Zamówienia publiczne

Poradniki dla wydziałów inwestycji, zamówień publicznych, w których odbywa się przygotowanie 
i przeprowadzenie postępowania przetargowego, sporządzenie dokumentacji (SIWZ, protokół postępowania), ocena oferty, wybór wykonawcy, zawarcie umowy.