Czasopisma

 • Monitor Prawniczy Nr 16/2022
  Nowość
  Specjalistyczny dwutygodnik omawiający kluczowe zagadnienia prawnicze. W numerze 16/2022 „Monitora Prawniczego" polecamy: Piotr Gołaszewski „Umorzenie postępowania administracyjnego z mocy...
  Seria: Monitor Prawniczy
  Rok wydania: 2022 | Wersja: Druk
  80,75 zł 85,00 zł
  Specjalistyczny dwutygodnik omawiający kluczowe zagadnienia prawnicze. W numerze 16/2022 „Monitora Prawniczego" polecamy: Piotr Gołaszewski „Umorzenie postępowania administracyjnego z mocy...
 • PZP Prawo Zamówień Publicznych - kwartalnik Nr 2/2022
  Nowość
  Profesjonalna analiza zagadnień z zakresu prawa zamówień publicznych. W numerze 2/2022 opublikowano następujące artykuły: PPP challenges and opportunities from the perspective of the EU's „Twin...
  Seria: PZP. Prawo Zamówień Publicznych
  Rok wydania: 2022 | Wersja: Druk
  132,05 zł 139,00 zł
  Profesjonalna analiza zagadnień z zakresu prawa zamówień publicznych. W numerze 2/2022 opublikowano następujące artykuły: PPP challenges and opportunities from the perspective of the EU's „Twin...
 • Monitor Prawa Pracy Nr 3/2022
  W najnowszym numerze 03/2022 polecamy m.in.: Pracownicze prawo do bycia offline, prof. dr hab. Leszek Mitrus Projektowane zwolnienie od pracy z powodu działania siły wyższej w perspektywie...
  Seria: Monitor Prawa Pracy
  Rok wydania: 2022 | Wersja: Druk
  132,05 zł 139,00 zł
  W najnowszym numerze 03/2022 polecamy m.in.: Pracownicze prawo do bycia offline, prof. dr hab. Leszek Mitrus Projektowane zwolnienie od pracy z powodu działania siły wyższej w perspektywie...
 • Nieruchomości C.H.Beck Nr 9/2022
  W numerze polecamy m.in.: Artykuł poruszający problematykę funkcjonowania sprzedażowego modelu hipoteki odwróconej w kontekście proponowanych zmian przepisów Kodeksu cywilnego, dotyczących umowy...
  Seria: Nieruchomości C.H.Beck
  Rok wydania: 2022 | Wersja: Druk
  71,25 zł 75,00 zł
  W numerze polecamy m.in.: Artykuł poruszający problematykę funkcjonowania sprzedażowego modelu hipoteki odwróconej w kontekście proponowanych zmian przepisów Kodeksu cywilnego, dotyczących umowy...
 • Prawo Nowych Technologii Nr 2/2022
  Aktualne problemy stosowania prawa nowych technologii w kontekście najnowszych regulacji. Kwartalnik obejmuje 6 bloków merytorycznych dotyczących: ochrony danych osobowych i prywatności,...
  Seria: Prawo Nowych Technologii
  Rok wydania: 2022 | Wersja: Druk
  141,55 zł 149,00 zł
  Aktualne problemy stosowania prawa nowych technologii w kontekście najnowszych regulacji. Kwartalnik obejmuje 6 bloków merytorycznych dotyczących: ochrony danych osobowych i prywatności,...
 • Nieruchomości C.H.Beck Nr 8/2022
  W numerze 08/2022 polecamy m.in.: Artykuł omawiający zagadnienie statusu i wymogów dotyczących miejsca przejściowego gromadzenia odpadów oraz poruszający praktyczne problemy związane z...
  Seria: Nieruchomości C.H.Beck
  Rok wydania: 2022 | Wersja: Druk
  71,25 zł 75,00 zł
  W numerze 08/2022 polecamy m.in.: Artykuł omawiający zagadnienie statusu i wymogów dotyczących miejsca przejściowego gromadzenia odpadów oraz poruszający praktyczne problemy związane z...
 • Monitor Prawniczy Nr 15/2022 + Dodatek specjalny: Prawo innowacji finansowych (FinTech)
  Specjalistyczny dwutygodnik omawiający kluczowe zagadnienia prawnicze. DODATEK SPECJALNY: „Prawo innowacji finansowych (FinTech)", pod red. prof. Jana Byrskiego.  W numerze 15/2022 „Monitora...
