Umowy. Wykonywanie i niewykonywanie zobowiązań. Odszkodowania

W związku z rozwojem wydarzeń związanych z epidemią koronawirusa oraz obowiązywaniem szczególnych regulacji Covid-19 istotne znaczenie ma kwestia wykonywania i niewykonywania umów w obrocie gospodarczym i pomiędzy konsumentami.

Ustawa COVID-19 wprowadza pewne szczególne regulacje. Brak jednak w regulacjach Covid-19 ogólnych regulacji w tym zakresie należy stosować ogólne przepisy KC o skutkach niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań umownych. W szczególności – w sytuacji gdy podczas epidemii będą przedawniać się roszczenia majątkowe, w tym dotyczące pożyczek czy zaległego czynszu, a także odszkodowawcze – rozważyć należy zastosowanie przepisów dotyczących niemożliwości wykonania zobowiązania, a także sądowej zmiany umowy w przypadku wystąpienia nadzwyczajnej okoliczności czyli siły wyższej (tzw. klauzula rebus sic stantibus).

 • COVID-19. Ustawy antykryzysowe. Zbiór przepisów
  10% taniej
  Promocja
  Kieszonkowy zbiór najważniejszych aktów prawnych regulujących sytuację epidemiologiczną w Polsce związaną z COVID-19.
  Seria: Twoje Prawo
  Rok wydania: 2020 | Wersja: Druk
  17,91 zł 19,90 zł
  Kieszonkowy zbiór najważniejszych aktów prawnych regulujących sytuację epidemiologiczną w Polsce związaną z COVID-19.
 • COVID-19. Ustawy antykryzysowe. Zbiór przepisów z omówieniem
  10% taniej
  Promocja
  Opracowanie zawiera omówienie zmian z zakresu prawa cywilnego, gospodarczego i karnego, które zostały wprowadzone ustawami regulującymi materię COVID. Publikacja obejmuje ponadto teksty...
  Seria: Teksty Ustaw Becka
  Rok wydania: 2020 | Wersja: Druk
  44,10 zł 49,00 zł
  Opracowanie zawiera omówienie zmian z zakresu prawa cywilnego, gospodarczego i karnego, które zostały wprowadzone ustawami regulującymi materię COVID. Publikacja obejmuje ponadto teksty...