Sektor publiczny

  • E-doręczenia
  • Ustawa o rachunkowości
  • Instrukcja
Doręczenia elektroniczne. Zmiany w procedurze administracyjnej, podatkowej i egzekucyjnej

Doręczenia elektroniczne 

Praktyczne omówienie e-doręczeń w sektorze publicznym - zmiany zaczną obowiązywać od 10 grudnia 2023 r.

W publikacji przedstawiono zagadnienia dotyczące m.in.: bazy adresów – rejestru publicznego, prowadzonego w systemie teleinformatycznym przez ministra właściwego do spraw informatyzacji; adresu do e-doręczeń – podmiotów zobowiązanych, zasad tworzenia, aktualizacji i wykreślania z bazy adresów; doręczania korespondencji z wykorzystaniem publicznej usługi hybrydowej; usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego – publicznej i kwalifikowanej.

Sprawdź publikację

Ustawa o rachunkowości w jednostkach finansów publicznych

Ustawa o rachunkowości

Najbardziej aktualny na rynku wydawniczym komentarz do ustawy o rachunkowości dla jednostek sektora finansów publicznych. 

Książka uwzględnia wszystkie nowelizacje ustawy o rachunkowości, aktualne rozporządzenie w sprawie zasad rachunkowości i planów kont, nowe Krajowe Standardy Rachunkowości, a także Stanowiska orz Rekomendacje Komitetu Standardu Rachunkowości.

Zawiera również liczne przykłady praktyczne, schematy księgowe, opisy kont, procedury i tabele, a także wzory dokumentów.

Sprawdź publikację

Jak złożyć zamówienie. Instrukcja dla instytucji sektora publicznego

Instrukcja dla instytucji sektora publicznego

Dowiedz się krok po kroku, jak prawidłowo złożyć zamówienie w księgarni korzystając m.in. z faktury z odroczonym terminem płatności lub z różnymi danymi płatnika i odbiorcy.

Zobacz film instruktażowy lub przeczytaj szczegółowy opis.

Sprawdź instrukcję

Nowości Zobacz wszystkie

Przedsprzedaż Zobacz wszystkie

Prawo pracy Zobacz wszystkie

Bestsellery Zobacz wszystkie

Instytucje kultury Zobacz wszystkie

Ustawy w praktyce Zobacz wszystkie

Autorzy becka