Aleksander Skoblenko

Tłumacz języka rosyjskiego, specjalizuje się w przekładzie tekstów prawniczych (tłumaczenia symultaniczne, konsekutywne i pisemne). Laureat I miejsca w Pierwszym Międzynarodowym Konkursie Tłumaczy «Language Forum 2004» w kategorii „Tłumaczenia biznesowe”; współpraca tłumaczeniowa z Urzędem Komitetu Integracji Europejskiej, Europejskim Kongresem Gospodarczym i Forum Ekonomicznym w Krynicy, tłumaczenia w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2007-2013; przekład materiałów Naczelnego Sądu Administracyjnego i Sądów Apelacyjnych. Doktor nauk technicznych.


переводчик русского языка, специализирующийся на переводах (синхронный, последовательный и письменный) юридических текстов. Первое место в Первом международном конкурсе переводчиков «Language Forum 2004» в категории «Бизнес-перевод», сотрудничество в области перевода с Управлением комитета европейской интеграции, Европейским экономическим конгрессом, Экономическим форумом в Крынице, переводы в рамках Программы трансграничного сотрудничества Польша-Беларусь-Украина 2007-2013, переводы материалов Высшего административного суда и Апелляционных судов. Кандидат технических наук.

 • Wzory umów i pism z CD Wydanie polsko - rosyjskie. Tom 12
  15% taniej
  Promocja
  Dzieło zawiera wzory umów, pism i innych dokumentów związanych z organizacją działalności gospodarczej prowadzonej za wschodnią granicą Polski. Wszystkie materiały sporządzono w języku polskim oraz...
  Seria: Wielki Zbiór Pism
  Rok wydania: 2012 | Wersja: Druk
  211,65 zł 249,00 zł
  Dzieło zawiera wzory umów, pism i innych dokumentów związanych z organizacją działalności gospodarczej prowadzonej za wschodnią granicą Polski. Wszystkie materiały sporządzono w języku polskim oraz...
 • Ustawa o podatku od towarów i usług. Wydanie dwujęzyczne rosyjsko-polskie
  15% taniej
  Promocja
  Pierwsze wydanie rosyjskiego tłumaczenia polskiej Ustawy o podatku od towarów i usług, ukazujące się w serii tłumaczeń polskich ustaw na języki: rosyjski, niemiecki i angielski. Niekwestionowana...
  Seria: Tłumaczenia tekstów ustaw
  Rok wydania: 2011 | Wersja: Druk, PDF
  211,65 zł 249,00 zł
  Pierwsze wydanie rosyjskiego tłumaczenia polskiej Ustawy o podatku od towarów i usług, ukazujące się w serii tłumaczeń polskich ustaw na języki: rosyjski, niemiecki i angielski. Niekwestionowana...
 • Leksykon terminów prawniczych (rosyjski)
  15% taniej
  Promocja
  Książka "Leksykon terminów prawniczych" zawiera słownictwo z zakresu: prawa cywilnego, prawa handlowego, prawa pracy, prawa bankowego i prawa zamówień publicznych. Hasła, wyrazy hasłowe i...
  Seria: Podręczniki - języki obce
  Rok wydania: 2011 | Wersja: Druk, PDF
  84,15 zł 99,00 zł
  Książka "Leksykon terminów prawniczych" zawiera słownictwo z zakresu: prawa cywilnego, prawa handlowego, prawa pracy, prawa bankowego i prawa zamówień publicznych. Hasła, wyrazy hasłowe i...