Sektor publiczny

  • Nowość
  • Kadry i płace 2023
  • Instytucje kultury
Ochrona danych osobowych w sektorze publicznym + wzory do pobrania

Ochrona danych osobowych w sektorze publicznym

Praktyczny poradnik z wzorami dokumentów.

Książka zawiera omówienie najistotniejszych problemów wspólnych dla wszystkich podmiotów sektora publicznego (13 rozdziałów) oraz specyficzne dla konkretnego sektora, jak pomoc społecznastraże miejskie czy szkolnictwo. Autorzy nie unikają omawiania kwestii trudnych, a także problemów, które w dotychczasowej literaturze nie są jeszcze dostatecznie wyjaśnione. Celem publikacji jest przedstawienie omawianych zagadnień w możliwie praktyczny sposób, z uwzględnieniem przykładówtabel i procedur.

Sprawdź publikację

Najnowsze poradniki ze zmianami kadrowymi i płacowymi 2023

Przewodniki po zmianach w prawie pracy

Poradniki | Teksty ustaw | Komentarze

Publikacje, które ułatwią rozwiązywanie realnych problemów z zakresu spraw pracowniczych. Obejmują problematykę pracy zdalnej, kontroli trzeźwości, podróży służbowych, BHP, RODO. Zagadnienia są przedstawione w sposób praktyczny z wykorzystaniem licznych przykładów, tabel, schematów, a także wzorów dokumentów do pobrania. 

Sprawdź publikacje

Bilansowe i podatkowe zamknięcie roku 2022 w instytucjach kultury

Zamknięcie roku 2022 w instytucjach kultury

Bilansowe i podatkowe

Kompleksowy poradnik wyjaśniający jak wypełniać poszczególne wiersze i kolumny sprawozdania finansowego za 2022 r., sprawozdań statystycznych i z zakresu operacji finansowych oraz formularzy podatkowych. W publikacji znajdują się liczne przykłady i schematy księgowe, jak również wzory dokumentów do pobrania wypełnione założeniami liczbowymi.

Sprawdź publikację

Nowości Zobacz wszystkie

Przedsprzedaż Zobacz wszystkie

Bestsellery Zobacz wszystkie

Kadry i płace Zobacz wszystkie

Instytucje kultury Zobacz wszystkie

Ustawy w praktyce Zobacz wszystkie

Autorzy becka

dr Mieczysława Cellary

Absolwentka Akademii Ekonomicznej w Poznaniu. Autorka jest doktorem nauk ekonomicznych. Posiada tytuł biegłego rewidenta. Pracuje w państwowej jednostce budżetowej. Współpracuje jako wykładowca ze Stowarzyszeniem Księgowym w Polsce Oddział w Poznaniu oraz z Wielkopolskim...więcej ›