Zapowiedzi

Zapowiedzi - gwarancja wysyłki w dniu premiery

 • Wierzycielski obowiązek współdziałania przy wykonywaniu zobowiązania i odpowiedzialność za jego naruszenie
  Przedsprzedaż
  Monografia zawiera opracowanie zagadnienia roli wierzyciela przy wykonywaniu zobowiązania przez dłużnika, a także jego odpowiedzialności za naruszenie tego obowiązku.
  DARMOWA WYSYŁKA
  Premiera: 10 lipca 2024
  Seria: Monografie Prawnicze
  Rok wydania: 2024 | Wersja: Druk
  229,00 zł
  Najniższa cena: 229,00 zł
  Monografia zawiera opracowanie zagadnienia roli wierzyciela przy wykonywaniu zobowiązania przez dłużnika, a także jego odpowiedzialności za naruszenie tego obowiązku.
 • Kodeks postępowania cywilnego. Tom II. Komentarz do art. 730-1217
  Przedsprzedaż
  Kompleksowe opracowanie przepisów regulujących postępowanie zabezpieczające, egzekucyjne, przepisy z zakresu międzynarodowego postępowania cywilnego oraz arbitraż. Komentarz omawia szczegółowo...
  DARMOWA WYSYŁKA
  Premiera: 20 czerwca 2024
  Seria: Duże Komentarze Becka
  Rok wydania: 2024 | Wersja: Druk
  449,00 zł
  Najniższa cena: 359,20 zł
  Kompleksowe opracowanie przepisów regulujących postępowanie zabezpieczające, egzekucyjne, przepisy z zakresu międzynarodowego postępowania cywilnego oraz arbitraż. Komentarz omawia szczegółowo...
 • Prawo mieszkaniowe
  Przedsprzedaż
  Publikacja zawiera: Prawo spółdzielcze Ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych Ustawa o własności lokali, Ustawa o gospodarce nieruchomościami, Ustawa o przekształceniu prawa użytkowania...
  Premiera: 19 czerwca 2024
  Seria: Twoje Prawo
  Rok wydania: 2024 | Wersja: Druk
  39,00 zł
  Najniższa cena: 31,20 zł
  Publikacja zawiera: Prawo spółdzielcze Ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych Ustawa o własności lokali, Ustawa o gospodarce nieruchomościami, Ustawa o przekształceniu prawa użytkowania...
 • Dodatki mieszkaniowe. Komentarz
  Przedsprzedaż
  Komentarz omawia ustawę o dodatkach mieszkaniowych, regulującej zasady i tryb przyznawania, ustalania wysokości i wypłacania dodatków mieszkaniowych oraz właściwość organów w tych sprawach. Zawiera...
  DARMOWA WYSYŁKA
  Premiera: 20 czerwca 2024
  Seria: Krótkie Komentarze Becka
  Rok wydania: 2024 | Wersja: Druk
  199,00 zł
  Najniższa cena: 179,10 zł
  Komentarz omawia ustawę o dodatkach mieszkaniowych, regulującej zasady i tryb przyznawania, ustalania wysokości i wypłacania dodatków mieszkaniowych oraz właściwość organów w tych sprawach. Zawiera...
 • Rękojmia konsumencka. Komentarz
  Przedsprzedaż
  Kompleksowe omówienie regulacji rękojmi w umowach sprzedaży konsumenckiej oraz umowach o dostarczanie treści cyfrowych lub usługi cyfrowej. Zakresem publikacji objęte są przepisy ustawy o prawach...
  DARMOWA WYSYŁKA
  Premiera: 20 czerwca 2024
  Seria: Komentarze Kompaktowe
  Rok wydania: 2024 | Wersja: Druk
  299,00 zł
  Najniższa cena: 239,20 zł
  Kompleksowe omówienie regulacji rękojmi w umowach sprzedaży konsumenckiej oraz umowach o dostarczanie treści cyfrowych lub usługi cyfrowej. Zakresem publikacji objęte są przepisy ustawy o prawach...
 • Odpowiedzialność za szkodę planistyczną
  Przedsprzedaż
  Publikacja porusza problematykę odpowiedzialności za szkodę planistyczną, która powstaje wskutek wykonywania przez gminę władztwa planistycznego i kompetencji planistycznych, w szczególności...
  DARMOWA WYSYŁKA
  Premiera: 28 czerwca 2024
  Seria: Monografie Prawnicze
  Rok wydania: 2024 | Wersja: Druk
  299,00 zł
  Najniższa cena: 299,00 zł
  Publikacja porusza problematykę odpowiedzialności za szkodę planistyczną, która powstaje wskutek wykonywania przez gminę władztwa planistycznego i kompetencji planistycznych, w szczególności...
 • Czynności pracownika kancelarii notarialnej. Zeszyt. 1. Biurowość - Repertorium A (wraz z rejestrem podatku od czynności cywilnoprawnych, rejestrem podatku od spadków i darowizn oraz ewidencją pobranych opłat sądowych) i skorowidz alfabetyczno-numerowy
  Przedsprzedaż
  Czynności pracownika kancelarii notarialnej. Zeszyt. 1. Biurowość – Repertorium A (wraz z rejestrem podatku od czynności cywilnoprawnych, rejestrem podatku od spadków i darowizn oraz ewidencją...
  DARMOWA WYSYŁKA
  Premiera: 19 czerwca 2024
  Seria: Kancelaria w praktyce
  Rok wydania: 2024 | Wersja: Druk
  179,00 zł
  Najniższa cena: 143,20 zł
  Czynności pracownika kancelarii notarialnej. Zeszyt. 1. Biurowość – Repertorium A (wraz z rejestrem podatku od czynności cywilnoprawnych, rejestrem podatku od spadków i darowizn oraz ewidencją...