Sektor publiczny

  • Nowa polityka
  • PZP 2021
  • KADRY I PŁACE

Polityka rachunkowości

Polityka rachunkowości

Praktyczny komentarz do zakładowego planu kont funkcjonującego w budżecie JST.

Publikacja kompleksowo przedstawia co powinien zawierać każdy element polityki rachunkowości, jakie są zasady ewidencji operacji gospodarczych i zasady wyceny składników aktywów i pasywów oraz prezentuje wskazania, jak dokonywać zmian w polityce rachunkowości.

Komentarz zawiera ponadto rozwiązania w zakresie ewidencji VAT po centralizacji w JST oraz metody księgowania płatności w ramach mechanizmu podzielonej płatności.

Sprawdź publikację

Nowa ustawa - Prawo zamówień publicznych. Praktyczna analiza zmian

Nowe procedury PZP

Zbiór przepisów z przewodnikiem.

Praktyczny komentarz do zmian omawiający regulacje wynikające z nowej ustawy – Prawo zamówień publicznych, która wejdzie w życie 1 stycznia 2021 r.

Publikacja w przystępny sposób wyjaśnia problemy związane ze stosowaniem nowych regulacji. Ponadto pozwala szybko wdrożyć się w zakres zmian i dokonać oceny, jakie są konsekwencje wejścia w życie nowych przepisów.

Sprawdź publikację

Kadry i płace

Kompleksowa oferta dla pracowników kadr

Poznaj właściwą interpretację przepisów oraz skorzystaj z doświadczeń i opinii ekspertów.

Pobierz darmowego e-booka i dowiedz się jakie obowiązki spoczywają na pracodawcy w związku z ustawą o Pracowniczych Planach Kapitałowych (PPK).

Dowiedz się więcej

Nowości Zobacz wszystkie

Przedsprzedaż - Wysyłka 0 zł Zobacz wszystkie

Bestsellery Zobacz wszystkie

Pomoc społeczna Zobacz wszystkie

Autorzy becka

Piotr Walczak

Naczelnik Wydziału Kontroli Gospodarki Finansowej Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi. W latach 2005–2010 Rzecznik Dyscypliny Finansów Publicznych przy RIO w Łodzi, w latach 2010–2014 członek Regionalnej Komisji Orzekającej w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów...więcej ›