Prawo

  • Nowość na rynku
  • Prawo pracy
  • Zamówienia publiczne
Komentarze Prawa Prywatnego

Komentarze Prawa Prywatnego. Unikalna formuła komentarzy systemowych

Nowatorska struktura serii komentarzy pozwala na uwzględnienie nie tylko fundamentalnych przepisów kodeksowych, ale również komentarza do istotnych regulacji ustaw okołokodeksowych. Dzięki temu rozwiązaniu, Czytelnik otrzymuje komplet potrzebnych mu wyjaśnień i interpretacji prawnych.

Komentarze przedstawiają całość problematyki związanej ze stosowaniem poszczególnych przepisów oraz powstałe w związku z ich wykładnią wątpliwości. Uwzględniają istotne z punktu widzenia praktyki orzecznictwo, wypowiedzi przedstawicieli doktryny, a także przykładowe przypadki, w których mają zastosowanie przedstawione w komentarzu argumenty.

Dowiedz się więcej

Kodeks pracy. Komentarz

Najnowszy komentarz do kodeksu pracy

Unikalna prezentacja zagadnień z perspektywy zarówno pracownika, jak i pracodawcy.

Komentarz pod redakcją prof. dr. hab. Arkadiusza Sobczyka to jedyny na rynku komentarz omawiający najnowsze zmiany. Praktyczne i przejrzyste opracowanie, które stanowi doskonałą pomoc w codziennej pracy zarówno dla pracodawców, reprezentujących ich pełnomocników, jak i pracowników. Oprócz szczegółowej charakterystyki KP, zawiera omówienie najważniejszych aktów wykonawczych, a także analizę najnowszego orzecznictwa oraz poglądów doktryny.

Dowiedz się więcej

Prawo zamówień publicznych

Implementacja dyrektyw unijnych

Wdrożenie do polskiego porządku prawnego dyrektyw Parlamentu Europejskiego i Rady wprowadziło liczne zmiany.

Prezentowane publikacje stanowią niezwykle przydatną pomoc dla osób zajmujących się zagadnieniami związanymi z zamówieniami publicznymi. W sposób kompleksowy i zrozumiały rozwiewają znaczną część wątpliwości interpretacyjnych związanych z zapisami ustawy. Autorzy bardzo przystępnie wyjaśniają ważne i kontrowersyjne zagadnienia pojawiające się w toku postępowania o zamówienie publiczne.

Sprawdź publikacje

NowościZobacz wszystkie

BestselleryZobacz wszystkie

Autorzy becka

prof. dr hab. Edward Gniewek

prof. dr hab. Edward Gniewek

Wieloletni pracownik naukowy Uniwersytetu Wrocławskiego i kierownik Zakładu Prawa Cywilnego i Międzynarodowego Prywatnego, sędzia Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu w stanie spoczynku, wybitny znawca prawa rzeczowego, doświadczony dydaktyk, redaktor i współautor Systemu Prawa...więcej ›