Aleksander Skoblenko

Tłumacz języka rosyjskiego, specjalizuje się w przekładzie tekstów prawniczych (tłumaczenia symultaniczne, konsekutywne i pisemne). Laureat I miejsca w Pierwszym Międzynarodowym Konkursie Tłumaczy «Language Forum 2004» w kategorii „Tłumaczenia biznesowe”; współpraca tłumaczeniowa z Urzędem Komitetu Integracji Europejskiej, Europejskim Kongresem Gospodarczym i Forum Ekonomicznym w Krynicy, tłumaczenia w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2007-2013; przekład materiałów Naczelnego Sądu Administracyjnego i Sądów Apelacyjnych. Doktor nauk technicznych.


переводчик русского языка, специализирующийся на переводах (синхронный, последовательный и письменный) юридических текстов. Первое место в Первом международном конкурсе переводчиков «Language Forum 2004» в категории «Бизнес-перевод», сотрудничество в области перевода с Управлением комитета европейской интеграции, Европейским экономическим конгрессом, Экономическим форумом в Крынице, переводы в рамках Программы трансграничного сотрудничества Польша-Беларусь-Украина 2007-2013, переводы материалов Высшего административного суда и Апелляционных судов. Кандидат технических наук.

 • Leksykon terminów prawniczych (rosyjski)
  %
  Książka "Leksykon terminów prawniczych" zawiera słownictwo z zakresu: prawa cywilnego, prawa handlowego, prawa pracy, prawa bankowego i prawa zamówień publicznych. Hasła, wyrazy hasłowe i...
  Seria: Podręczniki - języki obce
  Rok wydania: 2011 | Wersja: Druk, PDF
  84,15 zł
  99,00 zł
  Najniższa cena: 74,25 zł
  Książka "Leksykon terminów prawniczych" zawiera słownictwo z zakresu: prawa cywilnego, prawa handlowego, prawa pracy, prawa bankowego i prawa zamówień publicznych. Hasła, wyrazy hasłowe i...