Reforma KPC 2023

Nowelizacja KPC 2023. Nowe przepisy od 1 lipca 2023 r.

Zakres zmian nowelizacji postępowania cywilnego jest bardzo szeroki. Reforma zmienia 149 artykułów KPC, a także 15 innych ustaw. Nowe przepisy postępowania cywilnego dotyczą przyspieszenia postępowań sądowych oraz ułatwienia stronom i pełnomocnikom kontaktu z sądem. Zmiany obejmują również doprecyzowanie zasad tzw. doręczeń komorniczych oraz nowe rozwiązania dotyczące planowania rozprawy i dokonywania przez sąd pouczeń.