  Seria: Monitor Prawniczy
  Rok wydania: 2022
  80,75 zł 85,00 zł
  Specjalistyczny dwutygodnik omawiający kluczowe zagadnienia prawnicze. DODATEK SPECJALNY: „Prawo innowacji finansowych (FinTech)", pod red. prof. Jana Byrskiego.  W numerze 15/2022 „Monitora...
 • ADR Arbitraż i Mediacja - kwartalnik - numer 2/2022
  Specjalistyczny kwartalnik omawiający kluczowe zagadnienia z zakresu rozwiązywania sporów. W numerze 2/2022 omawiamy: Postępowanie mediacyjne w praktyce sądów administracyjnych, Bartłomiej...
  Seria: ADR Arbitraż i Mediacja - Kwartalnik
  Rok wydania: 2022 | Wersja: Druk
  132,05 zł 139,00 zł
  Specjalistyczny kwartalnik omawiający kluczowe zagadnienia z zakresu rozwiązywania sporów. W numerze 2/2022 omawiamy: Postępowanie mediacyjne w praktyce sądów administracyjnych, Bartłomiej...
 • Monitor Prawniczy Nr 14/2022
  Specjalistyczny dwutygodnik omawiający kluczowe zagadnienia prawnicze. W numerze 14/2022 „Monitora Prawniczego" polecamy: dr Ireneusz Wolwiak „Charakter współudziału wierzycieli w...
  Seria: Monitor Prawniczy
  Rok wydania: 2022 | Wersja: Druk
  80,75 zł 85,00 zł
  Specjalistyczny dwutygodnik omawiający kluczowe zagadnienia prawnicze. W numerze 14/2022 „Monitora Prawniczego" polecamy: dr Ireneusz Wolwiak „Charakter współudziału wierzycieli w...
 • Iustitia. Kwartalnik Stowarzyszenia Sędziów Polskich Nr 1/2022
  Najnowsze informacje i rzetelna wiedza na temat sądownictwa. W numerze 1/2022 opublikowano m.in. artykuły: Komisja Europejska: strażnik czy grabarz traktatów? Krystian Markiewicz, Sąd rodzinny...
  Seria: Kwartalnik Iustitia
  Rok wydania: 2022 | Wersja: Druk
  65,55 zł 69,00 zł
  Najnowsze informacje i rzetelna wiedza na temat sądownictwa. W numerze 1/2022 opublikowano m.in. artykuły: Komisja Europejska: strażnik czy grabarz traktatów? Krystian Markiewicz, Sąd rodzinny...
 • Monitor Prawa Handlowego Nr 1/2022
  Kwartalnik przedstawia i analizuje rozległy zespół norm prawnych dotyczących przedsiębiorców oraz obrotu gospodarczego. W numerze 1/2022 „Monitora Prawa Handlowego" polecamy: prof. UO dr...
  Seria: Monitor Prawa Handlowego
  Rok wydania: 2022 | Wersja: Druk
  84,55 zł 89,00 zł
  Kwartalnik przedstawia i analizuje rozległy zespół norm prawnych dotyczących przedsiębiorców oraz obrotu gospodarczego. W numerze 1/2022 „Monitora Prawa Handlowego" polecamy: prof. UO dr...
 • Monitor Prawniczy Nr 13/2022
  Specjalistyczny dwutygodnik omawiający kluczowe zagadnienia prawnicze. W Monitorze Prawniczym znajdziesz: Wnikliwe opracowania analizujące najistotniejsze zmiany w prawie. Fachowe opinie i...
  Seria: Monitor Prawniczy
  Rok wydania: 2022 | Wersja: Druk
  80,75 zł 85,00 zł
  Specjalistyczny dwutygodnik omawiający kluczowe zagadnienia prawnicze. W Monitorze Prawniczym znajdziesz: Wnikliwe opracowania analizujące najistotniejsze zmiany w prawie. Fachowe opinie i...
 • Nieruchomości C.H.Beck Nr 7/2022
  W najnowszym numerze znajdziesz m.in. dwie publikacje odnoszące się do nowelizacji ustawy deweloperskiej, które dotyczą klauzul abuzywnych oraz umów deweloperskich zawieranych przed zmianami. 
  Seria: Nieruchomości C.H.Beck
  Rok wydania: 2022 | Wersja: Druk
  71,25 zł 75,00 zł
  W najnowszym numerze znajdziesz m.in. dwie publikacje odnoszące się do nowelizacji ustawy deweloperskiej, które dotyczą klauzul abuzywnych oraz umów deweloperskich zawieranych przed zmianami. 
 • Prawo Mediów Elektronicznych Nr 2/2022
  Specjalistyczny kwartalnik naukowy omawiający kluczowe zagadnienia z zakresu prawa nowych technologii. Na łamach numeru 2/2022 omawiamy: The threat to national security and private data...
