Użytkowanie wieczyste po zmianach

Przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności. Nowe przepisy od 1.1.2019 r.