Otwarty dostęp
do publikacji naukowych
Działamy na rzecz zwiększenia dostępności, widoczności i oddziaływania dorobku polskich naukowców
Ostatnio dodane publikacje
O projekcie

W ramach rozwoju oferty publikacji naukowych z zakresu wszystkich gałęzi prawa Wydawnictwo C.H.Beck oferuje nowy sposób prezentacji naukowych treści autorskich - otwarty dostęp. Inicjatywa wychodzi naprzeciw oczekiwaniom ośrodków naukowych oraz reprezentujących ich Autorów, zarówno w zakresie promocji ich twórczości, jak i zaleceń MEiN co do zasad publikacji naukowych.

Otwarty dostęp do wydawanych przez nas drukiem publikacji naukowych poszerza ich zasięg, przez co bezpośrednio wpływa na ich cytowalność. To z kolei ma często wpływ na umieszczenie informacji o ich Autorach w bazach i na platformach międzynarodowych (platformach typu SSRN - Social Science Reasearch Network) a także podnosi rozpoznawalność Autorów w środowisku naukowym, także międzynarodowym.

Warunki publikacji, w tym ujęcie ich w otwartym dostępie są uzgadniane na etapie przyjęcia do publikacji dzieła naukowego przez Kolegium Wydawnicze C.H.Beck. Poznaj szczegóły

Udostępnienie wydawnictwa następuje na podstawie licencji Creative Commons o charakterze Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0). Licencja ta charakteryzuje się uznaniem autorstwa, użyciem niekomercyjnym utworu, brakiem utworów zależnych. Szerzej na temat tej postaci licencji

Mamy przekonanie, że oferta Wydawnictwa ukierunkowana na publikowanie w ramach otwartego dostępu odpowiada żywotnym, naukowym interesom Autorów oraz ośrodków naukowych, które reprezentują, a szeroki dostęp do wiedzy prawniczej wpłynie dynamizująco na rozwój nauki prawa.

Zachęcamy do nawiązania współpracy z Wydawnictwem opartej o otwarty dostęp do publikacji naukowych a także do korzystania z już opublikowanych monografii

Szerokie możliwości cytowania publikacji naukowych

Szerokie możliwości cytowania publikacji naukowych

Realizacja zaleceń dotyczących finansowania publikacji naukowych

Realizacja zaleceń dotyczących finansowania publikacji naukowych

Dostęp bez barier do treści naukowych

Dostęp bez barier do treści naukowych

Najnowsze publikacje

 • Katarzyna Maria Zoń
  Rok wydania: 2022
  ISBN: 978-83-8235-740-0
 • Janusz Roszkiewicz
  Rok wydania: 2022
  ISBN: 978-83-8235-840-7
 • Piotr Szulc
  Rok wydania: 2022
  ISBN: 978-83-8235-397-6
 • Agnieszka Wojcieszak-John
  Rok wydania: 2022
  ISBN: 978-83-8235-634-2
 • Anna Paluch
  Rok wydania: 2021
  ISBN: 978-83-8235-833-9
 • Michał Grudecki
  Rok wydania: 2021
  ISBN: 978-83-8235-768-4