Zarządzanie i marketing

  • Uczestnictwo w organizacji w perspektywie różnorodności wiekowej
    Nowość
    Publikacja jest przeznaczona zarówno dla studentów i doktorantów zarządzania, jak i dla praktyków – przedsiębiorców, menedżerów i osób zajmujących się zarządzaniem zasobami ludzkimi. Autorka...
    Seria: Ekonomia Zarządzanie
    Rok wydania: 2019 | Wersja: Druk
    94,05 zł 99,00 zł
    Publikacja jest przeznaczona zarówno dla studentów i doktorantów zarządzania, jak i dla praktyków – przedsiębiorców, menedżerów i osób zajmujących się zarządzaniem zasobami ludzkimi. Autorka...
  • Zarządzanie kapitałem ludzkim a zaangażowanie pracowników
    Nowość
    Celem głównym niniejszej monografii jest identyfikacja relacji zachodzących między systemem zarządzania kapitałem ludzkim (ZKL), zaufaniem organizacyjnym a zaangażowaniem pracowników. Podstawowym...
    Seria: Ekonomia Zarządzanie
    Rok wydania: 2019 | Wersja: Druk
    94,05 zł 99,00 zł
    Celem głównym niniejszej monografii jest identyfikacja relacji zachodzących między systemem zarządzania kapitałem ludzkim (ZKL), zaufaniem organizacyjnym a zaangażowaniem pracowników. Podstawowym...
  • Relacje współtworzenia innowacji w ekosystemach. Kontekst ekosystemu gamingowego
    Nowość
    Publikacja skierowana jest do badaczy oraz praktyków zarządzania strategicznego interesujących się problematyką osiągania przewagi konkurencyjnej drogą wzmacniania innowacyjności organizacyjnej...
    Seria: Ekonomia Zarządzanie
    Rok wydania: 2019 | Wersja: Druk, PDF
    94,05 zł 99,00 zł
    Publikacja skierowana jest do badaczy oraz praktyków zarządzania strategicznego interesujących się problematyką osiągania przewagi konkurencyjnej drogą wzmacniania innowacyjności organizacyjnej...
  • Innowacje w zarządzaniu. Nowe ujęcie
    15% taniej
    Promocja
    Publikacja jest pierwszym tak obszernym przeglądem kierunków badań dotyczących management innovation prowadzonych na świecie. Zawiera bogaty przegląd definicji i modeli innowacji oraz wyniki...
    Seria: Ekonomia Zarządzanie
    Rok wydania: 2018 | Wersja: Druk, PDF
    75,65 zł 89,00 zł
    Publikacja jest pierwszym tak obszernym przeglądem kierunków badań dotyczących management innovation prowadzonych na świecie. Zawiera bogaty przegląd definicji i modeli innowacji oraz wyniki...
  • Współtworzenie wartości w marketingu. Przykład szkolnictwa wyższego
    15% taniej
    Promocja
    Problematyka wartości, w tym także współtworzenia wartości stanowi w obszarze nauk o zarządzaniu bardzo ważny obiekt badań w ostatnich latach. Także w Polsce coraz bardziej przykuwa uwagę. Jest...
    Seria: Marketing
    Rok wydania: 2018 | Wersja: Druk, PDF
    84,15 zł 99,00 zł
    Problematyka wartości, w tym także współtworzenia wartości stanowi w obszarze nauk o zarządzaniu bardzo ważny obiekt badań w ostatnich latach. Także w Polsce coraz bardziej przykuwa uwagę. Jest...
  • Rekrutacja i selekcja personelu
    15% taniej
    Promocja
    Znaleźć, przyciągnąć i wybrać najlepszych kandydatów! Jakie błędy są najczęściej popełniane w procesie rekrutacji? Skąd czerpać informacje o kandydatach? Jakimi metodami można weryfikować ich...
    Seria: Ekonomia Zarządzanie
    Rok wydania: 2018 | Wersja: Druk, PDF
    50,15 zł 59,00 zł
    Znaleźć, przyciągnąć i wybrać najlepszych kandydatów! Jakie błędy są najczęściej popełniane w procesie rekrutacji? Skąd czerpać informacje o kandydatach? Jakimi metodami można weryfikować ich...
  • Przedsiębiorczość i zarządzanie innowacjami. Wiedza, technologia, konkurencja, przedsiębiorstwo
    15% taniej
    Promocja
    Przedsiębiorczość należy do aktualnej i stale rozwijającej się problematyki prac naukowych, zarówno na polu rozważań teoretycznych badań podstawowych, jak i prac aplikacyjnych. Ukształtowana...
    Seria: Ekonomia Zarządzanie
    Rok wydania: 2018 | Wersja: Druk
    84,15 zł 99,00 zł
    Przedsiębiorczość należy do aktualnej i stale rozwijającej się problematyki prac naukowych, zarówno na polu rozważań teoretycznych badań podstawowych, jak i prac aplikacyjnych. Ukształtowana...
  • Zarządzanie wiedzą w rozwoju obszarów wiejskich
    15% taniej
    Promocja
    Monografia jest zaplanowanym rezultatem projektu badawczego „Zarządzanie wiedzą w procesie budowania konkurencyjności i innowacyjności obszarów wiejskich na zasadach zrównoważonego rozwoju –...
    Seria: Ekonomia Zarządzanie
    Rok wydania: 2018 | Wersja: Druk, PDF
    84,15 zł 99,00 zł
    Monografia jest zaplanowanym rezultatem projektu badawczego „Zarządzanie wiedzą w procesie budowania konkurencyjności i innowacyjności obszarów wiejskich na zasadach zrównoważonego rozwoju –...
  • Standardy organizacyjne a rozwój obszarów wiejskich w kontekście zarządzania informacją i wiedzą
    15% taniej
    Promocja
    Monografia jest rezultatem projektu badawczego „Zarządzanie wiedzą w procesie budowania konkurencyjności i innowacyjności obszarów wiejskich na zasadach zrównoważonego rozwoju – empiryczna...
    Seria: Ekonomia Zarządzanie
    Rok wydania: 2018 | Wersja: Druk, PDF
    84,15 zł 99,00 zł
    Monografia jest rezultatem projektu badawczego „Zarządzanie wiedzą w procesie budowania konkurencyjności i innowacyjności obszarów wiejskich na zasadach zrównoważonego rozwoju – empiryczna...
  • Wiedza ekonomiczna konsumentów a racjonalność ich zachowań
    15% taniej
    Promocja
    Praca zawiera analizy danych opisujących współczesnego polskiego konsumenta, z uwzględnieniem zdobywanej i wykorzystywanej przez niego wiedzy, oraz nowych trendów w jego zachowaniach. Informacje te...
    Seria: Marketing
    Rok wydania: 2017 | Wersja: Druk, PDF
    84,15 zł 99,00 zł
    Praca zawiera analizy danych opisujących współczesnego polskiego konsumenta, z uwzględnieniem zdobywanej i wykorzystywanej przez niego wiedzy, oraz nowych trendów w jego zachowaniach. Informacje te...