Sektor publiczny

  • DODATKI
  • KLASYFIKACJA
  • Dotacje samorządowe
Dodatek mieszkaniowy, energetyczny, węglowy i od innych źródeł ciepła

Dodatek mieszkaniowy, energetyczny, węglowy i od innych źródeł ciepła

Zestaw praktycznego wsparcia merytorycznego dla jednostek pomocy społecznej, które odpowiedzialne są za wypłatę dodatków mieszkaniowego, energetycznego, węglowego i dopłat do innych źródeł ciepła.

Poradnik zawiera zbiór praktycznych informacji i rozwiązań z zakresu wnioskowania, opiniowania, finansowania i wypłaty dodatków.

Pomocnym dodatkiem są wzory edytowalnych dokumentów w postaci wniosków i decyzji do pobrania.

Sprawdź publikację

Klasyfikacja budżetowa

Klasyfikacja budżetowa

Szczegółowe omówienie klasyfikacji budżetowej z uwzględnieniem zmian, które weszły w życie 15 lipca 2022 r.

Zbiór ponad 400 porad ekspertów z zakresu klasyfikacji budżetowej w podziale na poszczególne paragrafy.

Książka przedstawia zasady klasyfikowania zdarzeń związanych z pomocą obywatelom Ukrainy oraz ujęciem środków z Rządowego Funduszu Polski Ład, jak i tych związanych z realizacją programów finansowanych w perspektywie finansowej 2021-2027.

Sprawdź publikację

Dotacje samorządowe - zabytki, ochrona środowiska, sport, dzieci w wieku do lat 3, spółki wodnea

Dotacje samorządowe

Poradnik kompleksowo omawia problematykę dotacji oraz najczęściej popełnianych błędów w uchwałach dotacyjnych udzielanych z budżetów jednostek samorządu terytorialnego.

Publikacja przedstawia ponadto regulacje prawne jakie powinny być uwzględniane przy podejmowaniu uchwał jako aktów prawa miejscowego.

Książka zawiera również wzory aktów prawa miejscowego w zakresie dotacji, a także liczne rozsztrzygnięcia KRIO oraz orzeczenia sądów administracyjnych.

Sprawdź publikację

Nowości Zobacz wszystkie

Przedsprzedaż - Wysyłka 0 zł Zobacz wszystkie

Bestsellery Zobacz wszystkie

Kadry i płace Zobacz wszystkie

Instytucje kultury Zobacz wszystkie

Zamówienia publiczne Zobacz wszystkie

Ustawy w praktyce Zobacz wszystkie

Autorzy becka

dr Mieczysława Cellary

Absolwentka Akademii Ekonomicznej w Poznaniu. Autorka jest doktorem nauk ekonomicznych. Posiada tytuł biegłego rewidenta. Pracuje w państwowej jednostce budżetowej. Współpracuje jako wykładowca ze Stowarzyszeniem Księgowym w Polsce Oddział w Poznaniu oraz z Wielkopolskim...więcej ›