymiaru czasu pracy; porozumienia o stosowaniu innego rozkładu czasu pracy i mniej korzystnych warunków zatrudnienia.