Sektor publiczny

  • Polityka rachunkowości
  • Płace w IK
  • Jak zamawiać
Polityka rachunkowości

Polityka rachunkowości

Aktualny i praktyczny komentarz do zakładowego planu kont.

Publikacja przedstawia w sposób kompleksowy, co powinien zawierać każdy element polityki rachunkowości. Szczegółowo zostały omówione zasady ewidencji operacji gospodarczych na poszczególnych kontach, aby każda jednostka odnalazła tu sposób ewidencji zdarzeń gospodarczych występujących w jej działalności. Ponadto publikacja zawiera zasady wyceny składników aktywów i pasywów, wynikające z ustawy o rachunkowości, jak i przepisów szczególnych.

Sprawdź publikację

Wynagrodzenia w instytucjach kultury

Wynagrodzenia w instytucjach kultury

Praktyczny poradnik z wzorami.

Kompleksowe omówienie problematyki wynagrodzeń pracowników instytucji kultury, zarówno twórców oraz artystów, jak i osób zajmujących się szeroko pojętą obsługą takich instytucji i kwestiami technicznymi związanymi z ich działalnością. Przygotowano ją na podstawie aktualnie obowiązujących regulacji prawnych dotyczących płac w instytucjach kultury.

Sprawdź publikację

Jak złożyć zamówienie. Instrukcja dla instytucji sektora publicznego

Instrukcja dla instytucji sektora publicznego

Dowiedz się krok po kroku, jak prawidłowo złożyć zamówienie w księgarni korzystając m.in. z faktury z odroczonym terminem płatności lub z różnymi danymi płatnika i odbiorcy.

Zobacz film instruktażowy lub przeczytaj szczegółowy opis.

Sprawdź instrukcję

Nowości Zobacz wszystkie

Prawo pracy Zobacz wszystkie

Bestsellery Zobacz wszystkie

Instytucje kultury Zobacz wszystkie

Ustawy w praktyce Zobacz wszystkie

Autorzy becka

dr Mieczysława Cellary

Absolwentka Akademii Ekonomicznej w Poznaniu. Doktor nauk ekonomicznych. Posiada tytuł biegłego rewidenta. Pracuje w państwowej jednostce budżetowej. Autorka licznych opracowań w zakresie podstaw rachunkowości, rachunkowości finansowej i budżetowej, rachunku kosztów,...więcej ›