Prawo

  • Zamówienia publiczne
  • Ochrona danych
  • Zmiany w KPA
PZP. Komentarz

Jerzy Pieróg o zmianach w PZP

Bestsellerowy komentarz rekomendowany przez praktyków

Jedyny komentarz, który szczegółowo omawia obszerną nowelizację Prawa zamówień publicznych, mającą na celu wdrożenie do polskiego porządku prawnego przepisów dyrektywy 2014/24/UE i 2014/25/UE. Dodatkowo zawiera najnowsze orzecznictwo, bardzo istotne z punktu widzenia praktyki oraz poglądy doktryny.

Dowiedz się więcej

Ochrona danych osobowych

Jak poprawnie wdrożyć unijną reformę ochrony danych osobowych w organizacji?

Nowe przepisy o ochronie danych osobowych zaczną obowiązywać od 25 maja 2018 r. Do tego czasu każda organizacja musi przeprowadzić u siebie szereg działań związanych z rozpoznaniem kluczowych obszarów zmian, a następnie skutecznie przeprowadzić proces dostosowawczy. Unijna reforma ochrony danych osobowych oznacza szereg zupełnie nowych instytucji i pojęć, a także szereg zmian w już istniejących rozwiązaniach.

Dowiedz się więcej

Zmiany w KPA

Nowe przepisy od 1 czerwca 2017 r.

Największa od wielu lat nowelizacja KPA ma na celu wprowadzenie regulacji wpływających na przyspieszenie i uczynienie efektywniejszymi istniejących procedur ogólnoadministracyjnych, a także dodaje wiele nowych instytucji.

Intencją ustawodawcy jest zwiększenie uprawnień stron postępowania oraz zagwarantowanie terminowości załatwiania spraw w oparciu o normy o charakterze dyscyplinującym dla organów administracji publicznej.

Sprawdź publikacje o zmianach

NowościZobacz wszystkie

BestselleryZobacz wszystkie

Autorzy becka

prof. dr hab. Edward Gniewek

prof. dr hab. Edward Gniewek

Wieloletni pracownik naukowy Uniwersytetu Wrocławskiego i kierownik Zakładu Prawa Cywilnego i Międzynarodowego Prywatnego, sędzia Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu w stanie spoczynku, wybitny znawca prawa rzeczowego, doświadczony dydaktyk, redaktor i współautor Systemu Prawa...więcej ›