  Seria: Prawo Mediów Elektronicznych
  Rok wydania: 2022 | Wersja: Druk
  84,55 zł 89,00 zł
  Specjalistyczny kwartalnik naukowy omawiający kluczowe zagadnienia z zakresu prawa nowych technologii. Na łamach numeru 2/2022 omawiamy: The threat to national security and private data...
 • Monitor Prawniczy Nr 12/2022
  Specjalistyczny dwutygodnik omawiający kluczowe zagadnienia prawnicze. W Monitorze Prawniczym znajdziesz: Wnikliwe opracowania analizujące najistotniejsze zmiany w prawie. Fachowe opinie i...
  Seria: Monitor Prawniczy
  Rok wydania: 2022 | Wersja: Druk
  80,75 zł 85,00 zł
  Specjalistyczny dwutygodnik omawiający kluczowe zagadnienia prawnicze. W Monitorze Prawniczym znajdziesz: Wnikliwe opracowania analizujące najistotniejsze zmiany w prawie. Fachowe opinie i...
 • Monitor Prawniczy Nr 11/2022
  Specjalistyczny dwutygodnik omawiający kluczowe zagadnienia prawnicze. W Monitorze Prawniczym znajdziesz: Wnikliwe opracowania analizujące najistotniejsze zmiany w prawie. Fachowe opinie i...
  Seria: Monitor Prawniczy
  Rok wydania: 2022 | Wersja: Druk
  80,75 zł 85,00 zł
  Specjalistyczny dwutygodnik omawiający kluczowe zagadnienia prawnicze. W Monitorze Prawniczym znajdziesz: Wnikliwe opracowania analizujące najistotniejsze zmiany w prawie. Fachowe opinie i...
 • Studia Prawa Prywatnego. Zeszyt 2/2022
  Kompleksowa analiza polskiego i europejskiego prawa prywatnego ze wskazaniem systemowych rozwiązań. W prezentowanym Zeszycie 2/2022 zostały opublikowane następujące artykuły: Kacper Górniak,...
  Seria: Studia Prawa Prywatnego
  Rok wydania: 2022 | Wersja: Druk
  132,05 zł 139,00 zł
  Kompleksowa analiza polskiego i europejskiego prawa prywatnego ze wskazaniem systemowych rozwiązań. W prezentowanym Zeszycie 2/2022 zostały opublikowane następujące artykuły: Kacper Górniak,...
 • Nieruchomości C.H.Beck Nr 6/2022
  W najnowszym numerze znajdziesz artykuł dotyczący m.in. podobieństwa i różnic pomiędzy sądowymi trybami nabycia prawa własności nieruchomości rolnej w przypadku uwłaszczenia i zasiedzenia, czy...
  Seria: Nieruchomości C.H.Beck
  Rok wydania: 2022 | Wersja: Druk
  71,25 zł 75,00 zł
  W najnowszym numerze znajdziesz artykuł dotyczący m.in. podobieństwa i różnic pomiędzy sądowymi trybami nabycia prawa własności nieruchomości rolnej w przypadku uwłaszczenia i zasiedzenia, czy...
 • Monitor Prawa Pracy Nr 2/2022
  W ostatnich dwóch latach w głównej mierze skupialiśmy się na analizie przepisów związanych ze stosowaniem prawa zatrudnienia w trakcie pandemii koronawirusa (o czym zresztą traktuje również jeden z...
  Seria: Monitor Prawa Pracy
  Rok wydania: 2022 | Wersja: Druk
  132,05 zł 139,00 zł
  W ostatnich dwóch latach w głównej mierze skupialiśmy się na analizie przepisów związanych ze stosowaniem prawa zatrudnienia w trakcie pandemii koronawirusa (o czym zresztą traktuje również jeden z...
 • Monitor Prawniczy Nr 10/2022
  Specjalistyczny dwutygodnik omawiający kluczowe zagadnienia prawnicze. W numerze 10/2022 „Monitora Prawniczego" polecamy: Mateusz Jaworski „O umówionym czasie (terminie) oraz przyczynach...
  Seria: Monitor Prawniczy
  Rok wydania: 2022 | Wersja: Druk
  80,75 zł 85,00 zł
  Specjalistyczny dwutygodnik omawiający kluczowe zagadnienia prawnicze. W numerze 10/2022 „Monitora Prawniczego" polecamy: Mateusz Jaworski „O umówionym czasie (terminie) oraz przyczynach...