Restrukturyzacja. Upadłość. Fuzje i przejęcia

Przedsiębiorcy, którzy wskutek narastających zobowiązań i braku skutecznej windykacji należności u swoich kontrahentów zmagają się z problemem utrzymania płynności finansowej, są zagrożeni niewypłacalnością lub już znajdują się w stanie niewypłacalności oraz obsługujący ich prawnicy znajdą w naszych publikacjach rzetelne informacje jakie kroki prawne należy podjąć w zaistniałych sytuacjach, gdy koniecznym okaże się złożenie wniosku restrukturyzacyjnego, czy wniosku o ogłoszenie upadłości.